Ημερομηνία16-01-2011
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΙΨΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση