Ημερομηνία03-12-2009
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΗΓΟΎΣ ΤΟΥ Π.Σ.

 
  Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η     Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                            Ε.Α.Κ.Π. 
  Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                              .
  Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891, Website WWW.old.eakp.grEmail: info@eakp ,
 
ΑΘΗΝΑ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009           
                                                                 
                              Προς : Ko Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη  
 
                          Κοιν/ση : 1ον K. Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου 
                                          2ον K. ΥφυπουργόΠροστασίας του Πολίτη Σπύρο Βούγια          
                                          3ον   Διευθυντή 22ης Δ/σης Μισθολογίου Γενικής Δ/σης Μισθών & Συντάξεων Γ.Λ.Κ    
                                          4ον Αρχηγό Π.Σ. Στυλιανό Στεφανίδη  
                                          5ον  Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. 
                                          6ον  Πολιτικούς Φορείς -Α.Δ.Ε.Δ.Υ.– Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.- Πρωτ/μιες Ενώσεις Π.Σ.   
 
Θέμα: «Ανάκληση χορήγησης επιδόματος χρόνου υπηρεσίας σε πυροσβεστικούς υπαλλήλους με την ειδικότητα του πλοηγού»
                                                                                                                                                     
   Κύριε Υπουργέ
   Με τις υπ αριθμ.18702 Φ.Α.15114/9-4-2009, 18033 Φ.Α.09955/7-4-2009 και 18109 Φ.Α. 11754/7-4-2009 Αποφάσεις Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών καθώς και με δεκάδες άλλες που ακολούθησαν, ανακλήθηκε η προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας σε αρκετούς συναδέλφους μας αξιωματικούς που έχουν την ειδικότητα του πλοηγού - κυβερνήτη και πλοηγού - μηχανικού, λόγω αναγνώρισης των σχολών Α.Ε.Ν. και Α.Δ.Σ.Ε.Ν. εκ παραδρομής ως ανώτατες όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Η προσαύξηση είχε χορηγηθεί με την 29604 Φ.501.2/26-5-2008 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών από 20% σε ποσοστό 24%.  
   Σύμφωνα όμως με την ισχύουσα νομολογία που αναφέρεται στη σχετική Υ.Α. και συγκεκριμένα με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του νόμου 3016/2002 ως υπολογισμός χρόνου πραγματικής υπηρεσίας ορίζεται ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον η φοίτηση, ή το πτυχίο ή η προϋπηρεσία, ή η ειδικότητα, αποτελούν τυπικό προσόν κατάταξης.
   Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 2838/2000 η μισθολογική προαγωγή επόμενου βαθμού των αξιωματικών συνοδεύεται προσαυξανόμενη με τα πάσης φύσεως επιδόματα και λοιπές παροχές, πλην των επιδομάτων θέσης ευθύνης, διοίκησης και εξόδων παράστασης.
   Με βάση τα παραπάνω συνάδελφοι αξιωματικοί υπέβαλλαν Δ.Υ. αναφορά προς το 1ο τμήμα Αξ/κων & Πυρ/μων της Διεύθυνσης προσωπικού του Α.Π.Σ. μέσω της Διοίκησής τους, όπου ζητούσαν να τους διευκρινιστεί με ποια νομοθετική διάταξη ανακαλείται η χορηγηθείσα προσαύξηση του επιδόματος τους και να τους γνωστοποιηθούν οι διατάξεις που τυχόν δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη τους, καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα του Γ.Λ.Κ. του Υ.Ε.Ν. και του Α.Π.Σ. που αναφέρονται στην παραπάνω σχετική.
   Η αρμόδια Διεύθυνση μέχρι στιγμής δεν έχει  απαντήσει μετά από πάροδο τριών και πλέον μηνών, ενώ συνεχίζεται η παρακράτηση των ποσών του επιδόματος που είχαν ληφθεί προ της ανάκλησης του.
 
   Κύριε Υπουργέ ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας προκείμενου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι αξιωματικοί για τους ακριβείς λόγους εξαιτίας των οποίων ανακλήθηκε η προσαύξηση του επιδόματός τους και οι οποίοι πρέπει να απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.
 
                                                                        Για την Ε.Α.Κ.Π.
 
                                                         Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
       
                                                   Καραγκούνης Δημήτρης - Μιχαήλ Μιχαήλ
 
  .
ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΏ ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ :   www.old.eakp.gr/pdf/anakinosi.doc                                                                                            


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις