Ημερομηνία19-10-2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ 50 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΟΥ 2007

 
Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                             Ε.Α.Κ.Π.
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
                                                                                                                                                         .
Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@old.eakp.gr
 
 ΑΘΗΝΑ 19 Οκτωβρίου 2009                    Προς : Όλους τους εργαζόμενους του Π.Σ.
                                                                                         
 •    Ο Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος &
 •    Η παρακράτηση των 50 ευρώ για την ενίσχυση των πυρόπληκτων του 2007 
    
    Συναδέφλισσες Συνάδελφοι με την υπ. αριθμ9632 οικο Φ. 109.1 4/8/2009 υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών συστάθηκε λογαριασμός αλληλοβοηθείας για το Π.Σ. στα πλαίσια εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 18 του Νόμου 3511/06.
 Η Ε.Α.Κ.Π. τόσο για την σύσταση του λογαριασμού αλληλοβοηθείας όσο και για τα γεγονότα που προηγήθηκαν πριν την σύσταση του, κυρίως ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το αποθεματικό του κεφάλαιο έχει να δηλώσει και να καταγγείλει προς όλους τους συναδέλφους τα παρακάτω :
 •         Η σύσταση του λογαριασμού αλληλοβοηθείας με πρωτοβουλία της ίδιας της πολιτείας αποτελεί ένα ακόμη βήμα υπονόμευσης της κοινωνικής ασφάλισης και μετατόπισης των υποχρεώσεων της στις πλάτες των ίδιων των εργαζομένων.
 •         Για τον λόγο αυτό οι εργαζόμενοι του Π.Σ. δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουν σαν κάτι αθώο ή ως ένα επιπλέον ασφαλιστικό πλεονέκτημα, αλλά αφού συνυπολογίσουν όλες τις μέχρι τώρα δραματικές αλλαγές στο ασφαλιστικά μας δικαιώματα να βγάλουν τα συμπεράσματα τους και να αντιδράσουν ανάλογα.
  Η Ε.Α.Κ.Π. που μόνη της από τον Οκτώβριο του 2006 κατήγγειλε και πάλεψε ώστε να μην περάσουν οι διατάξεις του αντιδραστικού και αναχρονιστικού  Νόμου 3511/2006, από τότε είχε επισημάνει ότι η παρ. 5 του άρθρου 18 κινείται σ’ αυτήν την κατεύθυνση. 
 •         Η προώθηση των αντιασφαλιστικών κατευθύνσεων της Ε.Ε. από τις ελληνικές κυβερνήσεις με σκοπό την μεγαλύτερη μετατόπιση του κόστους ασφάλισης στους ίδιους τους εργαζόμενους, έχει αρχίσει σιγά σιγά αλλά σταθερά από το 1990 με τους Νόμους Σιούφα & συνεχίστηκε μέχρι σήμερα με τους Ν. Ρέππα & Πετραλία.  
 •         Κοινός στόχος είναι να γίνει κατορθωτό ώστε μέσα από το τριαξονικό σύστημα της ασφάλισης να επικρατήσει σε βάρος του πρώτου πυλώνα που είναι η δημόσια κοινωνική ασφάλιση ( κύρια ασφάλιση), ο δεύτερος πυλώνας με τα επαγγελματικά ταμεία και ο τρίτος πυλώνας  με τα ατομικά συμβόλαια στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.  
 •         Βασική επιδίωξη είναι ο πρώτος πυλώνας να είναι ο πυλώνας των χαμηλών συντάξεων που θα λειτουργεί ως ένα «δίκτυο προστασίας» από τη φτώχεια και την εξαθλίωση ( βλέπε σχετ. άρθρο για το ασφαλιστικό στην «Φωνή του Πυροσβέστη» την διαφορά ύψους συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων πριν και μετά το 1993) και να αυξηθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στο κόστος ασφάλισης χωρίς καμία εγγύηση για το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό τους μέλλον μέσα από την σύσταση των επαγγελματικών ταμείων( βλέπε Ένρον ΗΠΑ ,Χιλή κ.λ.π) και την σύναψη ατομικών συμβολαίων στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες ( βλέπε ΑΣΠΙΣ κ.λ.π ).  
   Αυτό λοιπόν που επιβεβαιώνεται από την πορεία όλων των σχετικών αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων είναι πως ότι θεσπίστηκε δήθεν για την προστασία των εργαζομένων και των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων με πρωτοβουλία της πολιτείας από το 1990 και μετά αποβλέπει στην επίτευξη ενός και μοναδικού στόχου, στο ξεθεμελίωμα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και την μετατόπιση του κόστους στις τσέπες των εργαζομένων όπως έγινε και με τις παρακάτω νομοθετικές ρυθμίσεις:    
 •                   Με τους Νόμους Σιούφα επιβλήθηκαν για πρώτη φορά κρατήσεις σταδιακά για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων για την κύρια ασφάλιση τους σε ποσοστό 6,67% των ασφαλιστέων αποδοχών.
 •                   Επίσης για πρώτη φορά επιβλήθηκαν κρατήσεις για την υγειονομική περίθαλψη που έφθασαν σταδιακά στο ποσοστό  2,55% των αποδοχών. .
 •                   Καθιερώθηκε για πρώτη φορά ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων για την αγορά φαρμάκων 25%.
 •                   Με τους Νόμους Σιούφα και Ρέππα δόθηκε η δυνατότητα ώστε ποσοστό από τα αποθεματικά των ταμείων το οποίο αυξήθηκε σταδιακά, να τοποθετούνται σε επενδυτικούς τίτλους και το χρηματιστήριο. Συνέπεια και αυτών των ρυθμίσεων ήταν να χαθούν αρκετά δις ευρώ από τα αποθεματικά τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία σήμερα πληρωμής μερισμάτων και εφάπαξ στους δικαιούχους που ως τετελεσμένο γεγονός θα αξιοποιηθεί στο μέλλον για την επιβολή ακόμη ποιο δυσβάστακτων αντι ασφαλιστικών μέτρων.  
  Με αυτόν τον τρόπο χάθηκαν και από τα δικά μας επικουρικά ταμεία Τ.Α.Υ.Π.Σ & Ε.Τ.Υ.Π.Σ. όπως αποκάλυψε με στοιχεία του υπουργείου απασχόλησης η Ε.Α.Κ.Π. από το 1997 μέχρι το 2005 περίπου 8 δις δρχ. χωρίς κανείς ποτέ υπεύθυνος υπηρεσιακός & συνδικαλιστικός παράγοντας των ταμείων να πει τι έγινε με το θέμα αυτό.
 •                     Με τις διατάξεις των ίδιων Νόμων μειώνονται σημαντικά οι συντάξιμες αποδοχές μέσα από την σταδιακή μείωση του ποσοστού από 80% σε 70% και τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας με μεγαλύτερες συνέπειες στους μετά το 1993 πρωτο ασφαλισμένους.    
 •                     Με τον Νόμο Ρέππα τον 3232/2004 επιβλήθηκε σε ετήσια βάση επιπλέον χαράτσι 1%0 στα αποθεματικά των ταμείων υπέρ του « Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης » Λ.Β.Κ.Α..
 •                     Επιβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2003 στο προσωπικό των Σ.Α. με την πλήρη συναίνεση των τότε προέδρων της Ε.Α.Π.Σ. και της Π.Ό.Ε.Υ.Π.Σ. και χωρίς να ρωτηθούν οι εργαζόμενοι και τα συνδικαλιστικά όργανα παρά την αντιδράσεις της Ε.Α.Κ.Π. που έφερε το θέμα και μέσα στην βουλή, εφάπαξ κράτηση κάθε Δεκέμβριο για τον Λογαριασμό «Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας» με σκοπό να κάνει κοινωνική πολιτική η πολιτεία με τα χρήματα των εργαζομένων για τα ορφανά των Σ.Α.
 •                     Ήδη από τις αρχές του 2009 μία σειρά εξειδικευμένων εξετάσεων που κάλυπτε το δημόσιο για τους ασφαλισμένους του δεν καλύπτονται πλέον με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται άμεσα οι ασφαλισμένοι.
  Να λοιπόν τι πάνε να καλύψουν με την σύσταση του λογαριασμού αλληλοβοηθείας, περιπτώσεις αναγκών « που δεν καλύπτονται επαρκώς από το δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα » όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της σχετικής υπουργικής απόφασης. 
 •                 Γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα προχωρήσουν ακόμη περισσότερο οι περικοπές παροχών στην λογική «συμμαζέματος και σωτηρίας » των ταμείων, αφού τα χρέη προς τρίτους έφθασαν σε υπέρογκα ποσά.
 •                 Γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι αντεργατικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν και θα εφαρμοστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον δημιούργησαν και θα συνεχίσουν να δημιουργούν ακόμη δυσμενέστερες προϋποθέσεις στις εργασιακές συνθήκες και συνέπεια αυτών θα είναι οι σοβαροί τραυματισμοί ή οι σοβαρές ασθένειες ακόμη και τα θανατηφόρα ατυχήματα λόγω της ανυπαρξίας στοιχειωδών μέτρων ασφάλειας.
 •                     Αυτό απέδειξαν οι δεκάδες θάνατοι μονίμων και εποχικών πυροσβεστών και οι δεκάδες σοβαροί τραυματισμοί από το 1998 και μετά.
 •                     Αυτό απέδειξε και η στάση που κράτησαν με τις αποζημιώσεις των οικογενειών τους που περίμεναν να μαζευτούν κέρδη από τα Κ.Ψ. για να τους πετάξουν λίγα ψίχουλα κατάμουτρα ή να αφήσουν τους πολυτραυματίες και τους πολυεγκαυματίες στο έλεος των υπέρογκων εξόδων αποκατάστασης της υγείας τους.      
 •                     Όπως επίσης αποδείχτηκε πολύ καλά από την αντιμετώπιση που έτυχαν από την πολιτεία οι χιλιάδες μέχρι σήμερα πυροπαθείς, σεισμόπληκτοι ή πλημμυροπαθείς της χώρας μας ότι δεν πρέπει να περιμένει κανείς παθών καμία ουσιαστική συμπαράσταση πέρα από ανέξοδες τηλεοπτικές δηλώσεις, γι’ αυτό ρυθμίζουν ώστε και το θέμα αυτό να καλύπτεται έστω και στοιχειωδώς με δικά μας χρήματα με το εδάφ. δ της παρ. 2 του άρθρου 1.      
 
 Η παρακράτηση των 50 ευρώ για την ενίσχυση των πυρόπληκτων του 2007 
 
    Το ζήτημα όμως συναδέλφισσες & συνάδελφοι είναι ότι στην προσπάθεια επιβολής των αντι ασφαλιστικών μέτρων βρίσκουν πρόθυμους συμπαραστάτες μέσα στις τάξεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος και δεν είναι λίγες οι προσπάθειες που γίνονται από κάποιες Ενώσεις ή μεμονωμένους συναδέλφους, συγκαλυμμένες ή μη για την προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης και την σύσταση επαγγελματικών ταμείων την στιγμή που δεν κάνουν τίποτε απολύτως για την προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των πυροσβεστών. Όπως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που με την στάση ανοχής και συγκάλυψης των πραγματικών κινδύνων για τους εργαζόμενους από την πλευρά των προεδρείων κορυφαίων συνδικαλιστικών μας οργάνων της Π.Ε.Υ.Π.Σ. πριν το 1999 και της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. μετέπειτα πέρασαν οι αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις Σιούφα, Ρέππα, Πετραλιά.    
    Η σημερινή όμως εξέλιξη με την σύσταση του Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας και κυρίως με τον τρόπο που διαμορφώθηκετο αποθεματικό του αφήνει έκθετες τις συνδικαλιστικές ηγεσίες της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.& της Ε.Α.Π.Σ. για τον εμπαιγμό και την εξαπάτηση όσων συναδέλφων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα τους για την ενίσχυση των πυρόπληκτων της Πελοποννήσου το 2007 με τα 50 ευρώ από την έκτακτη παροχή των 2.500 e για τον λόγο ότι:
 •                       Ενώ η απόφαση ήταν να κληθούν τα μέλη τους να δώσουν προαιρετική οικονομική ενίσχυση 50 ευρώ για τους πυρόπληκτους στην συνέχεια μέσα από σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης οικονομικού το υπ. αρίθμ. 49328/13-9-2007 Απόφαση Α.Π.Σ. « Παρακράτηση χρηματικών ποσών Έκτακτης Εφάπαξ Παροχής» ( κάντε κλικ εδώ www.old.eakp.gr/pdf/egrafoaps1392007a.doc) το όποιο σημειωτέων δεν έλαβε γνώση η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, διαφάνηκαν οι προθέσεις για αξιοποίηση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σχετικά με την δημιουργία του λογαριασμού αλληλοβοηθείας στο οποίο γίνονταν επίκληση απόφασης των δύο συνδικαλιστικών οργάνων η οποία όμως ποτέ δεν πάρθηκε κατ αυτόν τον τρόπο και φυσικά ποτέ δεν γνωστοποιήθηκε επίσημα προς τα μέλη.  
 •                     Η Ε.Α.Κ.Π. όταν αντιλήφθηκε την εξέλιξη αυτή έφερε το ζήτημα ως προ ημερήσιας διάταξης θέμα στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στις 26/9/07 για παροχή εξηγήσεων από το προεδρείο το οποίο επαναβεβαίωσε την αρχική απόφαση για την διάθεση των χρημάτων στους πυρόπληκτους της Πελοποννήσου. 
 •                     Στις 5/11/07 η Ε.Α.Κ.Π. λόγω ότι μέχρι εκείνη την στιγμή δεν υπήρχε καμία επίσημη υπηρεσιακή ενημέρωση για το ποσό που συγκεντρώθηκε αλλά και με δεδομένου ότι κανένα από τα αρχικά έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικών δεν ανακλήθηκε όσον αφορά το σκέλος της διάθεσης των χρημάτων, αποτάθηκε εγγράφως προς την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία για εξηγήσεις παραθέτοντας αναλυτικά όλα τα σχετικά γεγονότα και στοιχεία, αλλά ουδέποτε έλαβε απάντηση. (κάντε κλικ εδώ για να το διαβάσετε www.old.eakp.gr/pdf/50eyro.doc). 
 •                     Επίσης κανένα έγγραφο είτε από την υπηρεσία είτε από τα συνδικαλιστικά όργανα δεν εκδόθηκε προς ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με τον χειρισμό του ζητήματος αυτού, το ποσό που συγκεντρώθηκε και τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν ως όφειλαν και είχαν υποχρέωση αμφότεροι να κάνουν απέναντι στους διαθέτες των χρημάτων συναδέλφους.
 •                    Την 23/11/07 η Ε.Α.Κ.Π. στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ζητά εκ νέου εξηγήσεις από το Προεδρείο το οποίο επαναβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την αρχική απόφαση για την διάθεση των χρημάτων στους πυρόπληκτους. Παρ όλα αυτά όμως μέχρι εκείνη την στιγμή δεν έχει εκδοθεί από μέρους του κανένα έγγραφο που να ενημερώνει παρά τον θόρυβο που προκλήθηκε και την σπουδαιότητα του θέματος .    
 •                     Μετά την πάροδο δύο ετών στις 4/8/09 εκδίδεται η υπουργική απόφαση για την σύσταση του Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας όπου επισήμως πλέον καταγράφεται στο άρθρο 4 « Πόροι λογαριασμού» στο εδάφ..α  ότι: πόροι του λογαριασμού αποτελούν  « το συγκεντρωθέν από εισφορές των υπαλλήλων και δωρεές ποσό των 415.000 ευρώ.».
 •                     Μετά την εξέλιξη αυτή και στα πλαίσια αναζήτησης εξηγήσεων από την Ε.Α.Κ.Π. ως αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας έρχονται στο προσκήνιο δύο έγγραφα που ήταν άγνωστα μέχρι εκείνη την στιγμή τόσο για την Ε.Α.Κ.Π. όσο και για τους συναδέλφους και τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις: 
   1ον Έγγραφο που εκδόθηκε στις 11/9/2007 και φέρει τα ονόματα των δύο προέδρων της Ε.Α.Π.Σ. και της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και απευθύνεται μόνο προς τον τότε Αρχηγό του Π.Σ. και μέσο του οποίου του γνωστοποιείτε φερόμενη ως κοινή απόφαση των Δ.Σ. που φέρεται ότι πάρθηκε σε συνεδρίαση. την ίδια μέρα. ( κάντε κλικ εδώ για να το διαβάσετε www.old.eakp.gr/pdf/anakinosieapspoeyps.doc )
   2ον  Έγγραφο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. με αριθμ. πρωτ. 54 στις 11/03/2008 μόνο προς τον νυν Αρχηγό του Π.Σ. με το οποίο του γνωστοποιεί απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. (στο οποίο σημειωτέων όμως δεν αναφέρει σε ποιο Δ.Σ. πάρθηκε) για τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την παρακράτηση των 50 ευρώ που αποφάσισε το Δ.Σ. να χορηγηθούν χωρίς να ρωτηθούν οι συνάδελφοι και η Ε.Α.Κ.Π.  ( κάντε κλικ εδώ για να το διαβάσετε  www.old.eakp.gr/pdf/apofasipoeyps.doc)        
  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι υπό το βάρος των εξελίξεων τα ερωτήματα που έθεσε η Ε.Α.Κ.Π. και έμειναν αναπάντητα από τον Νοέμβριο του 2007 όσο και αυτά που προέκυψαν τώρα για τον χειρισμό του θέματος από τους άμεσα εμπλεκόμενους σε αντίθεση με την βούληση των συναδέλφων θα κληθούν να απαντήσουν και να δώσουν εξηγήσεις τις επόμενες μέρες τόσο τα εμπλεκόμενα συνδικαλιστικά όργανα όσο και οι υπεύθυνοι υπηρεσιακοί παράγοντες .Η Ε.Α.Κ.Π. είναι υποχρεωμένη και αποφασισμένη μέσω των εκπροσώπων της:
 •                 Κατανοώντας την αγανάκτηση των συναδέλφων που ένοιωσαν εξαπατημένοι και έπεσαν από τα σύννεφα όταν διαπίστωσαν μέσα από την υπουργική απόφαση που οδηγήθηκαν τα χρήματα τα οποία έδωσαν για τους πυρόπληκτους του 2007 χωρίς να έχουν ρωτηθεί ή να έχουν ενημερωθεί για οτιδήποτε σχετικό.
 •                Να υπερασπιστεί την διαφάνεια, την χρηστή διαχείριση και την συνδικαλιστική δεοντολογία που με ευθύνη του προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. υπονομεύτηκε στο έπακρο, να ζητήσει εξηγήσεις και την απόδοση ευθυνών όπου υπάρχουν και σε όσους αναλογούν.
   Πέραν όμως όλων των παραπάνω βάζει ως επιτακτικό αίτημα την άμεση ενημέρωση για το ποιο ποσό ακριβώς συγκεντρώθηκε, πόσο από αυτό το ποσό και σε ποιούς διατέθηκε και την άμεση απόδοση όλου του εναπομείναντος ποσού που συγκεντρώθηκε στους πυρόπληκτους μέσω των επίσημων φορέων τους.
  Σε αντίθετη περίπτωση να επιστραφεί κατά αναλογία στους διαθέτες συναδέλφους και καλεί όλες τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις και τα μέλη τους να πράξουν το ίδιο με σχετικές αιτήσεις προς την υπηρεσία τους.
.
 Φυσικά η όλη αντιμετώπιση του θέματος από την υπηρεσία δεν είναι και το καλύτερο δείγμα γραφής για τον πιθανό τρόπο λειτουργίας του Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας, την στιγμή μάλιστα που στην διαχειριστική του επιτροπή τα πέντε από τα επτά μέλη της θα είναι διορισμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
.
                                        Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                            Καραγκούνης Δημήτρης -   Μιχαήλ Μιχαήλ
.
κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση στην κανονική της μορφή: www.old.eakp.gr/pdf/logariasmosallhlovoithias.doc
.
Άρθρο για το ασφαλιστικό : www.old.eakp.gr/pdf/asfalistiko.doc


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις