Ημερομηνία13-04-2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ Π.Υ ΧΑΝΙΩΝΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση