Ημερομηνία19-07-2006
ΔΕΛΤΥΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 506/1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ       
Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
ΕΔΡΑ ΡΟΔΟΣ
Διεύθυνση: Εθ. Δωδεκανησίων 44 Τηλ: 22410-23334 / 23333 
 Τηλ. Προέδρου 6973357822    
 Τηλ. Γεν. Γραμματέα 697284220              
                                               
                                                   ΠΡΟΣ:   Τα  Μ.Μ.Ε και Τύπο                                                             
                                                   ΚΟΙΝ:  1)Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα Πολύδωρα
                                                              2) Πολιτικά Κόμματα και Βουλευτές Νομού Δωδεκανήσου
                                                              3) Νομάρχη Δωδεκανήσου και Τοπική Αυτοδ/κηση
Αριθμ. Πρώτ. 61                                       4) Δ/τη Π.Δ.Π.Υ Νοτίου Αιγαίου
                                                              5) Διοικητές Π.Υ Νομού  
                                                              6) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
                                                              7) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Πυρ/κού Σώματος
                                                              8) Π.Υ και Π/Κ Ν. Δωδεκανήσου (πίν. Ανακοινώσεων 
 Ρόδος 12 / 05 / 2006                               9) Ένωση Αστυνομικών Δωδεκανήσου
 
                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
    Η Ένωση μας συμμετείχε στην ένστολη διαμαρτυρία που διοργάνωσαν οι Ομοσπονδίες των Εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας στις 28-06-2006 στο υπουργείο οικονομικών και στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης.    
    Ο Υπουργός οικονομίας, που δέχτηκε τελικά να συναντηθεί με τα Προεδρεία των ομοσπονδιών κάτω από την πίεση της κινητοποίησης, αρνήθηκε ακόμα και τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης που ήταν η αύξηση κατά 140 € στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και η αναγνώριση της εργασίας μας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής, με το επιχείρημα ότι η Κυβέρνηση εκπλήρωσε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις με την χορήγηση – εμπαιγμό του επιδόματος 9€ κατά μήνα για το επικίνδυνο και ανθυγιεινό και δήλωσε άγνοια για την Πρωθυπουργική δέσμευση για αύξηση κατά 140€ του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού. 
    Μετά την συγκέντρωση λήφθηκε ομόφωνα η απόφαση για κινητοποιήσεις απέναντι στον εμπαιγμό και την κοροϊδία 70.000 ένστολων εργαζομένων που διεκδικούν το αυτονόητο για την διασφάλιση της εργασίας τους, που από το 2003 ήταν οι μόνοι που εξαιρέθηκαν των αυξήσεων με καθηλωμένους τους βασικούς μισθούς του Πυροσβέστη / Αστυνομικού / Λιμενικού στα 584€.
    Πέραν των ανεκπλήρωτων δεσμεύσεων της Κυβέρνησης υπάρχουν τεράστια προβλήματα που η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις όσον αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα του οποίου οι υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο υποβαθμίζονται δραματικά με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, γεγονός που αποτελεί ωρολογιακή βόμβα για την ίδια την ύπαρξη του, ιδιαίτερα μετά το 2007 που θα είναι χρονιά μαζικών αποστρατειών λόγω αλλαγής του ασφαλιστικού από την 1-1-2008 με τον Ν 3029/03.
     Τα αιτήματά μας διαμορφώνονται ως εξής:            
     
1. Πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος που αγγίζει το 30% της Δύναμης του. Πλήρης κάλυψη των Υπηρεσιών της Δωδεκανήσου και ένταξή της με προσθήκη στον διαγωνισμό πρόσληψης που διενεργείται το φθινόπωρο.
2. Χαρακτηρισμό του επαγγέλματος του Πυροσβέστη ως βαρύ και ανθυγιεινό και ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η πρόταση της Κυβέρνησης για αναγνώριση της 5ετίας με πληρωμή που κοστίζει 20 – 30.000 €, για χρόνο που έχουμε εργαστεί λόγω μη εφαρμογής πλήρους 5θημέρου και λόγω των ατέλειωτων ωρών υπερεργασίας και καταστρατηγήσεων του ωραρίου μας, δεν θεωρείται αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως Βαρέος και Ανθυγιεινού.
3. Να τηρηθεί η δέσμευση της Κυβέρνησης για αύξηση του βασικού μισθού στα 140€ στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σταδιακή ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό με αύξηση του σύμφωνα με το αίτημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ στα 1200€ και υπολογισμός του βασικού μισθού στο Βαθμό του Πυροσβέστη / Αστυνομικού / Λιμενικού.
4. Ψήφιση Προεδρικού Διατάγματος για την εφαρμογή των όρων Υγιεινής και Ασφάλειας για το προσωπικό.
5. Εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας για την νυχτερινή εργασία και να τηρήσει η Κυβέρνηση την υπόσχεσή της για την αμοιβή όλων των νυχτερινών ωρών εργασίας.
6. Να αναγνωριστεί η εργασία σε παραμεθόριες και δυσμενούς διαβίωσης περιοχές όπως αναγνωρίζεται σε όλους τους Δημόσιους Υπαλλήλους και να επεκταθούν οι σχετικές διατάξεις και στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
7. Εφαρμογή του Πενθημέρου και τήρηση του ωραρίου στις Υπηρεσίες. Να σταματήσει η «άνωθεν» επιβολή του εργασιακού μεσαίωνα με σκοπό να καλυφθούν τα τεράστια οργανικά κενά και η απουσία προσλήψεων. 
8. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων από το 1992 και εντεύθεν.
                                          Για το Δ.Σ
                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                   Τσουράπης Παναγιώτης                                                                          Τσάκωνας Χρήστος
 
 
 
                                                                                                                           
 
 

   Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση