Ημερομηνία01-01-2009
ΣΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2008

 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
.
  • Οι επισκέψεις για τον Δεκέμβριο έφθασαν τις 44.404 ( ρεκόρ μηνιαίων επισκέψεων ) .
  • Στις 2 Δεκεμβρίου καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός επισκέψεων του μήνα : 2.545
  • Με μέσο όρο ημερήσιων επισκέψεων 1.432.
 
.
ΕΤΗΣΙΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ   ΓΙΑ ΤΟ 2008
.
  •  Το σύνολο των επισκέψεων για το έτος 2008 έφθασε στις 335.566 επισκέψεις .
  •  Με μέσο όρο μηνιαίων επισκέψεων 27.964

.

  Η Ε.Α.Κ.Π.  ευχαριστεί όλους τους φίλους επισκέπτες συναδέλφους και μη για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην προσπάθεια της για μία ουσιαστική και υπεύθυνη ενημέρωση σχετικά με τα εργασιακά θέματα των εργαζομένων του Π.Σ. και τα γενικότερα ζητήματα που απασχολούν το Πυροσβεστικό Σώμα και την πυρασφάλεια της χώρας.
 Η όλο και μεγαλύτερη αύξηση των επισκέψεων δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη υποχρέωση στην Ε.Α.Κ.Π. για περισσότερη ενημέρωση και υπόσχεται ότι θα το πράξει.
 
.
Ακολουθούν αναλυτικά στατιστικά στοιχεία.
.
.
UsageStatisticsforwww.eakp.gr
SummaryPeriod: Last 12 MonthsGenerated 02-Jan-2009 05:13 EET

 
Summary by Month
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Month
Daily Avg
Monthly Totals
Hits
Files
Pages
Visits
Sites
KBytes
Visits
Pages
Files
Hits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
531
412
355
51
81
10957
102
711
824
1063
1432
1067
821
152
3357
666070
4720
25462
33102
44404
1313
893
722
167
2926
757956
5013
21666
26800
39396
984
703
593
142
2279
980937
4421
18410
21798
30518
787
551
456
122
2036
513827
3671
13707
16543
23617
705
497
416
116
1722
434859
3624
12911
15422
21873
800
575
505
131
2075
589122
4062
15676
17825
24803
909
629
482
161
2138
475163
4849
14476
18885
27272
1029
675
516
211
2429
613464
6561
16025
20935
31906
1060
688
509
193
2258
680479
5800
15293
20643
31828
866
533
415
135
2316
728012
4197
12892
16534
26870
728
472
342
119
1647
586021
3451
9933
13703
21132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totals
7036867
50471
177162
223014
324682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Monthly Statistics for December 2008
 
 
 
Total Hits
44404
Total Files
33102
Total Pages
25462
Total Visits
4720
Total KBytes
666070
 
 
 
Total Unique Sites
3357
Total Unique URLs
184
Total Unique Referrers
152
Total Unique Usernames
1
Total Unique User Agents
347
 
 
 
.
Avg
Max
 
 
 
Hits per Hour
59
683
Hits per Day
1432
2545
Files per Day
1067
2188
Pages per Day
821
1880
Visits per Day
152
241
KBytes per Day
21486
50520
 
 
 
Hits by Response Code
 
 
 
Code 200 – OK
33102
Code 206 - Partial Content
129
Code 301 - Moved Permanently
29
Code 302 – Found
199
Code 304 - Not Modified
6151
Code 400 - Bad Request
3
Code 401 – Unauthorized
683
Code 403 – Forbidden
224
Code 404 - Not Found
3884
 
 
 
 
 
Daily Statistics for December 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day
Hits
Files
Pages
Visits
Sites
KBytes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1785
4.02%
1286
3.88%
1053
4.14%
186
3.94%
171
5.09%
16617
2.49%
2
2545
5.73%
2188
6.61%
1880
7.38%
175
3.71%
173
5.15%
33073
4.97%
3
1608
3.62%
1281
3.87%
941
3.70%
164
3.47%
166
4.94%
21080
3.16%
4
1473
3.32%
1093
3.30%
820
3.22%
189
4.00%
184
5.48%
18230
2.74%
5
1444
3.25%
1123
3.39%
830
3.26%
185
3.92%
161
4.80%
27182
4.08%
6
1856
4.18%
1057
3.19%
880
3.46%
131
2.78%
130
3.87%
50520
7.58%
7
1190
2.68%
977
2.95%
754
2.96%
137
2.90%
138
4.11%
26814
4.03%
8
1763
3.97%
1068
3.23%
876
3.44%
126
2.67%
124
3.69%
23744
3.56%
9
1428
3.22%
1107
3.34%
922
3.62%
109
2.31%
122
3.63%
14549
2.18%
10
1279
2.88%
1006
3.04%
712
2.80%
178
3.77%
173
5.15%
28539
4.28%
11
1320
2.97%
981
2.96%
706
2.77%
163
3.45%
145
4.32%
9085
1.36%
12
1644
3.70%
1101
3.33%
836
3.28%
164
3.47%
149
4.44%
14628
2.20%
13
984
2.22%
796
2.40%
607
2.38%
114
2.42%
108
3.22%
14830
2.23%
14
930
2.09%
702
2.12%
521
2.05%
127
2.69%
117
3.49%
8915
1.34%
15
2000
4.50%
1505
4.55%
1186
4.66%
216
4.58%
195
5.81%
22399
3.36%
16
1376
3.10%
1109
3.35%
835
3.28%
170
3.60%
168
5.00%
23504
3.53%
17
1240
2.79%
963
2.91%
744
2.92%
164
3.47%
157
4.68%
9128
1.37%
18
1372
3.09%
923
2.79%
653
2.56%
168
3.56%
144
4.29%
18759
2.82%
19
1463
3.29%
1009
3.05%
782
3.07%
174
3.69%
138
4.11%
29939
4.49%
20
1683
3.79%
1217
3.68%
815
3.20%
184
3.90%
163
4.86%
25440
3.82%
21
1763
3.97%
1177
3.56%
938
3.68%
156
3.31%
121
3.60%
42537
6.39%
22
2121
4.78%
1677
5.07%
1144
4.49%
241
5.11%
203
6.05%
41478
6.23%
23
1743
3.93%
1305
3.94%
959
3.77%
186
3.94%
154
4.59%
26521
3.98%
24
1144
2.58%
915
2.76%
730
2.87%
130
2.75%
100
2.98%
13022
1.96%
25
762
1.72%
637
1.92%
526
2.07%
94
1.99%
69
2.06%
13732
2.06%
26
913
2.06%
760
2.30%
661
2.60%
94
1.99%
81
2.41%
10588
1.59%
27
874
1.97%
680
2.05%
499
1.96%
118
2.50%
94
2.80%
16076
2.41%
28
953
2.15%
734
2.22%
606
2.38%
119
2.52%
93
2.77%
14604
2.19%
29
1178
2.65%
904
2.73%
598
2.35%
156
3.31%
131
3.90%
10701
1.61%
30
1630
3.67%
1115
3.37%
941
3.70%
135
2.86%
114
3.40%
17664
2.65%
31
940
2.12%
706
2.13%
507
1.99%
126
2.67%
101
3.01%
22171
3.33%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις