Ημερομηνία12-11-2008
ΣΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

                         ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
  •               Τον Οκτώβριο οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα της ΕΑΚΠ έφθασαν στις 30.518
 
  •        Οι περισσότερες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στις 14 Οκτωβρίου με 2.004 επισκέψεις
 
Summary by Month
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Month
Daily Avg
Monthly Totals
Hits
Files
Pages
Visits
Sites
KBytes
Visits
Pages
Files
Hits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1041
742
616
139
947
266041
1671
7403
8905
12493
984
703
593
142
2279
980937
4421
18410
21798
30518
787
551
456
122
2036
513827
3671
13707
16543
23617
705
497
416
116
1722
434859
3624
12911
15422
21873
800
575
505
131
2075
589122
4062
15676
17825
24803
909
629
482
161
2138
475163
4849
14476
18885
27272
1029
675
516
211
2429
613464
6561
16025
20935
31906
1060
688
509
193
2258
680479
5800
15293
20643
31828
866
533
415
135
2316
728012
4197
12892
16534
26870
728
472
342
119
1647
586021
3451
9933
13703
21132
593
381
260
95
1735
563782
2951
8071
11835
18391
625
375
282
78
1567
400536
2429
8751
11646
19375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totals
6832243
47687
153548
194674
290078
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Usage Statistics for www.old.eakp.gr
Summary Period: October 2008Generated 01-Nov-2008 05:18 EET

 
 
Monthly Statistics for October 2008
 
 
 
Total Hits
30518
Total Files
21798
Total Pages
18410
Total Visits
4421
Total KBytes
980937
 
 
 
Total Unique Sites
2279
Total Unique URLs
226
Total Unique Referrers
130
Total Unique Usernames
1
Total Unique User Agents
233
 
 
 
.
Avg
Max
 
 
 
Hits per Hour
41
549
Hits per Day
984
2004
Files per Day
703
1246
Pages per Day
593
1202
Visits per Day
142
178
KBytes per Day
31643
128439
 
 
 
Hits by Response Code
 
 
 
Code 200 - OK
21798
Code 206 - Partial Content
58
Code 301 - Moved Permanently
35
Code 302 - Found
254
Code 304 - Not Modified
3791
Code 401 - Unauthorized
752
Code 403 - Forbidden
227
Code 404 - Not Found
3603
 
 
 
 
Daily Statistics for October 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day
Hits
Files
Pages
Visits
Sites
KBytes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1054
3.45%
746
3.42%
668
3.63%
139
3.14%
96
4.21%
14305
1.46%
2
1365
4.47%
775
3.56%
680
3.69%
143
3.23%
98
4.30%
20141
2.05%
3
1017
3.33%
819
3.76%
685
3.72%
149
3.37%
110
4.83%
9614
0.98%
4
800
2.62%
634
2.91%
485
2.63%
128
2.90%
81
3.55%
14521
1.48%
5
803
2.63%
519
2.38%
451
2.45%
116
2.62%
72
3.16%
13761
1.40%
6
1284
4.21%
849
3.89%
687
3.73%
157
3.55%
105
4.61%
24630
2.51%
7
1493
4.89%
1033
4.74%
902
4.90%
176
3.98%
122
5.35%
17900
1.82%
8
913
2.99%
696
3.19%
550
2.99%
151
3.42%
103
4.52%
22051
2.25%
9
732
2.40%
540
2.48%
405
2.20%
146
3.30%
104
4.56%
9948
1.01%
10
541
1.77%
374
1.72%
295
1.60%
109
2.47%
81
3.55%
9027
0.92%
11
537
1.76%
417
1.91%
343
1.86%
113
2.56%
73
3.20%
4517
0.46%
12
576
1.89%
419
1.92%
340
1.85%
116
2.62%
77
3.38%
6255
0.64%
13
1193
3.91%
766
3.51%
678
3.68%
159
3.60%
119
5.22%
15902
1.62%
14
2004
6.57%
1246
5.72%
1202
6.53%
156
3.53%
121
5.31%
44839
4.57%
15
1107
3.63%
839
3.85%
694
3.77%
174
3.94%
123
5.40%
128439
13.09%
16
1156
3.79%
792
3.63%
576
3.13%
169
3.82%
120
5.27%
124337
12.68%
17
1161
3.80%
848
3.89%
717
3.89%
155
3.51%
119
5.22%
53784
5.48%
18
593
1.94%
471
2.16%
380
2.06%
96
2.17%
65
2.85%
29999
3.06%
19
641
2.10%
516
2.37%
396
2.15%
108
2.44%
74
3.25%
34930
3.56%
20
1020
3.34%
692
3.17%
508
2.76%
166
3.75%
128
5.62%
47962
4.89%
21
1066
3.49%
807
3.70%
667
3.62%
159
3.60%
119
5.22%
42564
4.34%
22
868
2.84%
649
2.98%
506
2.75%
150
3.39%
117
5.13%
39409
4.02%
23
995
3.26%
741
3.40%
661
3.59%
157
3.55%
116
5.09%
23771
2.42%
24
932
3.05%
666
3.06%
580
3.15%
178
4.03%
119
5.22%
50923
5.19%
25
753
2.47%
585
2.68%
457
2.48%
118
2.67%
83
3.64%
23667
2.41%
26
868
2.84%
705
3.23%
608
3.30%
110
2.49%
71
3.12%
27110
2.76%
27
1126
3.69%
703
3.23%
780
4.24%
136
3.08%
91
3.99%
35342
3.60%
28
698
2.29%
528
2.42%
407
2.21%
130
2.94%
83
3.64%
21656
2.21%
29
1031
3.38%
754
3.46%
648
3.52%
155
3.51%
115
5.05%
20670
2.11%
30
1144
3.75%
795
3.65%
709
3.85%
160
3.62%
106
4.65%
25565
2.61%
31
1047
3.43%
874
4.01%
745
4.05%
178
4.03%
125
5.48%
23398
2.39%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις