Ημερομηνία06-04-2010
ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ
.
 
Ιωάννινα 7-4-2010                                                                  Προς
                                                                                              τα μέλη της
                                                                                         Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου       
.                 
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Όλοι βιώνουμε την τραγική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι εργασιακές μας σχέσεις από τη συνεχή επιδείνωσή τους, εξαιτίας των αντιλαϊκών και αντεργατικών πολιτικών που επέβαλλαν οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ ακολουθώντας πιστά της οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Συνένοχοι σε αυτό δυστυχώς είναι και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, της ομοσπονδίας και της συντριπτικής πλειοψηφίας των πρωτοβάθμιων σωματείων του κλάδου, μη εξαιρουμένου και του σωματείου της Ηπείρου, συμβάλλοντας με τη στάση τους στην αποσάθρωση των εργασιακών μας σχέσεων, αλλά και στον εκφυλισμό του εργατοϋπαλληλικού κινήματος συνεπικουρώντας παράλληλα τους ομοϊδεάτες τους σε Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Δ.Α.Κ.Ε.).
Το αποτέλεσμα από τις εξελίξεις αυτές είναι η διεξαγωγή της εργασίας των πυροσβεστών υπό συνθήκες            «γαλέρας» και η συνεχής υποβάθμιση της προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής τους ζωής.
Μοναδική ελπίδα στα συνδικαλιστικά δρώμενα του κλάδου, αποτελεί η συνδικαλιστική παράταξη της Ε.Α.Κ.Π. που με δράση της συμβάλλει στην απόκτηση της εργασιακής συνείδησης των συναδέλφων και στην ενδυνάμωση του συνεπούς εργατοϋπαλληλικού κινήματος.
Με τις ελάχιστες δυνάμεις που διαθέτει στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας και σε ορισμένα πρωτοβάθμια σωματεία καταφέρνει να παρεμβαίνει και να αποτρέπει αντεργατικές διατάξεις υποκαθιστώντας τα προεδρεία των ξεπουλημένων ηγεσιών, αλλά και με την ενημέρωση που παρέχει στο σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ. υποκαθιστά ακόμη και την ίδια την υπηρεσία.
Συγκεκριμένα, η Ε.Α.Κ.Π. είναι ο μοναδικός συνδικαλιστικός φορέας των υπαλλήλων του Π.Σ. όπου τα τελευταία χρόνια:
Υπέβαλλε ολοκληρωμένες προτάσεις για μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο, προς όλους τους αρμόδιους φορείς (Υπουργό, Υφυπουργό, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου, Αρχηγό, Υπαρχηγό κ.λ.π.):
 • Για τη σύσταση ενιαίου φορέα δασοπροστασίας, ως αποτέλεσμα ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς.
 • Για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. στη βάση των σύγχρονων αναγκών, παραθέτοντας πλήρη στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των συμβάντων, τη δύναμη του Σώματος και την κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Για το ωράριο εργασίας των πυροσβεστικών υπαλλήλων.
 • Για τη σύνταξη σύγχρονου και δημοκρατικού εσωτερικού κανονισμού (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.).
 • Για τον κανονισμό μεταθέσεων με τη μορφή σχεδίου προεδρικού διατάγματος.
 • Για το μισθολόγιο των πυροσβεστών στη βάση των μισθολογίων που εφαρμόζονται στους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, αποκαλύπτοντας παράλληλα και τις αδικίες που επέφερε στους συναδέλφους όλα αυτά τα χρόνια το στρατιωτικό μισθολόγιο.
 • Για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στους εργαζόμενους του Π.Σ. σύμφωνα με τα ισχύοντα σε όλο το δημόσιο τομέα, αναλύοντας παράλληλα τις συνταγματικές παραβιάσεις που έλαβαν χώρα από το 2003 μέχρι σήμερα με ευθύνη της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας και είχαν σαν αποτέλεσμα την εξαίρεση των πυροσβεστών από τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 • Για το συνολικό πλαίσιο των αιτημάτων και το διεκδικητικό πλαίσιο υλοποίησης αυτών.
Αντιστάθηκε με όλες τις δυνάμεις ώστε να μην περάσουν οι διατάξεις: 
 • Των αναξιοκρατικών τροποποιήσεων στον κανονισμό μεταθέσεων του Π.Δ. 145/2002.
 • Των αντιδραστικών ρυθμίσεων στον κανονισμό κατάταξης με τα Π.Δ. 19/2006 και 236/2007.
 • Του αναχρονιστικού νόμου 3511/2006 με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Αναδιοργάνωση του Π.Σ. αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις», που συνέβαλε στην περαιτέρω επιδείνωση των εργασιακών μας συνθηκών.
 • Του αντιασφαλιστικού νόμου 3655/2008 (νόμος Πετραλιά) με τον οποίο επιβλήθηκε η ενοποίηση των επικουρικών μας ταμείων με τα αντίστοιχα ταμεία των αστυνομικών.
Παρενέβη ενημερώνοντας επίσημα και απαιτώντας από τους αρμόδιους Υπουργούς:
 • Τη χορήγηση πλήρους αποζημίωσης στους τραυματισθέντες πυροσβέστες εν ώρα υπηρεσίας, με αφορμή την τροπολογία στο νόμο 3554/2007, που ίσχυσε για τους αστυνομικούς υπαλλήλους, 
 • Τη χορήγηση των διευκολύνσεων για υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και στους πυροσβέστες, με αφορμή τη χορήγηση των διευκολύνσεων αυτών στο προσωπικό της Αγροφυλακής με το Π.Δ. 75/2008.
 • Την αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος σημαντικού αριθμού πυροσβεστικών υπαλλήλων, με την εξαίρεσή τους από τη χορήγηση της εφάπαξ ενίσχυσης της εισοδηματικής πολιτικής του 2009.
 • Τη χορήγηση υπερωριών σε όλο το προσωπικό με αφορμή την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες χορηγούνται υπερωρίες σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 3205/2003, σε μερίδα αστυνομικών και πυροσβεστικών - διοικητικών υπαλλήλων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. δηλαδή όπως σε όλο το δημόσιο τομέα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των πυροσβεστών που εργάζεται στη μάχιμη βάρδια εισπράττει ως αντίτιμο αέρα κοπανιστό (βλέπε ρεπό), κατά παράβαση του άρθρου 4 του Συντάγματος (αρχή της ισότητας).
 • Την κατάργηση της υπουργικής απόφασης που επέβαλλε, την ανάκληση της χορήγησης του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, στους αξιωματικούς που φέρουν την ειδικότητα του πλοηγού.
Κατήγγειλε άμεσα και προς κάθε κατεύθυνση:
 • Κάθε καταστρατήγηση εργασιακού δικαιώματος που αναφέρθηκε από οποιονδήποτε συνάδελφο της χώρας.
 • Τις αυθαιρεσίες στον κανονισμό μεταθέσεων από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο με την πρόθυμη συμμετοχή των εκλεγμένων συνδικαλιστών (Π.Α.Σ.Κ.Π. – Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.), στηρίζοντας παράλληλα με όλα τα νόμιμα μέσα τους συναδέλφους που αδικήθηκαν.
 • Τις αντιδραστικές τροποποιήσεις που επιχείρησαν να εντάξουν στον κανονισμό μεταθέσεων οι αρμόδιες επιτροπές του Α.Π.Σ. με τη συμβολή συνδικαλιστικών παραγόντων (Π.Α.Σ.Κ.Π. – Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.).
 • Τις αντεργατικές μεθοδεύσεις των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Π.Σ. τη στιγμή που οι άλλες δυο παρατάξεις τα ευαγγελιζόταν.
 • Τη συμμετοχή των δοκίμων πυροσβεστών στις δασικές πυρκαγιές με τα πεζοπόρα τμήματα.
 • Την ενοποίηση των επικουρικών μας ταμείων με τα αντίστοιχα της Αστυνομίας, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα αδιάσειστα στοιχεία για τους κινδύνους που ελλοχεύει η συγχώνευση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ απέδειξε και την αφαίμαξη των αποθεματικών τους κατά 25 εκατομμύρια ευρώ, από τις διάφορες «επενδύσεις» που πραγματοποιήθηκαν από τις διοικήσεις τους με τη συναίνεση των εκλεγμένων συνδικαλιστών (Π.Α.Σ.Κ.Π. – Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.).
 • Την απόπειρα της επιβολής του αντιασφαλιστικού εκτρώματος των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης του νόμου Ρέππα (ν.3029/2002), με την επιχειρούμενη σύσταση αντίστοιχου ταμείου αυτασφάλισης στο Π.Σ. (Τ.Ε.Α.Π.Σ.).
 • Το χαράτσι 1%ο στα αποθεματικά των ταμείων που επιβλήθηκε με τον ν. 3232/2004 ( νόμος Ρέππα).
 • Την παραπλάνηση των συναδέλφων το καλοκαίρι του 2007 με ευθύνη του ΑΠΣ και των προεδρείων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και της ΕΑΠΣ  σχετικά με την εισφορά των 50 ευρώ,που μεταφέρθηκε αντί για το ταμείο των πυρόπληκτων της Πελοποννήσου ως αποθεματικό στον λογαριασμό αλληλοβοηθείας του Α.Π.Σ.  
 • Τα αποτελέσματα της εκάστοτε σχολής αρχιπυροσβεστών μετά την έκδοση του Π.Δ. 65/2007.
 • Τις προθέσεις σχετικά με την πρόταση που κατέθεσε στον πρώην Πρωθυπουργό η ΚΕΔΚΕ για την υπαγωγή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.
 • Τις παραβιάσεις του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. έπειτα από αυθαίρετες διαταγές διοικητών, σε ότι αφορά τα καθήκοντα των πυροσβεστικών υπαλλήλων, σε αντιδιαστολή με την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Σώματος. Οι καταγγελίες της Ε.Α.Κ.Π. είχαν σαν αποτέλεσμα την έκδοση της υπ. αριθ. 63385 οικ. Φ.109.1/9-11-2007 διαταγής Α.Π.Σ. που συνέβαλλε καταλυτικά στον περιορισμό ανάλογων φαινόμενων .
Πραγματοποίησε κινητοποιήσεις με όσα σωματεία ακολούθησαν το πλαίσιό της,  ως εξής:
 • Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στις 22-6-2005 παραδίδοντας ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Υπουργό και Υφυπουργό δημόσιας τάξης.
 • Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στις 27-7-2006 με συμμετοχή συνδικάτων και φορέων, μετά από διοργάνωση ημερίδας και ενημέρωση της κοινής γνώμης για το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών και την υποβάθμιση της πυρασφάλειας της χώρας.
 • Κινητοποίηση έξω από τη Βουλή στις  31-10-2006 για την απόσυρση του νομοσχεδίου για την υποτιθέμενη αναδιοργάνωση του Π.Σ. (ν. 3511/2006). 
 • Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις 18/12/2009, ενάντια στην παράνομη και αντισυνταγματική πιλοτική εφαρμογή του 12ώρου, όπου επιτευχθεί η πρώτη συνάντηση συνδικαλιστικού φορέα του Π.Σ. με τον ειδικό συνεργάτη του Υφυπουργού, από την εκλογή της σημερινής κυβέρνησης.
 • Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις 18/1/2010 με τα ίδια αιτήματα και συνάντηση με τον Υφυπουργό και  τον Αρχηγό, με αποτέλεσμα την αναβολή της επέκτασης της πιλοτικής εφαρμογής του 12ώρου ωραρίου εργασίας. Η συγκεκριμένη κινητοποίηση της Ε.Α.Κ.Π. αποτέλεσε το έναυσμα για την αφύπνιση της βάσης, που οδήγησε στην πρώτη μεγαλειώδη κινητοποίηση του κλάδου στις 29 του Γενάρη στην Αθήνα.
Σημαντική συμβολή στις δυναμικές ενέργειες της παράταξής μας, σε ότι αφορά την αμέριστη στήριξη στα αιτήματά μας και τη συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις μας, είχε με άμεση ανταπόκριση η εκτελεστική γραμματεία του Π.Α.ΜΕ. σε αντίθεση με την παντελή απουσία της εκτελεστικής γραμματείας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. γεγονός που συνέβαλλε στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που θα καθορίσουν και τη στάση μας στο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. 
Επιπλέον η Ε.Α.Κ.Π.:
 • Εδραίωσε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των εργαζομένων του Π.Σ. για όλα τα εργασιακά ζητήματα με την αποστολή fax σε όλες τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια της χώρας, τη δημιουργία τριών έντυπων εκδόσεων της «Φωνής του Πυροσβέστη» με πλούσια θέματα και τη λειτουργία ιστοσελίδας με πληρέστατη καθημερινή ενημέρωση.  
 • Προσέφερε στήριξη υπηρεσιακή και νομική σε όσους συναδέλφους είχαν ανάγκη.
 • Συνέταξε τον ισχύοντα κανονισμό μεταθέσεων σε ενιαίο κείμενο, συμβάλλοντας στην πλήρη κατανόηση των διατάξεων από τους συναδέλφους.
 • Μέσω της ιστοσελίδας της και της ενότητας «Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε Ερωτήματα και Προτάσεις» ενημέρωσε για όλα τα εργασιακά ζητήματα.
 • Ανάλυσε το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα, όλων των κατηγοριών των ασφαλισμένων με επεξεργασία των συναφών διατάξεων, δημοσιεύοντας την στο 3ο τεύχος της εφημερίδας της «Η φωνή του Πυροσβέστη».
 • Πραγματοποίησε περιοδείες στις περισσότερες υπηρεσίες της επικράτειας.
Τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από την παραπάνω αναλυτική περιγραφή της δράσης της Ε.Α.Κ.Π. είναι τα εξής:
 • Που ήταν μπροστά σε όλες αυτές της εξελίξεις το προεδρείο της ομοσπονδίας και τα περισσότερα προεδρεία των πρωτοβάθμιων σωματείων που διοικούνται από τις παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού;
 • Ποια ήταν η αντίστοιχη δράση τους;
 • Τι απολογισμό έχουν να αντιπαραθέσουν;
 • Που ήταν το σωματείο Ηπείρου;
 • Ενημερωθήκατε συνάδελφοι για όλες αυτές τις δυσμενείς εξελίξεις από τους εκλεγμένους συναδέλφους – μέλη παρατάξεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού, είτε τους ψηφίζατε είτε όχι;
 • Στάθηκαν στο πλευρό σας ως όφειλαν στις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε;
 
                                   ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ
.
Συνάδελφοι
Τα προαναφερθέντα καθιστούν την Ε.Α.Κ.Π. ως τη συνειδητή πρωτοπορία των πυροσβεστών που έχουν ταξική συνείδηση και καταδεικνύουν με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο την αναγκαιότητα της δημιουργίας παράταξης της Ε.Α.Κ.Π. και στην Ήπειρο, ώστε να αποτελέσει την απαρχή της αγωνιστικής ανασύνταξης του συνδικαλιστικού οργάνου της περιφέρειας και την συμβολή του στην ανατροπή των αρνητικών συσχετισμών στην ομοσπονδία.
Για τους λόγους αυτούς καλούνται:
 • Οι συνάδελφοι που διαισθάνονται την ευθύνη που έχουμε όλοι σαν επαγγελματίες και σαν εργαζόμενοι.
 • Οι συνάδελφοι που πιστεύουν ότι η αρνητική αυτή κατάσταση είναι στο χέρι μας να ανατραπεί.
 • Οι συνάδελφοι που είναι απεγκλωβισμένοι από το ρουσφέτι, τη μοιρολατρία και τον κομματισμό.
Να στηρίξουν αυτή την κίνηση πλαισιώνοντας την παράταξη της Ε.Α.Κ.Π. στην Ήπειρο και να συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην ανοδική της πορεία.
 
                                                          ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΕ Η Ε.Α.Κ.Π.
 
                                                                                              Βλάχος Δημήτρης
                                                                                              Μέλος της  Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της εκάστοτε υπηρεσίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του Νόμου 1264/1982.
.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ : www.old.eakp.gr/pdf/kalesmaeapkipiru.doc


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση