Ημερομηνία:03-10-2010
Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 /10/ 2010Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση