Ημερομηνία11-09-2009
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η   Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                Ε.Α.Κ.Π. 
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                                          .
 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@old.eakp.gr
 
   ΑΘΗΝΑ   11  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009                     
                                                                       
                            Προς :  Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγο Δημητρίου Παναγιώτη
                                                              
                             Κοιν : 1ον Αναπληρωτή  Υπουργό Εσωτερικών Κο Χρήστο  Μαρκογιαννάκη Χρήστο       
                                       2ον Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο Αθανάσιο Κοντοκώστα
                                       3ον  Διοικητή Πυροσβεστικής Ακαδημίας   
                                       4ον  Α.Δ.Ε.Δ.Υ. - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.- Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    ΘΕΜΑ : Καταστρατήγηση  ωραρίου Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών 
 
    Κύριε Επιθεωρητά
    Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας έχουμε να σας καταγγείλουμε την καταστρατήγηση του ωραρίου που έγινε με ευθύνη του διοικητή του τμήματος της πυροσβεστικής Ακαδημίας των Δοκίμων  Αρχιπυροσβεστών Αντιπυράρχου Καρανάσιου Βασίλειου και συγκεκριμένα:
  •  Όπως μας καταγγέλθηκε από δεκάδες Δόκιμους Αρχ/στες την Πέμπτη 3/9/09 τους ανακοινώθηκε ότι από την Κυριακή 6/9/09 και έως την Τετάρτη 9/9/09 με εντολή της διοίκησης της σχολής θα εκτελούσαν πέραν των προβλεπόμενου υποχρεωτικού τους ωραρίου 16ωρη τουλάχιστον πρόσθετη υπηρεσία χωρίς φυσικά να συντρέχουν οι ιδιαίτεροι λόγοι που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
  •  Με την γνωστοποίηση των αντιδράσεων των υπαλλήλων για το γεγονός του ορισμού τους σε πρόσθετη υπηρεσία κατ΄ αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση της σχολής προκάλεσε ανοιχτή συγκέντρωση των παρόντων δοκίμων Αρχ/στων με σκοπό την ποδηγέτηση της βούλησης των υπαλλήλων ώστε να δεχτούν τον αδικαιολόγητο ορισμό τους σε πρόσθετη υπηρεσία, ενέργεια που δεν είναι δυνατόν να αποτελεί πρακτική άσκησης διοίκησης. 
 
     Κύριε Επιθεωρητά για τον λόγο ότι:
  •           Παραβιάστηκε το ωράριο των εργαζομένων Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών αφού ορίστηκαν σε  πρόσθετη υπηρεσία χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
  •           Στην προσπάθεια αντιμετώπισης από την πλευρά της διοίκησης των δικαιολογημένων αντιδράσεων των δοκίμων Αρχιπυροσβεστών ακυρώθηκαν με ευθύνη της βασικές αρχές κανόνων διοίκησης και εδραίωσης της συνειδητής πειθαρχίας, παρακαλούμε όπως:
 
  •           Προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας για την διερεύνηση των καταγγελλομένων και την απόδοση ευθυνών.
  •           Φροντίσετε ώστε να μην επαναληφθεί χωρίς να συντρέχουν οι ιδιαίτεροι λόγοι που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις παρόμοιο γεγονός υπέρβασης του χρόνου εργασίας των Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών.
    Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση των ενεργειών σας        
 
                                                                   Για την Ε.Α.Κ.Π.
 
                                        Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
 
                                              Καραγκούνης Δημήτρης - Μιχαήλ Μιχαήλ                
κατεβάστε εδώ το έγγραφο στην κανονική του μορφή:     www.old.eakp.gr/pdf/sxoliarxipirosveston1.doc       
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις