Ημερομηνία28-11-2008
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΩΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΕΥΠΣ ΤΗΣ 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

        Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η        Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η         Κ Ι Ν Η Σ Η         Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν                                                           
                                                             Ε.Α.Κ.Π. 
  Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος

      Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Web site WWW.old.eakp.gr , E mail: info@old.eakp.gr  
                
           ΑΘΗΝΑ  23 Νοεμβρίου 2008                                                 ΠΡΟΣ: Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
.
                                                                                                     Κοιν/ση: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.
                                                                                                                                           
Θέμα: Προτάσεις της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών για:
 •      Την ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 •      Την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 •      Την ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
 
    Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ, η Ε.Α.Κ.Π. με αφορμή το Δ.Σ. της 24/11/08 καταθέτει ως θέμα προ ημερήσιας διάταξης το 11 σέλιδο πλαίσιο των επεξεργασμένων προτάσεωντης έτσι όπως κατατέθηκε και στην κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2008 και παρουσιάστηκε στα Μ.Μ.Ε. για την ενημέρωση του Ελληνικού λαού, προκειμένου να αποτελέσει για την Ομοσπονδία μας την βάση του διεκδικητικού πλαισίου για τα μεγάλα θέματα που αφορούν τον κλάδο και γενικότερα την πυρασφάλεια της χώρας μας.  
 Οι προτάσεις αυτές αφορούν:
 1ον Την δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος πυρασφάλειας της χώρας μας που θα γίνει εφικτό μόνο
        μέσα από την εκ βάθρων αναδιοργάνωση του Π.Σ.& την δημιουργία ενός Ενιαίου φορέα Δασοπροστασίας.
 2ον Την ουσιαστική οριοθέτηση και διεκδίκηση των χρόνιων θεμελιακών εργασιακών μας θεμάτων.                                                                                   
   Γίνεται αναγκαίο τώρα όσο ποτέ άλλοτε να δείξουμε αποφασιστικότητα στην διεκδίκηση των εργασιακών μας αιτημάτων και ενός αποτελεσματικού συστήματος πυρασφάλειας στην βάση των προτάσεων της Ε.Α.Κ.Π. για το λόγο ότι:
 •                      Επαληθεύτηκαν εκ του αποτελέσματος όλες οι εδώ και μία δεκαετία δυσοίωνες προβλέψεις της Ε.Α.Κ.Π. για την πορεία των εργασιακών μας ζητημάτων όπως: Η έλλειψη δύναμης, η καταστρατήγηση του ωραρίου, η διεύρυνση των αδικιών του στρατιωτικού μισθολογίου, η  απλήρωτη υπερεργασία, η  κατάργηση της αξιοκρατίας στις προσλήψεις & τις μεταθέσεις, το κτύπημα των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών μας ταμείων κ.λ.π  Αλλά κυρίως επαληθεύτηκε οικτρά η από το 1997 πρόβλεψη  της Ε.Α.Κ.Π. για την εκφυλιστική πορεία του Π. Σ. μέσα από την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης..  
 •                      Η κυβέρνηση έχει δείξει με ξεκάθαρο τρόπο ότι στο όνομα της οικονομικής κρίσης θα συνεχίσει και θα εντείνει ακόμη περισσότερο την πολιτική της λιτότητας σε βάρος των εργαζομένων και ότι οι παροχές των δισεκατομμυρίων ευρώ αφορούν μόνο την στήριξη των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου.   
    Ο προϋπολογισμός συνάδελφοι του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κατατέθηκε και είναι ξεκάθαρο ότι είναι προϋπολογισμός σκληρής λιτότητας για αυτό δεν πρέπει να συντηρείτε καμία αυταπάτη στους χιλιάδες εργαζόμενους του Π.Σ. ότι η κατάστασηαυτή θα αλλάξει από μόνη της ή ότι η λύση στα οικονομικά μας προβλήματαθα δοθεί όχι με αγώνες αλλά μέσα από τα δικηγορικά γραφεία με δικαστικές διεκδικήσεις διαφόρων επιδομάτων.
   Είναι επιτακτική ανάγκη πλέον για αλλαγή πλεύσης στην πορεία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και να ξεκινήσει άμεσα ένας ουσιαστικός διάλογος με τους εργαζόμενους & τα συνδικαλιστικά τους όργανα με σκοπό την από κοινού συμφωνία ενός σοβαρού διεκδικητικού πλαισίου που θα καλύπτει πλήρως τις οικονομικές & θεσμικές μας απαιτήσεις.  
   Επίσης άμεση προτεραιότητα κάθε συνδικαλιστικού οργάνου στον κλάδο μας πρέπει να γίνει πρώτα από όλα η αλλαγή στάσης του και από το τέλμα της απραξίας και του εκφυλισμού που έχει περιέλθει η συντριπτική πλειοψηφία των σωματείων, να περάσουν στην αγωνιστική αντεπίθεση για να υπάρξει ανάκτηση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς αυτά και να μην οδηγούνται κάθε φορά σε εκφυλισμό οι διεκδικήσεις του κλάδου.    
   Η Ομοσπονδία οφείλει να προστατεύσει τα συμφέροντα των μελών της καθώς και το κύρος της επαγγελματικής τους υπόστασης. Οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις του κλάδου και να επιδιώξει την συνεργασία και την στήριξη του ευρύτερου εργατοϋπαλληλικού κινήματος. Από την στάση που θα κρατήσουμε όλοι μας απέναντι στα προβλήματα αυτά θα κριθούμε και όχι από τις απλές διαπιστώσεις των προβλημάτων.  
   Κατατίθεται οι παρακάτω προτάσεις με σκοπό την τοποθέτηση και την ψηφοφορία επ΄ αυτών.  
  Σημείωση: Το 11 σέλιδο πλαίσιο των προτάσεων που προτείνει η Ε.Α.Κ.Π. οι πρωτοβάθμιες Ενώσεις και οι συνάδελφοι μπορούν να τις βρουν στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.  
.
                                         Για την Ε.Α.Κ.Π. Τα μέλη του Δ.Σ.  της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                               Καραγκούνης Δημήτρης - Μιχαήλ Μιχαήλ
                                                                  
..
 
                                                      Η  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.   
 
                  ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΏΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 
 
1ον     Το 1ο Δεκαήμερο του Δεκεμβρίου:
 
 •                 Άμεση σύγκληση πανελλαδικής συνδιάσκεψης όλων των πρωτοβάθμιων Ενώσεων για την εκπόνηση του Διεκδικητικού    πλαισίου.
 •                 Ανάρτηση πανό σε όλες τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια με τα αιτήματα μας.
 •                 Συνέντευξη τύπου σε όλα τα Μ.Μ.Ε. για την προβολή των αιτημάτων.
 •                 Στήσιμο ειδικών χώρων για ένα 4τραήμερο στα Προπύλαια στην Αθήνα και στον Λευκό  Πύργο στην Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση της κοινής γνώμης με προπαγανδιστικό υλικό και την συλλογή υπογραφών συμπαράστασης.
 •                 Μοίρασμα φέιγκ βολάν σε όλα τα διόδια της χώρας. 
 •                 Κήρυξη Λευκής απεργίας στις υπηρεσίες διοικητικού χαρακτήρα γραμματείες κ.λ.π.
 
 
 2ον  Το 2ο Δεκαήμερο του Δεκεμβρίου:
 
 •                     Πανελλαδική Ένστολη Κινητοποίηση στην Αθήνα  
 •                     Παράσταση διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Πρωθυπουργό.
 •                     Συμβολικός αποκλεισμός του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
 
 3ον   Το  1Ο Δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2009:
 
 •                     Ένστολες Κινητοποιήσεις στις έδρες των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων.
 
 
 4ον Το 2ο Δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2009:
 
 •                     Σύγκληση πανελλαδικής Συνδιάσκεψης όλων των πρωτοβάθμιων Ενώσεων για εκτίμηση των μέχρι τότε αποτελεσμάτων και παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα.
 •                     Κάλεσμα σε συνεργασία και συμπαράσταση συνδικαλιστικών οργανώσεων του δημόσιου  και ιδιωτικού τομέα.
 
 
 
 
                               ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ    ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
 
.
 
 
Ακολουθούν οι προτάσεις της ΕΑΚΠ 
 
 
.
 
            
 
                       
 
 
 
 
 
                                           ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
                                                   Της
 
 
              ΕΝΩΤΙΚΗΣ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
 
                        ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
                                     Της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
 
                                                   Για
 
 
 •             ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 
 
 •             ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
 
 •             ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
                                ΑΘΗΝΑ   23  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  ΠΡΟΤΑΣΗ
             ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
                                                   ΓΙΑ ΤΗΝ 
                                      ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Π.Σ
      
 Για να μπορέσει το Π.Σ. να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες και να καλύψει το σύνολο της χώρας αποτελεσματικά σε επίπεδο πυρασφάλειας αλλά και για να διαμορφωθούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους σε αυτό, απαιτείτε η Αναδιοργάνωση του σε όλα τα επίπεδα η οποία θα περιλαμβάνει :
 
                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
1ΟΝ Επαναπροσδιορισμό και ακριβή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του Π.Σ.
 α) Υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών.
 ( Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσει ουσιαστικό χαρακτήρα η πρόσφατη υπαγωγή του στο Υπουργείο Εσωτερικών του Π.Σ. απαιτεί στην βάση εξυπηρέτησης της κοινωνικής του αποστολής την άμεση κατάργηση των αναχρονιστικών διατάξεων του Νόμου 3511/2006 και την πλήρη αποστρατικοποίηση του). 
 β) Κύριες και βασικές αρμοδιότητες :                 
 Αστικές , Δασικές πυρκαγιές – Διασώσεις - Προληπτική Πυρασφάλεια.
 Πλήρης και ουσιαστικός απεγκλωβισμός από κατασταλτικές ενέργειες και επιβολή μέτρων τάξης.
 γ) Στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας :
    Ένταξη στον σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων κινδύνων και φυσικών καταστροφών με αποκλειστική δυνατότητα διεύθυνσης της διαχείρισης του κατασταλτικού σκέλους , σε συνεργασία με τους συναρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς .
 
 2ον Αναδιάρθρωση υπηρεσιών:
 α) Ίδρυση Πυρ/κων Σταθμών σε όλα τα αστικά κέντρα, ανάλογης τάξης με τις επικρατούσες πληθυσμιακές και παραγωγικές συνθήκες κατά περιοχή .
 β) Αναβάθμιση όσων υπηρεσιών που βάση σχετικών μελετών και στατιστικών εξυπηρετούν μεγαλύτερες ανάγκες από ότι πριν.
 γ) Αναβάθμιση όλων των κλιμακίων σε σταθμούς Δ΄ τάξης εκτός αυτών που καλύπτουν περιοχές με μεγαλύτερων απαιτήσεων ανάγκες και χρειάζονται μεγαλύτερης τάξης σταθμούς.
 
3ον Καταγραφή -Ταξινόμηση και διευθέτηση αναγκών και ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδομή με:
 α) Άμεση διευθέτηση του στεγαστικού προβλήματος με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό κατασκευής πυροσβεστικών σταθμών που θα καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές για δραστηριότητες σύγχρονων απαιτήσεων και την ικανοποιητική διαβίωση του προσωπικού. Χρονοδιάγραμμα προτεραιοτήτων σύμφωνα με ανάγκες.
 β) Αξιολόγηση σύμφωνα με στατιστικές μελέτες για τον βασικό προσανατολισμό της κάθε περιοχής από πλευράς συμβάντων Π.Χ. Βιομηχανικές περιοχές , Δασικές περιοχές, Μεγάλα αστικά κέντρα, Εθνικοί Οδικοί άξονες κ.λ.π. για αντίστοιχο καταμερισμό υλικοτεχνικής υποδομής .
 γ) Άμεση προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων όλων των τύπων για την αντικατάσταση σταδιακά όλων των πυροσβεστικών οχημάτων πέραν της 15ετία και την περαιτέρω ενίσχυση των σταθμών κυρίως των περιφέρειας στην βάση των υπαρκτών αναγκών τους.
Τα Υδροφόρα πυροσβεστικά Οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος όλων των τύπων ( Α-Β-Γ-Δ)   σύμφωνα με το έτος πρώτης κυκλοφορίας μέχρι και το 2004:
 Από το 1970   έως το 1980 : 215  
       »     1981     »       1990 : 342
       »     1991     »       1996 : 419
       »     1997     »       2002 : 269
       »     2003     »       2004 : 216
                      Σύνολο          1.461
 Ήδη λοιπόν το 38,12 % των υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων είναι πέραν της 15ετίας .
   Το 14,60 % είναι πλέον της 25ετίας ,το 7 % είναι πλέον της 30ετίας .
 δ)Άμεση προμήθεια ειδικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού όλων των τύπων για την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών του σώματος και την αντικατάσταση του ήδη πεπαλαιωμένου και επιβαρημένου .
 ε) Προμήθεια αξιόπιστου ατομικού εξοπλισμού για όλο το πυροσβεστικό προσωπικό για αστικά και δασικά συμβάντα .
στ)Συγκρότηση επιτροπών για την αξιολόγηση των προμηθειών με συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων.
 
4ον   Αλλαγή του οργανογράμματος με αύξηση του αριθμού θέσεων κατά τάξη σταθμού σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες .
 α) Άμεση κάλυψη των 4.000 οργανικών κενών με χρονοδιάγραμμα προσλήψεων σε βάθος 2ετίας .
 β) Στην συνέχεια αύξηση οργανικής δύναμης του σώματος στον βαθμό που θα καλύπτονται πλήρως:
 •       Οι ανάγκες των ήδη υπαρχόντων και των υπό ίδρυση πυροσβεστικών σταθμών
 •       Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι κανόνες ασφαλών επεμβάσεων με ικανό αριθμό κατά βάρδια με πλήρη επάνδρωση εξόδων επέμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 37 του Π.Δ. 210 /92
 •       Οι ανάγκες των υπαλλήλων για χρήση αδειών και των ημερήσιων αναπαύσεων .
Οι αύξηση της οργανικής δύναμης και η κάλυψη των κενών με το αντίστοιχο προσωπικό θα διευκολύνει την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος για την εφαρμογή του πλήρες πενθημέρου στην βάση του 35ωρου.
γ) Για τι αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό κυρίως κατά την αντιπυρική περίοδο προτείνουμε:
 Την άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών με σταθερή σχέση εργασίας. Την ένταξη τους στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες του Π.Σ. στον τομέα της δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο, να αξιοποιούνται στην φύλαξη των δασών και στις έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν και άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 Όσοι εκ των υπαλλήλων αυτών πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα να τυγχάνουν αντίστοιχης μοριοδότησης .  
 Προτεινόμενη οργανική δύναμη σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες και σύγχρονες απαιτήσεις 16.000.
 Στο τέλος της πρότασης παραθέτουμε στατιστική σε βάθος 20ετίας σχετική με την εξέλιξη της δύναμης, των κενών και των συμβάντων για να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα αύξησης της οργανικής δύναμης .  
 
                                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β΄ 
1ον Αξιοκρατικό σύστημα προσλήψεων μέσω πανελληνίων εξετάσεων με μέριμνα ειδικών κριτηρίων για σωματικές ικανότητες..
 Προτεινόμενο σύστημα προσλήψεων μέσω των πανελληνίων εξετάσεων.
Μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων θα γίνετε εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία για όσους έχουν επιτύχει και θα καλύπτουν τις θέσεις που έχουν υπολογιστεί ότι θα καλύπτονται κάθε χρόνο για να υπάρχει μία συνεχή ροή προσλήψεων ισάξια των αναγκών που θα προκύπτουν από την εκάστοτε οργανική δύναμη και τον αριθμό των αποχωρούντων λόγω συνταξιοδότησης.
  
2ον   Διαχωρισμός επιχειρησιακού και διοικητικού τομέα με ανάλογες προσλήψεις .
 
        α)   Επιχειρησιακός Τομέας
 Στον επιχειρησιακό τομέα θα προσλαμβάνονται όσοι θα ασχοληθούν ως επαγγελματίες πυροσβέστες 
( μάχιμοι , οδηγοί ) στο έργο των κατασβέσεων πυρκαγιών, των διασώσεων και του ανακριτικού.
 To προσωπικό του επιχειρησιακού τομέα ανεξαρτήτως βαθμού ή θέσης θα απασχολείτε αποκλειστικά, κύρια και ενεργά στον επιχειρησιακό τομέα σε όποια βαθμίδα και εάν εξελίσσεται.    
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που θα ορίζονται πέραν των γραπτών εξετάσεων θα έχουν σχέση με την καλή σωματική κατάσταση, την υγεία και την επιτυχή δοκιμασία σε αθλητικές δοκιμασίες .
 Οι αριθμός θέσεων για μάχιμους και οδηγούς θα είναι εκ των προτέρων γνωστές και θα γίνετε δήλωση ενδιαφέροντος από την διαδικασία των εξετάσεων .
 Όσοι διαγωνίζονται για τις θέσεις των οδηγών δεν χρειάζεται να είναι κάτοχοι διπλωμάτων οδηγού, θα εκπαιδεύονται  ως οδηγοί μέσα στα πλαίσια της φοίτησης τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
 Το μέτρο αυτό καθίσταται απαραίτητο εκ των πραγμάτων αφού οι αποφοιτήσαντες του Λυκείου χρονικά δεν είναι μπορετό να κατέχουν δίπλωμα και μάλιστα επαγγελματικό και κατά κύριο λόγο η εκπαίδευση τους και η καταλληλότητα τους ως οδηγών θα είναι στην απόλυτη ευχέρεια της υπηρεσίας για να αποφεύγονται οι παρατυπίες που παρατηρούνται στην έκδοση διπλωμάτων, άρα και η μη ανταπόκριση στην πραγματική ικανότητα του κατέχοντα αντίστοιχου διπλώματος .
 
β)   Διοικητικός τομέας και υποστήριξης 
 Επιβάλετε και για τον τομέα αυτόν να γίνετε ο διαγωνισμός μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων χωρίς να προϋπάρχουν τα απαραίτητα προσόντα ή οι ειδικές γνώσεις εκτός των ξένων γλωσσών για τον λόγο ότι θα είναι περισσότερο χρηστικό και λειτουργικό να εκπαιδεύονται οι επιτυχόντες εντός της πυροσβεστικής Ακαδημίας πάνω στο αντικείμενο της θέσης που θα καταλάβουν.
Επίσης για τον τομέα αυτόν θα προσλαμβάνετε με προκήρυξη διαγωνισμού επιστημονικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων όπως : Χημικοί – Πολιτικοί Μηχανικοί – Ηλεκτρονικοί – Ειδικότητες Πληροφορικής – Οικονομολόγοι – Λογιστές - Μηχανολόγοι –Νομικοί –Δασολόγοι – Δασοπόνοι - Γιατροί – Νοσηλευτικό προσωπικό – Γυμναστές -Σεισμολόγοι κ.λ.π. που θα πλαισιώνουν τις αντίστοιχες θέσεις του Διοικητικού Τομέα .
            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: θα χωρίζεται ως εξής:
 
1ον  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
        Διοικητικοί γραφείς τμημάτων :
Προσωπικού - Αρχείου - Οικονομικών - Διαχείρισης υλικού - Προμηθειών – Νομικών Υποθέσεων – Μελετών – Υγειονομικού – Πυρασφάλειας κ.λ.π.
             2ον  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τεχνικοί : Συστημάτων επικοινωνίας - Οχημάτων - Ειδικού και ατομικού Εξοπλισμού -
Υπεύθυνοι Τροφοδοσίας: Υλικών - Καυσίμων – Μέριμνας.
         3ον  ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εκπαιδευτές επιχειρησιακού τομέα – Επιστημονικό Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες έρευνας και εκπαίδευσης .
 
3ον Εκπαίδευση        
 •       Εισαγωγή δοκίμων πυροσβεστών στην Πυροσβεστική Ακαδημία με διάρκεια σπουδών 3 έτη εκ των οποίων οι 6 μήνες θα είναι πρακτική πριν την τοποθέτηση στις υπηρεσίες. 
 •       Συνεχόμενη εκπαιδευτική διαδικασία με εξειδικευμένα σεμινάρια.
 •       Εμπλουτισμός της επαγγελματικής εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας με σύγχρονη εκπαιδευτική ύλη. Δημιουργία πεδίων ασκήσεων σε κάθε Νομό .
 •       Σύσταση επιτροπής έρευνας για συνεχόμενη αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας . 
 
                                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Γ ΄
 
1ΟΝ   Εκδημοκρατισμός Εσωτερικού Κανονισμού 
 Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει το Π.Σ. να μπει σε τροχεία βιώσιμης και ουσιαστικής αναδιοργάνωσης πρέπει να απεγκλωβιστεί από την αγκυλωτική λογική που διαπνέει σήμερα στο σύνολο του τον εσωτερικό κανονισμό .
   Η ύπαρξη αναχρονιστικών διατάξεων εγκλωβίζουν την πρωτοβουλία και την δημιουργικότητα των υπαλλήλων σε μία αποστεωμένη λογική σχεδιασμού, οργάνωσης και πειθαρχικού δικαίου .
   Ούτως ή άλλως κυρίως μετά το 1998 που έγινε η μεταφορά της δασοπυρόσβεσης στο Π.Σ. επήλθαν ριζικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών οι οποίες δεν κωδικοποιούνται από τις διατάξεις του υπάρχοντος   Εσωτερικού Κανονισμού .
 Η δημιουργία των κλιμακίων και η διασπορά της δύναμης άλλαξε τα λειτουργικά και επιχειρησιακά δεδομένα των υπηρεσιών .
 Απουσιάζει από τον εσωτερικό κανονισμό το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των κλιμακίων τα οποία υπολειτουργούν στην βάση ενός σαθρού πλαισίου εξάρτησης από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες .    
Ø     Άμεση σύσταση επιτροπής με την συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων για την μελέτη και επεξεργασία των τροποποιήσεων .
 
2ον Εξέλιξη στελεχών.  
 Σοβαρός ανασταλτικός παράγων για την καλύτερη λειτουργία του Π.Σ είναι το θέμα της εξέλιξης και των κρίσεων των στελεχών του σε όλες τις βαθμίδες .
 Η σημερινή στρατιωτικού τύπου διάρθρωση του Π.Σ. με τα επίπεδα των παραγωγικών σχολών ( Υπαξιωματικών – Αξιωματικών ) δημιουργεί για έναν μεγάλο και ικανότατο αριθμό στελεχών του ανυπέρβλητα εμπόδια ως προς την δυνατότητα εξέλιξης τους, παράλληλα δεν εγγυάται την αξιοκρατία .
 Το σύστημα προαγωγών και κρίσεων ευνοεί και υποθάλπει την αναξιοκρατία και τον εναγκαλισμό των στελεχών με την εκάστοτε Φυσική και Πολιτική Ηγεσία. 
 Η κρίση και η αξιολόγηση κάθε στελέχους του Π.Σ. δεν μπορεί να είναι προϊόν απόφασης της υποκειμενικής αντίληψης κάποιων επιτροπών με όποια κριτήρια αλλά αποτέλεσμα των γνώσεων και ικανοτήτων του που θα κρίνετε μέσα από τακτές εξεταστικές διαδικασίες υπό μορφή σεμιναρίων καθ΄ όλη την διάρκεια της καριέρας του για την απόκτηση της επόμενης βαθμίδας.
 
3ΟΝ Κανονισμός μεταθέσεων.  
 Για να είναι αποτελεσματική η οποιαδήποτε απόπειρα αναδιοργάνωσης απαιτείται να υπάρχει ένα αξιοκρατικό κλίμα στον θέμα των μετακινήσεων του προσωπικού .
 Μέσα την εδραίωση της αξιοκρατίας και του σεβασμού των προσωπικών αναγκών του θα επιτευχθεί και η καθολική συμμετοχή στην οποιαδήποτε προσπάθεια .
 Απαιτείται λοιπόν πλήρη καταγραφή των σημερινών αναγκών και τροποποίηση του στην βάση εξυπηρέτησης τους σύμφωνα με τις προτάσεις των συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων .
 Σύσταση επιτροπής επεξεργασίας τροποποιητικών προτάσεων υπό την αποκλειστική ευθύνη των εκπροσώπων των εργαζομένων. 
              
4ΟΝ   Μισθολόγιο 
   Νέο μισθολόγιο που θα καλύπτει όλες τις παραμέτρους : Έτη υπηρεσίας - Θέση ευθύνης – Υπερεργασία (υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες –Κυριακές) – Οικογενειακή κατάσταση – Επικινδυνότητα – Μάχιμο Υπηρεσία - Σπουδές .
   Ο μεγαλύτερος όγκος των αποδοχών θα συμπεριλαμβάνεται στον βασικό μισθό με θέσπιση επιδομάτων στην βάση των προαναφερόμενων παραμέτρων.   Κατώτατο όριο αποδοχών 1.400 ευρώ .
 
5ΟΝ   Χρόνος εργασίας 
      Εφαρμογή πλήρες πενθημέρου με βδομάδα εργασίας 35 ωρών
 
                                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΄
 Συντονισμός  
 Το βασικότερο ίσως κεφάλαιο που συνδέεται άμεσα με την επιτυχία του οποιαδήποτε επιχειρησιακού σχεδιασμού και οργανωτικής προσπάθειας είναι αυτό του σωστού συντονισμού των ενεργειών όχι μόνο των δυνάμεων του Π.Σ. αλλά και όλων των συναρμόδιων φορέων (Αστυνομίας – Ε.Κ.Α.Β. κ.λ.π. ).Το ζήτημα αυτό λόγω της σπουδαιότητας του προϋποθέτει κοινή συμβολή και προετοιμασία στην αντιμετώπιση του .
 Μέσα από την σχετική εμπειρία που έχει καταγραφεί από την αντιμετώπιση πληθώρας συμβάντων που απαιτούσαν κοινή δράση έχει αποδειχθεί ότι χάνετε πολύτιμος χρόνος ως προς την επέμβαση εξαιτίας της χρονικής διάρκειας που απαιτείτε στην μεταβίβαση και εξακρίβωση πληροφοριών .
 Το χαρακτηριστικότερο και τραγικότερο παράδειγμα μη σωστού συντονισμού είναι το ατύχημα των Καμμένων Βούρλων το 1999 που εξελίχθηκε στην χειρότερη τραγωδία για τους 3 συναδέλφους μας και όχι μόνο .
Ø      Η άμεση αντιμετώπιση λοιπόν συμβάντων που απαιτούν συνδρομή περισσοτέρων από μία υπηρεσίες
παραπέμπει στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ενιαίου συντονιστικού κέντρου σε επίπεδο Νομού με ενιαίο τριψήφιο αριθμό κλήσης για κάθε περιστατικό.
    Το συντονιστικό κέντρο θα επανδρώνεται από υπαλλήλους των αντίστοιχων υπηρεσιών ( Π.Σ. – ΕΛΑΣ – Ε.Κ.Α.Β.) και θα διαχειρίζεται την αντιμετώπιση των περιστατικών ενεργοποιώντας των μηχανισμό της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών που πρέπει να εμπλακούν, πρέπει απαραίτητα να εξοπλιστούν με συστήματα πληροφορικής σε σύνδεση on line .
    Είναι απαραίτητο όμως το Π. Σ. να διατηρήσει τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα ( Σ.Π.Ε.Κ. ) για τον συντονισμό των ενεργειών των υπηρεσιών του όταν απαιτείται η συνεργασία τους για την αντιμετώπιση συμβάντων μεγάλης έκτασης . Όπως επίσης το Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. για τον συντονισμό σε πανελλαδικό επίπεδο .
   Τα ενιαία νομαρχιακά συντονιστικά κέντρα αυτόματα θα λειτουργούν ως τέτοια και μέσα στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας όταν θα εκδηλώνονται φυσικές καταστροφές ευρείας έκτασης και θα ενισχύεται το δυναμικό του και από υπαλλήλους των άλλων εμπλεκόμενων φορέων (Στρατός, Νομαρχίες κ.λ.π. ) .   
 Πρέπει επίσης όλα τα τηλεφωνικά κέντρα των υπηρεσιών να είναι πλήρως εξοπλισμένα .
 Να καλυφθούν όλα τα οχήματα με φορητούς ασυρμάτους, ο κάθε επικεφαλής οχήματος να διαθέτει φορητό και κινητό τηλέφωνο.
 Να εξοπλιστούν τα κράνη για τα αστικά συμβάντα κλειστών χώρων και αυτά των δασικών πυρκαγιών με σύστημα ενδοσυνεννόησης.  
 Να γίνει κατανομή συχνοτήτων κατά επίπεδο για να αποφεύγεται το αλαλούμ της ενδοσυνεννόησης :Επιτελική – Πληρωμάτων – Εναέριων μέσων για δασικές πυρκαγιές.
 
                               
 
 
 
 
                                                  ΠΡΟΤΑΣΗ 
                    ΓΙΑ  ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
 
 
                               ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
(Έτσι όπως αναλύθηκε και προτάθηκε στην συνέντευξη τύπου στις 17 Απριλίου 2008)
 
 
ΘΕΜΑ: Κραυγή αγωνίας για τις επιπτώσεις από την αντιδασική πολιτική και προτάσεις για την δημιουργία Ενιαίου Φορέα
             προστασίας των Δασών. 
 
 Θα αποτελούσε ίσως την χειρότερη σελίδα στην δράση της παράταξης μας εάν μετά τα όσα συνέβησαν την καλοκαιρινή περίοδο σε βάρος του περιβάλλοντος, της περιουσίας, της ζωής του Ελληνικού Λαού και των συμβασιούχων συναδέλφων μας εξ αιτίας των μεγάλων πυρκαγιών δεν βρισκόμασταν σήμερα εδώ μπροστά σας για να καταθέσουμε πρώτα την κραυγή αγωνίας μας για το μέλλον και στην συνέχεια την πρόταση μας ώστε να μην ξαναζήσει ποτέ ο τόπος παρόμοια καταστροφή. 
 Εκτιμούμε πως ήρθε εκ του αποτελέσματος πλέον η ώρα η κυβέρνηση, τα κόμματα, η τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι οι κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς της χώρας και κυρίως τα συνδικαλιστικά όργανα των συναρμόδιων φορέων   που εμπλέκονται στην προστασία των δασών να αναλάβουν τις ευθύνες τους .
 Θα σας θυμίσουμε ότι κατά τακτά χρονικά διαστήματα και πριν την μεγάλη καταστροφή είχαμε προειδοποιήσει τόσο την σημερινή όσο και την προηγούμενη κυβέρνηση με τον ποιο ξεκάθαρο τρόπο και με ντοκουμέντα για την αναμενόμενη τότε και τελεσθείσα πλέον καταστροφή.
 Προηγήθηκαν με πρωτοβουλία της Ε.Α.Κ.Π. δύο παραστάσεις διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και μία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τα τελευταία 2,5 χρόνια πριν την μεγάλη καταστροφή.:
 1η 22 Ιουνίου 2005 - 2η   27 Ιουλίου 2006 –   3η 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 2006.
 Στις παραστάσεις αυτές με αναλυτικά και αδιάσειστα στοιχεία τονίζαμεότι :
 •       Το Π.Σ. με τα 4.000 οργανικά κενά που αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν παρά τις τελευταίες προσλήψεις λόγω των συνταξιοδοτήσεων το 30% ή το 1/3 από τις   12.765 Οργανικές Θέσεις δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο συμβάντων που έχουν φθάσει κατά μέσο όρο την τελευταία 7ετία στις 75.000 περίπου.    
 Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι το Πυροσβεστικό Σώμα με το 95% των υπηρεσιών του από τις 141 Πυροσβεστικές υπηρεσίες και τα 128 Πυροσβεστικά κλιμάκια που έχουν κενές οργανικές θέσεις να υλοποιεί αντιπυρικούς σχεδιασμούς μόνο επί χάρτου. 
 •       Καλούνται λοιπόν υπηρεσίες και κλιμάκια που έχουν τεράστια κενά να προσφέρουν πυρασφάλεια σε μεγάλα αστικά κέντρα με βάρδιες 1,2,3, και 4 πυροσβεστών. Επί της ουσίας να μην επανδρώνουν επαρκώς ούτε ένα όχημα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όπως ορίζει η πυροσβεστική πρακτική ενός συμβάντος. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Π.Κ. Δερβενοχώριων από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά της Πάρνηθας με 12 κενές θέσεις από τις 17 ( 1άτομο βάρδια τον χειμώνα – 2 το καλοκαίρι ) .  
 Η κατάσταση από πλευράς δύναμης στις πυρόπληκτες περιοχές έτσι όπως είχε διαμορφωθεί και αποτυπωνόταν μέσα από τα στοιχεία που καταθέταμε στο Υ.Δ.Τ. και τα οποία σημειωτέων είναι σήμερα σε ακόμη χειρότερη κατάσταση προέγραφε το αποτέλεσμαΓνώριζαν λοιπόν όλοι τους τι θα μπορούσε να προκύψει στις πυρόπληκτες κυρίως περιοχές και δεν έκαναν τίποτε για να το αποτρέψουν όταν οι λιγοστές υπηρεσίες και κλιμάκια των περιοχών αυτών από το 1998 που το Π.Σ. ανέλαβε την δασοπυρόσβεση παρουσίαζαν μεγάλα κενά στην δύναμη τους. Παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα των πυρόπληκτων Νομών :
 Λακωνίας:    Π.Υ. Αερόπολης 14 κενά στις 28 θέσεις – Π.Υ. Γυθείου 15 κενά στις 35 θέσεις
                       Π.Κ. Νεάπολης Μολάων 13 κενά στις 17 θέσεις.
  Καστοριάς : Π.Υ. Καστοριάς 9 κενά στις 35 Θέσεις – Π.Κ. Επταχωρίου 14 κενά στις 17 θέ
                        σεις - Π.Κ. Άργους Ορεστικού 12 κενά στις 17 θέσεις – Π.Κ. Νεστόριου 10 κε
                        νά στις 17 θέσεις .   
 Βοιωτίας:      Π.Υ.Θηβών 10 κενά στις 34 θέσεις -Π.Κ. Δερβενοχωρίων 12 κενά στις 17 θέσεις
 Αχαΐας :         Π.Υ. Καλαβρύτων 14 κενά στις 28 θέσεις.
 Αρκαδίας :    Π.Κ. Λεωνιδίου 7 κενά στις 17 θέσεις – Π.Κ.Τρόπαιων 17 κενά στις 17 θέσεις  
 Χαλκιδικής : Π.Υ. Ιερισσού 22 κενά στις 29 θέσεις – Π.Κ. Μαρμαρά 6 κενά στις 17 θέσεις .
 Μεσσηνίας : Π.Κ. Κυπαρισσίας 6 κενά στις 17 θέσεις .
 Κοζάνης :     Π.Υ. Κοζάνης 16 κενά στις 43 θέσεις – Π.Κ. Σέρβιων 13 κενά στις 17 θέσεις.
 Φλώρινας :   Υπάρχει μία μόνο υπηρεσία για όλο τον Νομό με 7 κενά στις 35 θέσεις. 
 Ευβοίας :      Π.Υ. Χαλκίδας 22 κενά στις 58 θέσεις – Π.Κ. Σκύρου 9 κενά στις 17 θέσεις
                        Π.Κ. Κύμης 3 κενά στις 17 θέσεις – Π.Κ. Λίμνης 4 κενά στις 17 θέσεις.
 Ηλείας :         Π.Υ. Αμαλιάδας 17 κενά στις 40 θέσεις .
 •       Σχεδόν όλες οι υπηρεσίες εξ αιτίας αυτών των τραγικών ελλείψεων καλούνται να αντιμετωπίσουν εξειδικευμένα συμβάντα ( Τροχαία – Αστικές πυρκαγιές σε κατοικίες .επιχειρήσεις κ.λ.π. ) με πληρώματα που αποτελούνται από συμβασιούχους και εθελοντές ή έναν μόνιμο ένα εποχικό και έναν εθελοντή.
 •       Καλούνται να επέμβουν σε συμβάντα με έναν πεπαλαιωμένο στόλο 1.500 περίπου πυροσβεστικών οχημάτων από τα οποία το 40 % είναι πέραν της 15ετίας, το 17 % είναι πλέον της 25ετίας, το 7 % είναι πλέον της 30ετίας με ότι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια του προσωπικού και την αξιοπιστία των ίδιων των οχημάτων.
   Τονίζαμε επίσης ότι ένας σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας για την αποτελεσματική ανταπόκριση του Π.Σ. ως υπηρεσία κοινωνικού χαρακτήρα είναι ο στρατικοποιημένος τρόπος οργάνωσης του που ολοκληρώθηκε πλήρως με την ψήφιση του αναχρονιστικού Νόμου 3511/06,.
 Αποτέλεσμα αυτής της στρατικοποίησης είναι το απαρχαιωμένο και υποβαθμισμένο σύστημα της εκπαίδευσης – Το αντιπαραγωγικό και αναξιοκρατικό μοντέλο εξέλιξης των στελεχών σε όλες τις βαθμίδες – Η μη αξιοποίηση του συνόλου του επιστημονικού προσωπικού που προσέλαβε το Π.Σ. για τα δάση δηλαδή τους 65 Δασολόγους και 150 Δασοπόνους . Από αυτούς ασχολούνται με το αντικείμενο περίπου 12 . -Το παροπλισμένο σε καθήκοντα διοικητικού χαρακτήρα πολύτιμο μάχιμο προσωπικό όλων των βαθμιδών. Ένα από τα ακραία παραδείγματα της στρατικοποίησης αυτής είναι η ύπαρξη και εφαρμογή της αναχρονιστικής διάταξης που απομακρύνει από την μάχιμο υπηρεσία τους Αξιωματικούς από τον βαθμό του Πυραγού και πάνω.     
    Όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος δεν κάναμε προφητείες λοιπόν, οι διαπιστώσεις και οι προειδοποιήσεις μας ήταν προϊόν αξιολόγησης όλων των δεδομένων που είχαν να κάνουν με την επικρατούσα κατάσταση στις καθ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και κυρίως με τις τραγικές ελλείψεις σε δυναμικό, υποδομές, οργάνωση  κ.λ.π .
 Η πλήρη γνώση της υπάρχουσας κατάστασης λοιπόν μας οδήγησε να προειδοποιούμε κατά λέξη τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και την κυβέρνηση μέσα από το ψήφισμα διαμαρτυρία μας τον Ιούνιο του 2006 ότι : 
 « Η κατάσταση στο Π.Σ. έχει φθάσει στο απροχώρητο και εάν υπάρξει μία θερμή αντιπυρική περίοδο με ευνοϊκές συνθήκες για εκδήλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών είναι πολύ πιθανό να θρηνήσουμε θύματα και να έχουμε καταστροφικές συνέπειες για τον δασικό μας πλούτο ».
« Εάν συνεχίζει να αντιμετωπίζει με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο τα προβλήματα του κλάδου   και ιδιαίτερα   την έλλειψη δύναμης θα είναι ο κύριος και βασικός υπεύθυνος για όποιες συνέπειες   υπάρξουν από την φετινή αντιπυρική περίοδο και θα είναι υπεύθυνη και υπόλογη απέναντι στο Ελληνικό Λαό ».
 Τα δεδομένα λοιπόν ήταν γνωστά σε όλους τους αρμόδιους και κυρίως στην κυβέρνηση και γι αυτό οι εκ των υστέρων μεγαλόστομες εκφράσεις αποτροπιασμού για το μέγεθος της καταστροφής και συμπάθειες προς τα θύματα το λιγότερο που προκαλούν είναι αλγεινή εντύπωση για το μέγεθος της υποκρισίας .      
 Συνέπεια λοιπόν της αδιαφορίας των υπευθύνων απέναντι στις κραυγές αγωνίας ήταν να βιώσει η κοινωνία μας εφιαλτικές στιγμές από τις διάσπαρτες πυρκαγιές, κυρίως σε Πελοπόννησο, Εύβοια και Αττική, που κατέκαψαν χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών περιοχών, σπίτια και υπάρχοντα από τους κόπους μιας ζωής, με τραγικό αποκορύφωμα το χαμό εξήντα πέντε συνανθρώπων μας.
 Εμείς οι πυροσβέστες, έχοντας ως αρχή την πίστη ότι τα δάση μας αποτελούν για μας ύψιστο κοινωνικό αγαθό και λαϊκή περιουσία και ότι η ζωή και η περιουσία των συνανθρώπων μας πρέπει να προστατεύεται και με κίνδυνο ακόμη και της ζωής μας, παρά τις τραγικές ελλείψεις μας σε προσωπικό προσπαθήσαμε, δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας θρηνήσαμε συναδέλφους νεκρούς αλλά δεν τα καταφέραμε.
 Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών, της προστασίας - ανάπτυξης των δασών και της μετέπειτα αποκατάστασης - αναδημιουργίας του περιβάλλοντος είναι βαθύτατα πολιτικό. Εμπλέκονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα και δεν είναι απλά τεχνική η λύση τους.
Για τον λόγο αυτό απαιτείται η ε ν ι α ί α αντιμετώπιση τόσο της πρόληψης και προστασίας - ανάπτυξης των δασών, όσο και της καταστολής των πυρκαγιών με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις. Είναι αδήριτη η ανάγκη και πρέπει πριν απ΄ όλα :
 •         Να απαλειφθούν τα φαινόμενα της εμπορευματοποίησης της γης από ιδιωτικά συμφέροντα με ευθύνη των μέχρι και σήμερα κυβερνήσεων.
 •         Να σταματήσουν οι εκχωρήσεις δασικών εκτάσεων είτε με αναθεωρήσεις του άρθρου 24 και 117 του Συντάγματος είτε με θέσπιση δασοκτόνων νομοθετημάτων.
 •         Να τερματιστούν οι αποχαρακτηρισμοί δασών που δίνουν τα δάση μας βορά στην κερδοσκοπική δράση του κατασκευαστικού, τουριστικού, μεταλλευτικού ή άλλου τομέα του κεφαλαίου ή των κάθε λογής καταπατητών.
 Καθίσταται αναγκαίαλοιπόν ηίδρυση, ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
 
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
    Ο φορέας αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο το τμήμα της ανάπτυξης και προστασίας του δασικού - περιβαλλοντικού οικοσυστήματοςόσο και το τμήμα καταστολής των πυρκαγιών δασών.
    Εμπλεκόμενοι φορείς: Δασική Υπηρεσία - Πυροσβεστικό Σώμα και οι συνεργαζόμενοι φορείς ( τοπική αυτοδιοίκηση, φίλοι του δάσους, ΓΕΩΤΕ, επιστημονικοί φορείς, εθελοντικές ομάδες) που θα έχουν ως αντικείμενο:
                        Δασική Υπηρεσία με όλους τους συναρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς :
 
 •       Την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - Την αναδάσωση των καμένων περιοχών με δασοτεχνικά και φυτοτεχνικά έργα στην υδρολογική λεκάνη που θα αποτρέπουν τη διάβρωση των εδαφών και τα προβλήματα από τους χείμαρρους κ.λ.π.
 •       Την έρευνα και τη διακλαδική στελέχωση επιστημόνων για την αντιμετώπιση αναγκών διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία στοιχειωδών έργων υποδομής στα Δάση 
 •       Την αλλαγή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου με θέσπιση δασολογίου - εθνικού κτηματολογίου και την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασικών εκτάσεων με καθορισμό των χρήσεων γης.
 
      Προϋποθέσεις:
 •         Κάλυψη της απαιτούμενης οργανικής δύναμης.
 •         Χρηματοδότηση και έγκαιρη μεταφορά των κονδυλίων στη Δασική Υπηρεσία για την οικονομική κάλυψη των δράσεων.
 •         Απαραίτητη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων με καθορισμό αρμοδιοτήτων τόσο σε κατασταλτικό όσο και σε προληπτικό επίπεδο.
 
                                                        ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
      Το Πυροσβεστικό Σώμα μεταξύ των άλλων προβλεπόμενων ως αποστολή του - την καταστολή των πυρκαγιών δασών.
 
     Προϋποθέσεις :
·                                            ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ
 α) Άμεση κάλυψη των 4.000 οργανικών κενών με χρονοδιάγραμμα προσλήψεων σε βάθος 2ετίας .
 β) Στην συνέχεια αύξηση οργανικής δύναμης του σώματος στον βαθμό που θα καλύπτονται πλήρως:
 •       Οι ανάγκες των ήδη υπαρχόντων και των υπό ίδρυση πυροσβεστικών σταθμών
 •       Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι κανόνες ασφαλών επεμβάσεων με ικανό αριθμό κατά βάρδια με πλήρη επάνδρωση εξόδων επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Π.Δ. 210 /92.
 •       Οι ανάγκες των υπαλλήλων για χρήση αδειών και των ημερήσιων αναπαύσεων .
Προτεινόμενη οργανική δύναμη σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες και σύγχρονες απαιτήσεις 16.000.
γ) Άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών ( 5.500 ) με σταθερή σχέση εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας πολιτικής προστασίας για την κάλυψη αναγκών σχετικά με την δασοπυρόσβεση, την επάνδρωση πυροφυλακίων, την πρόληψη, την φύλαξη και προστασία των δασών και γενικότερα την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όπως πλημμύρες, χιονοπτώσεις κ.λ.π 
 Όσοι εκ των υπαλλήλων αυτών πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα να τυγχάνουν επιπλέον μοριοδότησης.  
 •                                             ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις πυρκαγιές τόσο στους εποχικούς συναδέλφους μας όσο και στο μόνιμο προσωπικό.
 •                                             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κυρίως πυροσβεστικών οχημάτων όλων των τύπων για την αντικατάσταση σταδιακά όλων των πυροσβεστικών οχημάτων πέραν της 15ετίας και την περαιτέρω ενίσχυση των σταθμών κυρίως των περιφέρειας στην βάση των υπαρκτών αναγκών τους.
 •                                             ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τόσο στους χώρους ομαδικής διαβίωσης με κατασκευή σύγχρονων πυροσβεστικών υπηρεσιών, σταθμών και κλιμακίων, όσο και στους χώρους επιχειρήσεων με παρουσία ασθενοφόρου, τραυματιοφορέα και γιατρού εργασίας. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ.
 •                                             ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με αναβάθμιση, συγχώνευση ή ίδρυση νέων, σύμφωνα με τις στατιστικές συμβάντων, τις απαιτήσεις κάλυψης των συνεχώς διευρυμένων κοινωνικών αναγκών, αφού ληφθούν υπόψη παράγοντες πληθυσμιακοί, γεωγραφικοί, επικινδυνότητας λόγω αστικών, βιομηχανικών, εμπορευματικών, δασικών ή άλλων περιοχών, συγκοινωνιακοί κ.λ.π.
 •                                             ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Μεδημιουργία πυροσβεστικών ακαδημιών σε ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και ΠΑΤΡΑ, τέτοιων ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες εκπαίδευσης των δοκίμων πυροσβεστών αλλά και του εν ενεργεία προσωπικού με τμήματα μετεκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ σε όλο το προσωπικό πάνω στις δασικές πυρκαγιές και τις τεχνικές κατάσβεσής τους, συμπεριλαμβάνοντας νέα δεδομένα - τεχνικές παρακολούθησης της επέκτασης της φωτιάς και της αντιμετώπισής της, τη διαχείριση των κρίσεων σε γενικευμένα συμβάντα που απειλούν μεγάλες περιοχές, ημιαστικά κέντρα ή και νομούς, τη συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις για την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια τόσο γι΄ αυτές όσο και τους πληγέντες.
 •                                             ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ανάλυσης της συμπεριφοράς της φωτιάς σε συνάρτηση με τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Εξέταση, ανάλυση και τεκμηρίωση συμβάντων και εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτίωση των κανόνων ασφάλειας.
 •                                             ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ του διάσπαρτου πυροσβεστικού προσωπικού των διακοσίων και πλέον δασολόγων και δασοπόνων για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.  
 •                                             ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Π.Σ. σε επιχειρησιακό και διοικητικής υποστήριξης, για να υπάρχει απερίσπαστη λειτουργία και του επιχειρησιακού και του διοικητικού τομέα.
 •                                             ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για την ανάδειξη προβλημάτων πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Συνεργασία ακόμη και στο κατασταλτικό έργο με παροχή πληροφοριών από την τοπική δασική Υπηρεσία και τον αρμόδιο Δασάρχη στον επικεφαλής Αξιωματικό των Πυροσβεστικών δυνάμεων αφού εκ των πραγμάτων είναι ο κατεξοχήν γνώστης της περιοχής   και   των ιδιαιτεροτήτων της δασικής έκτασης που βρίσκεται στον τομέα αρμοδιοτήτων του. 
 •                                             ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡ/ΣΤΗ με διάθεση κονδυλίων για την ανάπτυξη του θεσμού με άμεση συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 
 
 
 
 
                                        ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
                ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ΕΝΩΤΙΚΗ      ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ      ΚΙΝΗΣΗ     ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
                                                         Ε. Α. Κ. Π.
  της   Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
ΠΑΤΡΑ 3 Ιουνίου 2008
 
           ΠΡΟΣ: Το   10ο   Συνέδριο της   Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                                
                                                                     Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
 
   Εμείς οι αντιπρόσωποι του 10ου Συνεδρίου εργαζόμενοι του Πυροσβεστικού Σώματος έχοντας πλέον εξαντλήσει κάθε όριο ανοχής και βλέποντας ότι οι εργασιακές μας συνθήκες χειροτερεύουν μέρα με την μέρα εκφράζουμε την αγανάκτηση μας για την αδιαφορία που αντιμετωπίζουμε στα προβλήματα μας χρόνια τώρα.
 •                     Καρπωνόμαστε τις συνέπειες των πολιτικών που μας αφαιρούν συνεχώς δικαιώματα και υποβαθμίζουν τις εργασιακές μας σχέσεις. 
 •                     Εργαζόμαστε πλέον υπό καθεστώς ανασφάλειας εξ αιτίας των μεγάλων ελλείψεων που έχουμε σε προσωπικό με το 31% της δύναμης να είναι κενές οργανικές θέσεις.
 •                     H τεράστια έλλειψη προσωπικού σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, αποσάρθρωσε και τις στοιχειώδεις δομές πυρασφάλειας που υπήρχαν, με τα τραγικά αποτελέσματα της περυσινής αντιπυρικής περιόδου.  
 •                     Εξαιτίας αυτών των ελλείψεων το ωράριο μας έχει γίνει λάστιχο και επιβάλλεται σε μόνιμη βάση υπερεργασία μέσω παράνομων επιφυλακών.
 •                     Η ήδη επιβαρημένη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο εξ αιτίας του νέου αναχρονιστικού Νόμου 3511/06 περί « Αναδιοργάνωσης του Π.Σ. αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις » αφού αντί να αναβαθμίζει την αποστολή του Π.Σ. την στρατικοποιεί πλήρως και θέτει σε νέα πιο αντιδραστική βάση το σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων .
 •                     Η οικονομική μας θέση συνεχώς επιβαρύνετε με την στασιμότητα που έχει επιβληθεί στις αποδοχές μας ενώ συγχρόνως υπάρχει αύξηση του κόστους ζωής μέσω των ανατιμήσεων στα είδη πρώτης ανάγκης και στις δαπάνες που έχουν σχέση με την υγεία και την εκπαίδευση.
 •                     Οι περικοπές στα δεδουλευμένα μας νυχτερινά, η απλήρωτη υπερεργασία μας για τις Κυριακές, αργίες, υπερωρίες κ.λ.π. έρχεται να επιβαρύνει την ήδη δεινή οικονομική μας κατάσταση. 
 •                     Όλα τα αντιασφαλιστικά νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί από το 1992 και μετά μας έχουν επηρεάσει και έρχονται να ανατρέψουν τους όρους ζωής που επιβάλετε να υπάρχουν εξ αιτίας των συνθηκών της εργασίας μας.
 •                     Η πρόσφατη ενοποίηση των ταμείων μας με τα ταμεία της ΕΛΑΣ θα επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια στα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. 
 Για όλους τους παραπάνω λόγους εγκρίνουμε ομόφωνα το παρόν ψήφισμα και ζητάμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της και την ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων μας.
 
                                      ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ   ΠΛΑΙΣΙΟ   ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
 
 
1ον ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ επιπλέον 4.000 δοκίμων πυροσβεστών με χρονοδιάγραμμα διετίας για την κάλυψη των αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων που αγγίζουν το 31% της Οργανικής δύναμης. 
 
2ον ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ:
 •            Νέο μισθολόγιο που θα καλύπτει όλες τις παραμέτρους : Έτη υπηρεσίας - Θέση ευθύνης – Υπερεργασία (υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες –Κυριακές) – Οικογενειακή κατάσταση – Επικινδυνότητα – Μάχιμο Υπηρεσία - Σπουδές . Ο μεγαλύτερος όγκος των αποδοχών να συμπεριλαμβάνεται στον βασικό μισθό με ενσωμάτωση σε αυτόν των επιδομάτων εξομάλυνσης, ειδικής απασχόλησης . Κατώτατες αποδοχές στα 1.400 ευρώ.
 •         Αναμόρφωση των συντελεστών με σκοπό την μείωση του ανοίγματος της ψαλίδας. Χορήγηση επιδόματος μαχίμου υπηρεσίας .
Θέσπιση επιδομάτων στην βάση των προαναφερόμενων παραμέτρων όπως :
 •         Χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου περιοχών .
 •         Χορήγησή επιδόματος σπουδών.
 •         Άμεση θεσμοθέτηση αποζημίωσης στην βάση του εργατικού δικαίου για την υπερεργασία τις υπερωρίες 
      τα νυχτερινά κ.λ.π.
     Για τα μέχρι τώρα χρωστούμενα ρεπό με τη σύμφωνη γνώμη των υπαλλήλων να καταβληθεί εφάπαξ αποζημίωση ως λύση του αδιεξόδου που έχει δημιουργήσει το υπάρχον αντεργατικό καθεστώς προσμέτρησης της υπερεργασίας .
 •         Άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων νυχτερινών με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο του 2003.  
 
 •       ΑΜΕΣΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ του επιδόματος αντιπυρικής περιόδου με χορήγηση σε μηνιαία βάση στο ύψος των 200  εύρω .
 
3ον   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΩΣ ΒΑΡΕΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ .
         Ζητάμε άμεση ένταξη του επαγγέλματος στα βαρέα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με:
 25 - 27 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας με πλήρη αποδοχές , με ποσοστό 80% στον τελευταίο μισθό και καταληκτικό χρονοεπίδομα 60%
 •       Χορήγηση επιδόματος επικινδυνότητας 20% επί του Β.Μ.του Αντιπυράρχου που θα προσμετρά στις συντάξιμες αποδοχές.
 •      Μειωμένο ωράριο - αυξημένη άδεια απουσίας για μεγαλύτερη αποχή από τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.
 •       Πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου περί υγιεινής και ασφάλειας.
 •     Κατάργηση όλων των αντι ασφαλιστικών Νόμων από το 1990 και μετά.
 •     Άμεση αναγνώριση του αντίστοιχου χρόνου προϋπηρεσίας των προσληφθέντων πυροσβεστών το 1994 ( αντι του 1989 ) και την προσμέτρηση του στην οικονομική - βαθμολογική τους εξέλιξη και την συνταξιοδοτική τους κατάσταση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των εργαζομένων.  
 
4ον ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ.
 •       Πενθήμερη βδομάδα εργασίας 35 ωρών.
 •       Μη εφαρμογή και κατάργηση όλων των σχετικών διαταγών και εγκυκλίων περί επιφυλακών που εφαρμόζονται για να καλυφθούν τα οργανικά κενά και οι πάγιες ανάγκες  της υπηρεσίας.
 •       Άμεση ενεργοποίηση των αποφάσεων του 2ου Συνεδρίου για την προστασία του ωραρίου με διοικητικές ενέργειες κατά όσων το παραβιάζουν και με προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. 
 •       Άμεση παρέμβαση της Ομοσπονδίας για την αντιμετώπιση όλων των καταγγελλόμενων παραβιάσεων του ωραρίου κατά την νέα αντιπυρική περίοδο.
 •       Άμεση παρέμβαση της Ομοσπονδίας προς την Φυσική Ηγεσία και την πολιτική ηγεσία με σκοπό να γίνουν γνωστές οι θέσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και οι προθέσεις για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε περικοπή αδειών, ρεπό και καταστρατήγηση ωραρίου.
 
5ΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
 
6ΟΝ   Άμεση αλλαγή και καθιέρωση νέου θεσμικού πλαισίου κρίσεων και προαγωγών που να εξασφαλίζει διαφάνεια αξιοκρατία ομαλή εξέλιξη της ιεραρχίας εναρμονισμένο στα πλαίσια της πρότασης για την αναδιοργάνωσης  του Π.Σ.
 
7ον   Ίδρυση, ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
     Εμπλεκόμενοι φορείς: Δασική Υπηρεσία - Πυροσβεστικό Σώμα και οι συνεργαζόμενοι φορείς ( τοπική αυτοδιοίκηση, φίλοι του δάσους, ΓΕΩΤΕ, επιστημονικοί φορείς, εθελοντικές ομάδες).
    Ο φορέας αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο το τμήμα της ανάπτυξης και προστασίας του δασικού - περιβαλλοντικού οικοσυστήματος ( Δασική Υπηρεσία κ.λ.π) όσο και το τμήμα καταστολής των πυρκαγιών δασών ( Πυροσβεστικό Σώμα ) .
   
 
8ον   ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΑΦΗ
       ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
 •       Κατάργηση του Νόμου 3511/06 « Αναδιοργάνωση του Π.Σ. αναβάθμιση της αποστολής και άλλες διατάξεις » .
 •       ΟΧΙ στην επιχειρούμενη συρρίκνωση του Π.Σ. μέσα από τη μεταφορά των κλιμακίων στην δικαιοδοσία των δήμων ως εθελοντικά, που θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της πυρασφάλειας της χώρας και το κτύπημα των εργασιακών μας σχέσεων.
 •       ΟΧΙ στην οποιαδήποτε μορφής ιδιωτικοποίηση τομέων του Π.Σ. μέσω των προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Άμεση χρηματοδότηση των προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των υποδομών του Π.Σ. από τον κρατικό προϋπολογισμό .
 
9ον ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΠΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ.
 •       ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΘΕΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 62η ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
 •       ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ άμεσα η μαζική προσπάθεια εκμαυλισμού συνειδήσεων μέσω των ρουσφετολογικών   πρακτικών με τις μακρόχρονες αποσπάσεις , τις παράνομες μεταθέσεις και τις επιλεκτικές μετακινήσεις ημετέρων προς τα πεζοπόρα κ.λ.π. 
 •       Τα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων να ελέγχονται ως προς την νομιμότητα των αποφάσεων τους με αντίστοιχες κυρώσεις για οποιαδήποτε μορφής καταστρατήγηση του κανονισμού . 
 •       Δικαίωση και αποκατάσταση όλων των θιγόμενων από τις παράνομες αποφάσεις με επανεξέταση όλων των σχετικών ενστάσεων.     
     
10ον    ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3655/08 ( ΠΕΤΡΑΛΙΑ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ . Επαναφορά των ταμείων μας στην αρχική τους κατάσταση με παράλληλες αλλαγές σε οργανωτικό και διαχειριστικό επίπεδο.   
     
11ον ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια των πιστοποιημένων γνώσεων, των γενικών και ειδικών προσόντων και την φυσική κατάσταση με ισχύ ώσπου να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά του Π.Σ. και στην συνέχεια εφαρμογή για τις προσλήψεις του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων 
 •                 Άμεση κατάργηση των αναξιοκρατικών διατάξεων των Π.Δ. 19/06 και 236/07
 
12ον ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 •                     Με έκδοση όλων των σχετικών διαταγμάτων εναρμονισμένα στην υπάρχουσα νομοθεσία και άμεση εφαρμογή τους .
 •                     Άμεση μέριμνα σε όλες τις Πυρ/κες Υπηρεσίες και τα Πυρ/κα κλιμάκια για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε μόνιμη και καθημερινή βάση.
·                    Μεταστέγαση υπηρεσιών από ακατάλληλα κτήρια. Προγραμματισμός με χρονοδιάγραμμα 5ετιας για την δημιουργία κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων όπου οι υπάρχουσες δεν καλύπτουν λειτουργικότητα υπηρεσιών και υγιεινή διαβίωση υπαλλήλων. 
 
13ον ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ όλων των εποχικών υπαλλήλων για την κάλυψη των πάγιων αναγκών στα πλαίσια της Πολιτικής προστασίας (Φύλαξη και συντήρηση δασών - Καταστολή δασικών πυρκαγιών - Αντιπλημμυρική προστασία -εκχιονισμούς κ.λ.π.)   Αυξημένη μοριοδότηση όσων εκ των συμβασιούχων έχουν τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή σε διαγωνισμό κατάταξης.
                                                 Επίσης    ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΑΙ   :
 
 •       Την προστασία του Οικογενειακού μας εισοδήματος με :
 
 •       Δικαιότερη Φορολογική πολιτική.
 •       Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία και την Υγεία .
 •       Πάγωμα των ανατιμήσεων και πάταξη της κερδοσκοπίας . 
 
 •       Την προστασία των σχέσεων εργασίας με :
 
 •       Πλήρη και σταθερή απασχόληση με σταθερό ωράριο για κάθε εργαζόμενο .
 •        Πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα .
 •       Κατάργηση όλων των μορφών μερικής απασχόλησης .
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις