Ημερομηνία26-09-2009
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΙΜΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/10/1990

     

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η   Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ ΩΝ
                                                         Ε.Α.Κ.Π.
 Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος 
 .                                                                        .
Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@old.eakp.gr
 
   ΑΘΗΝΑ 27 Σεπτεμβρίου 2009                   
.                                           
 
                                  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
   Σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας για τους αστυνομικούς υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά την 1/10/1990.  
 
  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, με το υπ αριθμ.8010/4/17-θ 4/8/2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Ελληνικής Αστυνομίας με Θέμα « Αναγνώριση υπηρεσιών στο διπλάσιο » καλούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΑΣ κατ εφαρμογή των διατάξεων:
·                  Της παρ. 13 του άρθρου 3 του Νόμου 3513/2006
·                  Του άρθρου 6 του Νόμου 1902/1990 που έχουν προσληφθεί μετά την 1/10/1990 να υποβάλουν αίτηση εάν θέλουν ή δεν θέλουν να τους γίνονται κρατήσεις για την αναγνώριση ως συντάξιμης της μάχιμης πενταετίας που προβλέπεται από τους Νόμους 142/1974 - 179/ 1974 & 414/1974, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Νόμο 1204/81 και το άρθρο 7 παρ. 2 του Νόμου 2592/1998.  
 (Βλέπε σχετικά άρθρα 40 & 59 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων)
   Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό το ποσό που αναλογεί για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας των αστυνομικών κυμαίνεται από 5.500 έως 8.000 ευρώ ανάλογα με τον βαθμό και τα χρόνια υπηρεσίας και θα πληρωθεί είτε με δόσεις είτε εφάπαξ με έκπτωση 10%.  
   Η διαδικασία ολοκλήρωσης υποβολής δηλώσεων για τους αστυνομικούς ολοκληρώνεται μέχρι της 15.12.2009 και καταβολή των δόσεων θα αρχίσει από την 1/1/2010 χωρίς όμως να διευκρινίζεται ο αριθμός των δόσεων.
    
 Ενημερώνουμε τους συναδέλφους για την εξέλιξη αυτή, προκειμένου όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης και για τους πυροσβέστες να έχουν κάνει έγκαιρα ο κάθε ένας τους ανάλογους υπολογισμούς για το τι θα επιλέξει σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα, αφού λάβει υπόψη του πρώτα τις μέχρι τώρα ασφαλιστικές ρυθμίσεις όπως κωδικοποιήθηκαν με το Π.Δ. 169 Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και ειδικότερα οι πρωτο ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993 τους Νόμους 2084 /92 (Σιούφα)  & 3029/2002 ( Ρέππα ).
 
 
                                    ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  
 .

      Το  έγγράφο της ΕΛ.ΑΣ   

      Ο  Κώδικας πολιτικών & στρατιωτικών συντάξεων : www.old.eakp.gr/pdf/kodikaspolitikonstariotikonsintajeon.pdf

.

  .

Κατεβάστε το ενημερωτικό σημείωμα στην κανονική του μορφή: www.old.eakp.gr/pdf/maximipentaetia.docΔείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις