Ημερομηνία:10-04-2011
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση