Ημερομηνία13-09-2009
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 2009

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η      Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η      Κ Ι Ν Η Σ Η     Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                         Ε.Α.Κ.Π. 
 Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                                                .
 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891, Website WWW.old.eakp.grEmail: , info@eakp
.
    ΑΘΗΝΑ 14 Σεπτεμβρίου 2009 
 
                         Προς : Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κο Παπαθανασίου Ιωάννη
 
                     Κοιν/ση :1ον Γραφείο Πρωθυπουργού Κων/νου Καραμανλή 
                                     2ον ΥφυπουργόΟικονομίας & ΟικονομικώνκοΛέγκα Νικόλαο
                                     3ον  Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών, κο Χρήστο Μαρκογιαννάκη      
                                     4ον   Διευθυντή 22ης Δ/σης Μισθολογίου Γενικής Δ/σης Μισθών & Συντάξεων Γ.Λ.Κ
                                     5ον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, κο Κ. Μπίτσιο.  
                                     6ον Αρχηγό Π.Σ. Αθανάσιο Κοντοκώστα. 
                                     7ον Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. 
                                    8ον  Πολιτικούς Φορείς -Α.Δ.Ε.Δ.Υ.– Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.- Πρωτ/μιες Ενώσεις Π.Σ.– Μ.Μ.Ε.    
                                                                                                                                                                                                                                              
ΘΕΜΑ: Άδικη εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής έτους 2009 για τους πυροσβέστες .
 
Σχετ.  α)Το υπ. αρίθμ. 2/34768/0022/18-5-09 έγγραφο της 22ης διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ.
          β) Το από 19/5/09 υπ. αρίθ. 19583 Φ. 501.1 έγγραφο της διεύθυνσης Οικονομικών του Α.Π.Σ με Θέμα: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2009».
          γ) Το από 22/5/09 έγγραφό της ΕΑΚΠπρος τον Διευθυντή της 22ης διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. με θέμα  « 1ον Υπερωριακή απασχόληση πυρ/κου προσωπικού - 2ον Περικοπές στην εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής έτους 2009 για τους πυροσβέστες.»  
          δ)Το υπ. αρίθμ. 2/37439/0022/1-6-09 απαντητικό έγγραφο της 22ης διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. με Θέμα « Υπερωριακή απασχόληση πυροσβεστικού προσωπικού» 
          ε) Το υπ αρίθμ. 6580 30/6/09 διαβιβαστικό έγγραφο του γραφείου του Κου Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών προς τον υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κο Λέγκα Νικόλαο.
         στ)  Το υπ. αρίθμ.2/49205/0022/14-7-09 απαντητικό έγγραφο της 22ης διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ.   
          ζ)  Η υπ. αρίθμ. 35812 Φ. 501.1 10/8/09  απάντηση σε αναφορές πυροσβεστών της διεύθυνσης Οικονομικών του Α.Π.Σ με Θέμα: «Υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2009».  
          η)Το από 28/7/09 έγγραφο της Ε.Α.Κ.Π. προς τον Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών κο Μπίτσιο Κ. με Θέμα « Περικοπή εφάπαξ ενίσχυσης για τους πυροσβέστες & χορήγηση του δασικού επιδόματος»
 
   Κύριε Υπουργέ, ωθούμενοι από την αδιάλλακτη και άδικη στάση του υπουργείου σας και των αρμόδιων διευθύνσεων του έναντι ενός καθ όλα δίκαιου αιτήματος των πυροσβεστών και αφού πλέον έχουμε εξαντλήσει από πλευράς επιχειρημάτων και ντοκουμέντων κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταδείξουμε και να αποδείξουμε το αυτονόητο και αυταπόδεικτο, ότι δηλαδή έγινε ανισότιμη και άδικη εξαίρεση από την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής του 2009 των πυροσβεστών έναντι όλων των άλλων δημοσίων υπαλλήλων συμπεριλαμβανομένων και των αστυνομικών και λιμενικών, έχουμε να τονίσουμε τα εξής:        
  •               Η επαναλαμβανόμενη στερεότυπη επιμονή που αποτυπώνεται μέσα από τις α & στ σχετικές απαντήσεις της 22ης διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. να συμπεριλαμβάνει στον υπολογισμό των τακτικών αποδοχών των πυροσβεστών τις αποζημιώσεις που δίνονται για την πέραν του πενθημέρου και την νυχτερινή εργασία, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται άδικα εκατοντάδες πυροσβέστες από την χορήγηση της εφάπαξ ενίσχυσης του 2009 και χωρίς να εξηγεί μάλιστα γιατί αυτό δεν ίσχυσε και για τους συναδέλφους της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμενικού Σώματος που έχουν ακριβώς το ίδιο μισθολογικό καθεστώς με τους πυροσβέστες.   
  •               Η μη γνωστοποίηση των ενεργειών του αρμόδιου υφυπουργού του υπουργείου σας για το συγκεκριμένο θέμα όπως του το ζητήσατε με το ε σχετικό έγγραφο σας στην βάση του αιτήματος που υπέβαλε με το γ σχετικό αίτημα η ΕΑΚΠ και η μη απάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου εσωτερικών απέναντι στο ερώτημα που του τέθηκε από την ΕΑΚΠ τόσο προφορικώς όσο και εγγράφως με το η σχετικό έγγραφο της, όπως είχε ο ίδιος δεσμευτεί άλλωστε ότι θα δώσει παρουσία δεκάδων αντιπροσώπων του 11ου Συνεδρίου. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ , φανερώνει κύριε Υπουργέ ότι:
 Οι απαντήσεις της 22ης διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. και η πρόσφατη απάντηση του Α.Π.Σ. μέσω της ζ σχετικής στις δεκάδες αναφορές που κατατέθηκαν από τους αδικημένους για ακόμη μία φορά πυροσβέστες εξ αιτίας της οικονομικής σας πολιτικής, έχουν την δική σας έγκριση και συνολικότερα της κυβέρνησής σας.   
 Κύριε Υπουργέ, αν εκτιμάτε ότι δεν ισχύει αυτό, έστω και τώρα καλείστε να το αποδείξετε αποκαθιστώντας την κατάφωρη αδικία σε βάρος των πυροσβεστών   
.
                               Για την Ε.Α.Κ.Π.
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
         Καραγκούνης Δημήτρης – Μιχαήλ Μιχαήλ
.
κατεβάστε το έγγραφο στην κανονική του μορφή : www.old.eakp.gr/pdf/paremvasiypurgo.doc


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις