Ημερομηνία25-10-2009
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η     Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                        Ε.Α.Κ.Π. 
 ης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                                                         .
           Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891, Website WWW.old.eakp.grEmail: info@eakp ,
 
ΑΘΗΝΑ 26 Οκτωβρίου 2009           
                                       
               Προς : Ko Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  Μιχάλη Χρυσοχοϊδη  
 
          Κοιν/ση : 1ον K. Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου  
                           2ον K. ΥφυπουργόΠροστασίας του Πολίτη Σπύρο Βούγια          
                           3ον   Διευθυντή 22ης Δ/σης Μισθολογίου Γενικής Δ/σης Μισθών & Συντάξεων Γ.Λ.Κ    
                           4ον Αρχηγό Π.Σ. Αθανάσιο Κοντοκώστα. 
                           5ον Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. 
                           6ον  Πολιτικούς Φορείς -Α.Δ.Ε.Δ.Υ.– Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.- Πρωτ/μιες Ενώσεις Π.Σ.    
                                                                                                                                                                                                                                              
ΘΕΜΑ:   Ισότιμη εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής έτους 2009 για τους πυροσβέστες -  
               Χορήγηση υπόλοιπου ποσού επιδόματος αντιπυρικής περιόδου ( δασικό ).
 
Σχετ.  α)Το υπ. αρίθμ. 2/34768/0022/18-5-09 έγγραφο της 22ης διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ.
           β) Το από 19/5/09 υπ. αρίθ. 19563 Φ. 501.1 έγγραφο της διεύθυνσης Οικονομικών του Α.Π.Σ με Θέμα:
               «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2009».
           γ) Το από 22/5/09 έγγραφό της ΕΑΚΠπρος τον Διευθυντή της 22ης διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. με θέμα  « 1ον Υπερω
                 ριακή απασχόληση πυρ/κου προσωπικού - 2ον Περικοπές στην εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής
                 έτους 2009 για τους πυροσβέστες.»  
           δ)Το υπ. αρίθμ. 2/37439/0022/1-6-09 απαντητικό έγγραφο της 22ης διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. με Θέμα
                « Υπερωριακή απασχόληση πυροσβεστικού προσωπικού»  
            ε) Το υπ αρίθμ. 6580 8/7/09 διαβιβαστικό έγγραφο του γραφείου του Κου Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών
                προς τον υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κο Λέγκα Νικόλαο.
         στ)  Το υπ. αρίθμ.2/49205/0022/ 14-7-09 απαντητικό έγγραφο της 22ης διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ.   
           ζ) Το από 28/7/09 έγγραφο της Ε.Α.Κ.Π. προς τον Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών κο Μπίτσιο Κ.
                με Θέμα « Περικοπή εφάπαξ ενίσχυσης για τους πυροσβέστες & χορήγηση του δασικού επιδόματος»
           η)  Η υπ. αρίθμ. 35812 Φ. 501.1 10/8/09  απάντηση σε αναφορές πυροσβεστών της διεύθυνσης Οικονομικών του
                Α.Π.Σ με Θέμα: «Υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2009».  
               θ) Το από 14/9/09 έγγραφο της Ε.Α.Κ.Π. προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Παπαθανασίου με θέ
                 μα « Άδικη εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής έτους 2009 για τους πυροσβέστες » .  
    
    Κύριε Υπουργέ μέσα από τα παραπάνω σχετικά έγγραφα καταδεικνύεταιη προσπάθεια που έγινε από μέρους μας μέσα σε διάστημα πέντε μηνών για να αποκατασταθεί η κατάφωρη αδικία σε βάρος των πυροσβεστών. Σε βάρος δηλαδή όσων συναδέλφων μας στους οποίους εάν δεν υπολογίζονταν στο σύνολο των τακτικών τους αποδοχών οι αμοιβές για την πέραν του πενθημέρου και την νυχτερινή εργασία θα δικαιούνταν την εφάπαξ ενίσχυση της εισοδηματικής πολιτικής του έτους 2009.
 Όπως ακριβώς έγινε δηλαδή βάση των σχετικών κατευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών για όλους τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών και των λιμενικών με τους οποίους ως γνωστόν μας διέπει το ίδιο μισθολογικό καθεστώς,
  Αποδεικνύεται όμως και η απαράδεκτη στάση που κράτησε η προηγούμενη κυβέρνηση μέσω των αρμοδίων οργάνων της απέναντι στους πυροσβέστες με την επαναλαμβανόμενη άρνησή της για μη ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος, χωρίς ποτέ φυσικά να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις γιατί έγινε αυτή η αδικαιολόγητη και άδικη εξαίρεση ειδικά για τους πυροσβέστες.
 Για την πληρέστερη ενημέρωση σας οι παραπάνω σχετικές υπάρχουν τόσο στο αρχείο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και στο .Αρχηγείο του Π.Σ. καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.
 
 Κύριε Υπουργέ στα πλαίσια των όσων έχει διακηρύξει η κυβέρνηση σας για την εφαρμογή της ισονομίας & της ισοπολιτείας και για την αποκατάσταση των αδικιών της προηγούμενης κυβέρνησης, ζητάμε την διευθέτηση της κατάφωρης αδικίας με την άμεση χορήγηση στους δικαιούχους της εφάπαξ ενίσχυσης έτους 2009.    
 Επίσης σας ζητάμε να μεριμνήσετε ώστε να καταβληθούν έγκαιρα στους εργαζόμενους του Π.Σ. και οι δύο εκ των τριών οφειλόμενων δόσεων του επιδόματος της Αντιπυρικής περιόδου.             
  
                                                             Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                            Καραγκούνης Δημήτρης – Μιχαήλ Μιχαήλ
.
κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το έγγραφο στην κανονική του μορφή. www.old.eakp.gr/pdf/efapajdasikoepidoma1.doc


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις