Ημερομηνία05-05-2010
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Η ΕΑΚΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΥΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Ε.Α.Κ.Π.
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου
.                                                                                                                                                         . 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18 Ιωάννινα τηλ.6978520351 Web site WWW.old.eakp.gr , Email:info@old.eakp.gr
 
Ιωάννινα 4 ΜΑΪΟΥ 2010                                                                                  
.
                                              Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                           της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου 
.
                                          Κοιν/ση: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.                                                                                                         
 
Συνάδελφοι
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου εν όψει του τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του Μαΐου καταθέτει 6 θέματα ώστε να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη:
ΘΕΜΑ 1Ο ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.
Μετά από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το νέο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων και τις ολέθριες συνέπειες που θα επέλθουν στην οικονομική κατάσταση όλων των συναδέλφων, καταθέτουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο ως γραμμή άμυνας και αντεπίθεσης απέναντι στα αντιλαϊκά σχέδια, τις προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. όπως έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος από τις 18 του Δεκέμβρη 2009 για:
  •         Την Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος
  •         Τη Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας
  •         Την Επίλυση Θεσμικών και Οικονομικών Αιτημάτων
Επίσης καταθέτουμε πρόταση για το μισθολόγιο των πυροσβεστικών υπαλλήλων στη βάση των μισθολογίων των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, παραθέτοντας αναλυτικούς πίνακες οι οποίοι αποκαλύπτουν την κατάφορη αδικία που υπέστησαν όλα αυτά τα χρόνια οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από την ένταξή τους στο στρατιωτικό μισθολόγιο.
Οι παραπάνω προτάσεις έχουν διανεμηθεί σε όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας από τα στελέχη της Ε.Α.Κ.Π. και έχουν έρθει σε γνώση όλων των συναδέλφων.
ΘΕΜΑ 2Ο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποστείλει έγγραφη επιστολή προς όλους τους Διοικητές των υπηρεσιών της περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε παραβίαση του ωραρίου με παράνομες επιφυλακές και παράνομη υπερεργασία και τους καλούμε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.
Απαιτούμε την τήρηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας και συγκεκριμένα:
  • Των διατάξεων του Νόμου 1157/1981 και των υπ. αριθμ.14867 Φ.012.5/57/27-11-1981, 14868 Φ.012.5/58/27-11-1981 κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, της υπ. αριθμ. 9459 Φ.105.6/16-3-1987 Διαταγής Α.Π.Σ. με θέμα: «Κωδικοποίηση Δ/γων θέσπισης και εφαρμογής της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας και καθιέρωση τρόπου διεξαγωγής της υπηρεσίας στους πυροσβεστικούς σταθμούς» με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι σχετικές αποφάσεις του Υ.Δ.Τ. και οι Δ/γες του Α.Π.Σ. για την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και όλων των μεταγενέστερων συναφών διαταγών.  
  • Της υπ. αριθμ.20185 Φ.105.9/4-6-1999 Δ/γης Α.Π.Σ. με θέμα «Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού και ρύθμιση συναφών θεμάτων» που ερμηνεύει το άρθρο 24 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. και με την οποία «προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής της επιφυλακής του πυρ/κου προσωπικού καθώς και ο χρόνος ξεκούρασης αυτού», όπως αναφέρεται και στην υπ αριθμ. 70418 Φ.109.1/21-12-2007 Απάντηση Αρχηγού Π.Σ. σε αιτήματα της Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου.
Οποιαδήποτε καταστρατήγηση των παραπάνω εργασιακών δικαιωμάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου, μετά από τις καταγγελίες και τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές ενέργειες των συναδέλφων.
ΘΕΜΑ 3Ο ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Επιβάλλεται η άμεση παρέμβαση του Δ.Σ. προς όλους τους υπεύθυνους με παράλληλη ενημέρωση των αρμοδίων φορέων, για την άμεση επίλυση των δυσλειτουργιών που προέκυψαν κατά το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της επαναφοράς του 6ημέρου 8ώρου ως ωράριο εργασίας, σε όλες σχεδόν της υπηρεσίες της περιφέρειας, με αποκορύφωμα:
  • Τη συντριπτική πλειοψηφία των κεντρικών σταθμών πόλεων, οι βάρδιες των οποίων αδυνατούν να καλύψουν στοιχειωδώς ένα πυροσβεστικό όχημα.
  • Το Π.Κ. Μετσόβου όπου με τις τελευταίες αποσπάσεις με ευθύνη του αρχηγού αποσπάστηκαν 4 άτομα όλοι οδηγοί και από την υπηρετούσα δύναμη του κλιμακίου 17 ατόμων 16+1 αξιωματικός, απέμειναν 12+1 με 7 οδηγούς, εκ των οποίων ένας εκτελεί χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου και ένας έχει τεθεί σε ελαφρά υπηρεσία μέχρι 15 Ιουνίου, με αποτέλεσμα την περεταίρω υποβάθμιση της πυρασφάλειας της περιοχής ευθύνης του τομέα του Κλιμακίου.
  • Το Π.Κ. Δελβινακίου που η δύναμη του σε μόνιμο προσωπικό ανέρχεται σε 10 άτομα 9+1 αξιωματικός. Το αποτέλεσμα αυτής της σαθρής κατάστασης είναι η 1η έξοδος κατά την αντιπυρική περίοδο να αποτελείται από έναν μόνιμο υπάλληλο και έναν εποχικό με όσους κινδύνους ελλοχεύει η εξέλιξη αυτή.
  • Την Π.Υ. Λιμένα Ηγουμενίτσας με βάρδιες 2 και 3 ατόμων, ενώ μόνο για το πυροσβεστικό πλοιάριο απαιτούνται τουλάχιστον 5 πυροσβέστες πλήρωμα, με βάση τον Κανονισμό λειτουργίας Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών.
ΘΕΜΑ 4Ο ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΡΕΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Υ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Σε περίπτωση που δεν χορηγηθούν με γραπτή διαταγή τα οφειλόμενα ρεπό από τον Αύγουστο του 2008, των υπηρετούντων συναδέλφων στην Π.Υ. Κόνιτσας, όπως μας διαβεβαίωσε ο κύριος Περιφερειάρχης, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβάλλεται να προβεί σε καταγγελία προς όλους τους αρμόδιους φορείς και Μ.Μ.Ε. για υπεξαίρεση ημερήσιων αναπαύσεων σε αντίθεση με τις προβλεπόμενες διατάξεις, όπως προκύπτει και από τη γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας.
ΘΕΜΑ 5Ο ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Καταγγελία για την έλλειψη στοιχειώδους καθαριότητας που κυριαρχεί στις περισσότερες υπηρεσίες της περιφέρειας, ενώ στο σύνολο των Πυροσβεστικών Κλιμακίων δεν έχει συναφθεί σύμβαση με συνεργεία καθαριότητας τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας υγιεινής της εκάστοτε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της περιφέρειας για έλεγχο των εγκαταστάσεων των πυροσβεστικών υπηρεσιών που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα (1ος - 2ος Π.Σ. Ιωαννίνων κ.λ.π.).
ΘΕΜΑ 6Ο ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Με αφορμή την επικείμενη κατάθεση στη Βουλή του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται και η συγχώνευση όλων των επικουρικών ταμείων με τη δημιουργία τριών συνολικά, προτείνουμε στο Δ.Σ. να απαιτήσει από την Ομοσπονδία την προστασία των αποθεματικών των επικουρικών μας ταμείων, με ευθύνη των εκλεγμένων εκπρόσωπων μας συνδικαλιστών.
Επίσης αναμένουμε την τοποθέτηση των παρατάξεων Π.Α.Σ.Κ.Π. και Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. για τις προτάσεις που καταθέσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 29ης του Απρίλη για:
·        το ωράριο των υπαλλήλων του Π.Σ. όπως έχει κατατεθεί από το Δεκέμβρη του 2009 προς όλους τους αρμόδιους φορείς και έχει κοινοποιηθεί στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία και όλους τους συναδέλφους.
·        την εφαρμογή της υγιεινής και ασφάλειας στο Π.Σ. που συνδέεται άμεσα με το ωράριο των υπαλλήλων, σε ότι αφορά το συνολικό χρόνο και τα ανώτατα όρια εργασίας.                                           
·        τον κανονισμό μεταθέσεων με την ολοκληρωμένη πρόταση μας υπό μορφή 11σέλιδου σχεδίου Π.Δ. 19 άρθρων, που καλύπτει όλες τις παραμέτρους για την εδραίωση της αξιοκρατίας και εάν υιοθετηθεί θα μπει οριστικό τέλος στην αναξιοκρατία και την ταλαιπωρία των εργαζομένων.
Ζητάμε από τις άλλες δύο παρατάξεις να υιοθετήσουν και να στηρίξουν το σύνολο των προτάσεων που προβάλει η Ε.Α.Κ.Π. ώστε να ενταχθούν στο πλαίσιο αιτημάτων του σωματείου, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας να τεκμηριώσουν επίσημα τη θέση τους.
Συνάδελφοι του Δ.Σ.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα δώσει τη δική της δυναμική απάντηση ενάντια στην αντεργατική καταιγίδα που είναι σε εξέλιξη, με πολύμορφες αγωνιστικές μεθόδους πάλης στο πλευρό του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος ως αναπόσπαστο κομμάτι του και καλεί το Δ.Σ να εντάξει στο επίκεντρο της δράσης του ανάλογες μορφές κινητοποιήσεων.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.
Βλάχος Δημήτριος   Ράπτης Ιωάννης
 
.


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση