Ημερομηνία30-11-2008
ΣΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2008

  • Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν 39.396 επισκέψεις η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής μηνιαία επισκεψιμότητα από την έναρξη της ιστοσελίδας.
  •  Η μεγαλύτερη ημερήσια επισκεψιμότητα έγινε στις 29 Νοεμβρίου που ανήλθαν στις 3.129.
  •  Μέσος  όρος ημερήσιων επισκέψεων 1.313.
.
Usage Statistics for www.old.eakp.gr
Summary Period: Last 12 MonthsGenerated 01-Dec-2008 05:30 EET

 
 
Summary by Month
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Month
Daily Avg
Monthly Totals
Hits
Files
Pages
Visits
Sites
KBytes
Visits
Pages
Files
Hits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
181
141
137
21
17
1261
21
137
141
181
1313
893
722
167
2926
757956
5013
21666
26800
39396
984
703
593
142
2279
980937
4421
18410
21798
30518
787
551
456
122
2036
513827
3671
13707
16543
23617
705
497
416
116
1722
434859
3624
12911
15422
21873
800
575
505
131
2075
589122
4062
15676
17825
24803
909
629
482
161
2138
475163
4849
14476
18885
27272
1029
675
516
211
2429
613464
6561
16025
20935
31906
1060
688
509
193
2258
680479
5800
15293
20643
31828
866
533
415
135
2316
728012
4197
12892
16534
26870
728
472
342
119
1647
586021
3451
9933
13703
21132
593
381
260
95
1735
563782
2951
8071
11835
18391
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totals
6924882
48621
159197
201064
297787
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Usage Statistics for www.old.eakp.gr
Summary Period: November 2008Generated 01-Dec-2008 05:30 EET

 
 
Monthly Statistics for November 2008
 
 
 
Total Hits
39396
Total Files
26800
Total Pages
21666
Total Visits
5013
Total KBytes
757956
 
 
 
Total Unique Sites
2926
Total Unique URLs
177
Total Unique Referrers
144
Total Unique Usernames
1
Total Unique User Agents
293
 
 
 
.
Avg
Max
 
 
 
Hits per Hour
54
846
Hits per Day
1313
3129
Files per Day
893
1543
Pages per Day
722
1242
Visits per Day
167
242
KBytes per Day
25265
56314
 
 
 
Hits by Response Code
 
 
 
Code 200 - OK
26800
Code 206 - Partial Content
36
Code 301 - Moved Permanently
22
Code 302 - Found
262
Code 304 - Not Modified
6060
Code 401 - Unauthorized
675
Code 403 - Forbidden
221
Code 404 - Not Found
5320
 
 
 
 
 
Daily Statistics for November 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day
Hits
Files
Pages
Visits
Sites
KBytes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
734
1.86%
564
2.10%
457
2.11%
143
2.85%
92
3.14%
18852
2.49%
2
703
1.78%
540
2.01%
461
2.13%
113
2.25%
78
2.67%
9727
1.28%
3
1118
2.84%
848
3.16%
742
3.42%
157
3.13%
110
3.76%
20418
2.69%
4
900
2.28%
648
2.42%
509
2.35%
149
2.97%
113
3.86%
11722
1.55%
5
1150
2.92%
721
2.69%
607
2.80%
148
2.95%
114
3.90%
12364
1.63%
6
1083
2.75%
690
2.57%
524
2.42%
152
3.03%
108
3.69%
50985
6.73%
7
1186
3.01%
753
2.81%
623
2.88%
139
2.77%
102
3.49%
14176
1.87%
8
743
1.89%
573
2.14%
445
2.05%
120
2.39%
80
2.73%
18769
2.48%
9
1483
3.76%
867
3.24%
808
3.73%
132
2.63%
93
3.18%
16642
2.20%
10
1621
4.11%
1248
4.66%
987
4.56%
215
4.29%
142
4.85%
35630
4.70%
11
1708
4.34%
1398
5.22%
1192
5.50%
202
4.03%
135
4.61%
56314
7.43%
12
1214
3.08%
875
3.26%
680
3.14%
166
3.31%
118
4.03%
23915
3.16%
13
1559
3.96%
1183
4.41%
1066
4.92%
174
3.47%
132
4.51%
30460
4.02%
14
1176
2.99%
900
3.36%
705
3.25%
197
3.93%
133
4.55%
19564
2.58%
15
1178
2.99%
903
3.37%
792
3.66%
142
2.83%
93
3.18%
54010
7.13%
16
848
2.15%
592
2.21%
488
2.25%
130
2.59%
96
3.28%
21417
2.83%
17
1770
4.49%
1033
3.85%
919
4.24%
174
3.47%
125
4.27%
21929
2.89%
18
1285
3.26%
976
3.64%
746
3.44%
201
4.01%
161
5.50%
31825
4.20%
19
1507
3.83%
1038
3.87%
852
3.93%
214
4.27%
190
6.49%
13612
1.80%
20
1340
3.40%
972
3.63%
698
3.22%
242
4.83%
202
6.90%
27722
3.66%
21
1223
3.10%
939
3.50%
674
3.11%
181
3.61%
154
5.26%
38302
5.05%
22
1169
2.97%
726
2.71%
556
2.57%
134
2.67%
123
4.20%
26176
3.45%
23
1912
4.85%
1032
3.85%
877
4.05%
186
3.71%
156
5.33%
29574
3.90%
24
1389
3.53%
1036
3.87%
700
3.23%
214
4.27%
172
5.88%
29106
3.84%
25
1203
3.05%
864
3.22%
662
3.06%
176
3.51%
160
5.47%
27477
3.63%
26
1059
2.69%
767
2.86%
515
2.38%
219
4.37%
183
6.25%
21061
2.78%
27
1015
2.58%
714
2.66%
558
2.58%
172
3.43%
145
4.96%
16615
2.19%
28
888
2.25%
641
2.39%
499
2.30%
163
3.25%
140
4.78%
11811
1.56%
29
3129
7.94%
1543
5.76%
1242
5.73%
175
3.49%
154
5.26%
31975
4.22%
30
2103
5.34%
1216
4.54%
1082
4.99%
132
2.63%
107
3.66%
15807
2.09%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις