Ημερομηνία:08-04-2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η      Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η       Κ Ι Ν Η Σ Η      Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
                                                 Ε.Α.Κ.Π
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυρ/κου Σώματος Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
 
Κιν.. 6976860551 (42533) - 6973353676 (40936)- 6973353064 (40769)- 6973552943 (41219) E mail: info@old.eakp.gr
 
ΠΑΤΡΑ   8  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2010       
. 
                                 ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
 
                            ΚΟΙΝ/ΣΗ: Στα Μέλη του Δ.Σ Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
 
  
 
                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 
    
 
  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι αν και στις 09/05/2009 είχαμε καταγγείλει Δ.Σ για την στάση του αναγκαζόμαστε να προβούμε στην ίδια πράξη για δεύτερη φορά και για τον ίδιο σχεδόν λογο διότι στο άρθρο 10 του καταστατικού (Γενική Συνέλευση) της ένωσης μας αναφέρεται ρητά ότι   η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείτε μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους από το Δ.Σ καθώς και στην παρ. 6 ότι σ’ αυτή τίθενται στην κρίση των μελών : α) Η έκθεση δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου β) Ο οικονομικός απολογισμός και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου γ) Κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή θα αποφασίσει η ίδια η Γενική Συνέλευση, δ) Κάθε δυο (2) έτη εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων της Ένωσης στη δευτεροβάθμια οργάνωση στην οποία συμμετέχει…..
     Δηλαδή συνάδελφοι ενώ θα έπρεπε από το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους να έχει εξαγγελθεί η Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ της ένωσης μας προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα ανωτέρω, τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο, και αφού διανύουμε το έτος λήξης της θητείας του Δ.Σ (προηγούμενες εκλογές 17,18 Μαΐου 2008) βλέπε άρθρο 20 του καταστατικού φτάσαμε να διανύουμε τον τέταρτο μήνα και ακόμη να μην έχει γίνει ουδεμία ενέργεια κατά παράβαση των άρθρων 10,18,12 παρ. 3 του καταστατικού..
     Επίσης στις παρ,1,2 &3 του άρθρο 18 ορίζονται τα εξης:παρ1.Οι εκλογές προκηρύσσονται στον επόμενο μηνά από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δευτέρου έτους και διενεργούνται στην έδρα της Ένωσης (Πάτρα). Φυσικά στην παρ 4. του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι η Γενική συνέλευση μπορεί να ορίσει ότι οι εκλογές θα διενεργηθούν εκτός από την έδρα της Ένωσης και στην πρωτεύουσα άλλου νομού ή και σε άλλη πόλη της περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας βλέπε αναλυτικότερα το καταστατικό. Παρ 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, εκλεγεί μια 3μελη Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη αυτής, που ενεργούσα συλλογικώς προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών (εξεύρεση κατάλληλου χώρου, υλικών αρχαιρεσιών, ανακοινώσεις προς τα μέλη της Ένωσης, έκδοση εκλογικών εγκυκλίων κλπ) και διενεργεί τις αρχαιρεσίες υπό την προεδρεία δικαστικού αντιπροσώπου, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το νόμο………….Παρ 3.Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται προς την Εφορευτική Επιτροπή εγγράφως μέχρι την 24.00 ώρα της 15ης ημέρας πριν την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλους τους χώρους εργασίας των μελών για την ενημέρωση τους σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των εκλογών, τους υποψηφίους και ότι άλλο κρίνουν αναγκαίο.
   Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τις συνελεύσεις απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείτε νέα συνέλευση μέσα σε δυο (2 ημέρες μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τέταρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση συγκαλείτε μέσα σε δυο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες τρίτη κατά την όποια είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5)των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν πάλι δεν υπάρχει απαρτία τότε μέσα σε δυο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες συγκαλείτε τέταρτη κατά την οποία υπάρχει απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που παρευρίσκονται.
    Με την μέχρι σήμερα τηρούμενη στάση του Δ.Σ και μη έχοντας μέχρι αυτή την στιγμή εξαγγείλει καν την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν σ’ αυτή είναι σίγουρο ότι επιχειρείτε συνειδητά πλέον να εκφυλιστεί και να αποδυναμωθεί  η ουσιαστική αξία που έχει η Γενική Συνέλευση ως
 ανώτατου οργάνου του σωματείου μας. Συνειδητά και πάλι το προεδρείο αποφεύγει να απολογηθεί μπροστά στα μέλη του για την χαρακτηριστική καθυστέρηση (ακολουθώντας τη λογική της ομοσπονδίας) και τη λήψη αποφάσεων για κινητοποιήσεις γύρω από οικονομικά και θεσμικά αιτήματα που απασχολούν τον κλάδο μας (όπως αλλαγή ωραρίου, κανονισμός μεταθέσεων κ.α.) αλλά και όταν αυτό κινητοποιήθηκε έπειτα από πιέσεις της ΕΑΚΠ και των συναδέλφων έγιναν απλά για να γίνουν χωρίς τη διάθεση για διάρκεια και συνέχεια των κινητοποιήσεων αυτών.
 Φυσικά δεν είναι καινούργια η τακτική αυτή του προεδρείου αλλά ειδικά αυτή την περίοδο που τα δικαιώματα των εργαζομένων δέχονται ολομέτωπη επίθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Για άλλη μια φορά σκοπός του προεδρείου είναι να αποφύγουν να απολογηθούν μπροστά στα μέλη για την αδράνεια τους όλο το προηγούμενο διάστημα. Επιδιώκουν να γίνει μία αιφνιδιαστική της τελευταίας στιγμής Γεν Συνέλευση με τους « εμείς και εμείς» και να ψηφίσουν αυτοί οι ίδιοι μεταξύ τους τον ανύπαρκτο απολογισμός δράσης ( βλέπε αδράνειας ) χωρίς καμία απόφαση για αγωνιστικό προγραμματισμό δράσης καθώς και την άρον άρον εξαγγελία των προβλεπόμενων εκλογοαπολογιστικων διαδικασιών .
                                
Συνάδελφοι-- συναδέλφισσες οι μεθοδεύσεις αποσιώπησης υποβαθμίζουν το σωματείο μας, έχουν σκοπό να μας αποκοιμίσουν και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε!
 Συνάδελφοι – συναδέλφισσες ας τους χαλάσουμε τα σχέδια, τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο είναι πολλά και δυσβάσταχτα.
-- Οι περικοπές στο εισόδημα μας (μείωση των δώρων και επίδομα αδείας στο 70% , περικοπές επιδομάτων, μη καταβολή δεδουλευμένων υπερωριών όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία.
-- Η μη αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
-- Απόφαση αλλαγής ωραρίου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των συναδέλφων δημιουργώντας δυσβάσταχτα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
-- Η έλλειψη προσωπικού.
-- Η αλλαγή στον κανονισμό μεταθέσεων.
Είναι κάποια από τα κυριότερα προβλήματα που ζητάνε λύση.
 
    Πρέπει να αντιδράσουμε και οπότε γίνει η Γ.Σ έστω και με αυτό τον αντικαταστατικό τρόπο να προσέλθουν μαζικά τα μέλη ασκώντας κριτική με σκοπό από κοινού να παλέψουμε ώστε να προάγουμε και να προασπίσουμε τα δικαιώματα μας και την επαγγελματική μας υπόσταση.
  Πέρασαν σχεδόν δυο χρόνια συνάδελφοι και σύσσωμο το Δ.Σ της Ένωσης μας διακρίνεται για την αναλγησία και τις «μαγειρικές» του ικανότητες σε δύσοσμα και ξανά σερβιρισμένα παρασκευάσματα . 
Καλούμε λοιπόν:
·        Το Δ.Σ της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρεια Δυτικής Ελλάδας να συγκαλέσει ως οφείλει άμεσα Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό.
·        Τα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρεια Δυτικής Ελλάδας να αντιδράσουν προκείμενου το Δ.Σ να πράξει ότι προβλέπει το καταστατικό και να συμμετέχουν μαζικά στην Γενική Συνέλευση όποτε εξαγγελθεί.
  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΡΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΈΣΠΕΙΡΑΝ.

Η Ε.Α.Κ.Π ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ & ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΑΓΩΝΑ
.

                            ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
.
κατεβάστε εδώ το έγγραφο στην κανονική του μορφή: www.old.eakp.gr/pdf/genikisineleysi1.doc


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση