Ημερομηνία08-01-2011
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση