Ημερομηνία30-09-2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

      Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                     Ε.Α.Κ.Π. 
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                               .
 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Web site WWW.old.eakp.gr , E mail: info@old.eakp.gr
 
 ΑΘΗΝΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
 
                                                ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ
                ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
 
    Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
   Με την υπ .αριθμ. 52283 Φ. 201.33 / 22/9/08  Απόφαση του Α.Π.Σ. με θέμα « Κοινοποίηση πινάκων κενών θέσεων πυροσβεστών » το Α.Π.Σ. επικαλούμενο την παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ.19/06 και τα άρθρα 10 και 11 του Π.Δ. 170/96 κοινοποιεί κενές θέσεις από 48 πυροσβεστικές υπηρεσίες και 55 πυροσβεστικά κλιμάκια με σκοπό την κάλυψη τους από τους εξερχόμενους της πυροσβεστικής ακαδημίας νέους πυροσβέστες.
   Η κοινοποίηση κενών θέσεων κατ΄ αυτόν τον τρόπο δεν προβλέπεται από καμία διάταξη του κανονισμού μεταθέσεων και του κανονισμού πρόσληψης και η παραπομπή στις συγκεκριμένες διατάξεις γίνεται για καθαρά τυπικούς λόγους. Όφειλε το Α.Π.Σ. να έχει ρυθμίσει με την έκδοση σχετικών Π.Δ. το ζήτημα της τοποθέτησης των νέων πυροσβεστών πριν την έξοδο τους από την σχολή καθώς επίσης και το γενικότερο ζήτημα που προκύπτει με τις μεταθέσεις των αρχαιότερων πυροσβεστών. 
   Το αποτέλεσμα αυτής της τραγελαφικής κατάστασης που τίναξε στον αέρα κάθε έννοια αξιοκρατίας σε επίπεδο κανονιστικών διατάξεων ( γιατί στην ουσία μέσω των παράνομων αποφάσεων έχει γίνει πολύ πριν ) ξεκίνησε από την έκδοση του Π.Δ 19/06 συνεχίστηκε με το Π.Δ. 236/07 και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την στιγμή με τις τοποθετήσεις των νέων πυροσβεστών είναι ότι:· 
  • Τοποθετούνται νέοι πυροσβέστες με την έξοδο τους από την σχολή σε κενές θέσεις Π.Υ και Π.Κ. που έχουν ως τόπο συμφερόντων αρχαιότεροι συνάδελφοι τους και μέχρι στιγμής δεν έχουν μετατεθεί σε αυτές.
  •  Κοινοποιείται ένας αριθμός κενών θέσεων από Π.Υ. και Π.Κ. που θα καλυφθούν άμεσα από τους νέους πυροσβέστες χωρίς να υπάρχει ρητή διευκρίνηση εάν έχουν ληφθεί υπόψη οι θέσεις που αναλογούν σε όσους εκ των αρχαιοτέρων πυροσβεστών έχουν δηλώσει ως τόπο συμφερόντων τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και κλιμάκια και πότε θα μετατεθούν προς αυτές.
  •  Ενώ έχουν κληθεί οι νέοι πυροσβέστες να κάνουν εντός της σχολής δηλώσεις τόπου συμφερόντων, καλούνται τώρα να δηλώσουν που επιθυμούν να μετατεθούν χωρίς να γνωρίζουν υπό ποιους όρους γίνεται η μετάθεση τους, δηλαδή το χρονικό διάστημα παραμονής στις νέες υπηρεσίες, καθεστώς μοριοδότησης κ.λ.π.
   Για τους παραπάνω λόγους η Ε.Α.Κ.Π. προτείνει στους συναδέλφους προγενέστερων σειρών που έχουν δηλώσει ως τόπο συμφερόντων υπηρεσίες και κλιμάκια του συγκεκριμένου πίνακα κενών θέσεων, να υποβάλουν αρχικά αναφορές προς το Α.Π.Σ. με σχετικό ερώτημα προκειμένου να δημιουργήσουν υπόβαθρο για την αντιμετώπιση τυχόν μελλοντικών τους προβλημάτων σχετικά με τις κενές θέσεις που διεκδικούν.      
  Συνάδελφοι η κατάσταση αυτή δεν είναι κεραυνός εν αιθρία αλλά είναι αποτέλεσμα:
  •  Της χρόνιας αδράνειας του συνδικαλιστικού κινήματος στον κλάδο μας με ευθύνη των παρατάξεων Δ.Α.Κ.Υ.Π. Σ & Π.Α.Σ.Κ Π. απέναντι σε κάθε προσπάθεια των κυβερνήσεων για υπονόμευση της αξιοκρατίας.
  •  Της ουσιαστικής τους συμβολής στην κατάργηση της μέσα και από τις αποφάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων όπου συμμετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποί τους για σειρά ετών, με σκοπό την εξυπηρέτηση ρουσφετολογικών και ψηφοθηρικών αναγκών.
  Την στιγμή αυτή είναι σε εξέλιξη σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων που ενώ παίρνει τον δρόμο της ολοκλήρωσης του μέχρι στιγμής δεν έχει κοινοποιηθεί κανένα σχετικό αντίγραφο στα συνδικαλιστικά όργανα. Είναι σίγουρο πλέον ότι και αυτό το Π.Δ. θα έρθει να ολοκληρώσει ότι ξεκίνησε σε βάρος της αξιοκρατίας με τα Π.Δ. 19/06 & 236/07 αλλά και να νομιμοποιήσει τις μέχρι σήμερα αναξιοκρατικές αποφάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων.
.
   Η Ε.Α.Κ.Π. απευθύνει ΚΑΛΕΣΜΑ σε όλους τους συναδέλφους, εάν θέλουν πραγματικά να υπάρξει ένας θύλακας αντίστασης σε όλες αυτές τις προσπάθειες αφαίρεσης και υπονόμευσης των δικαιωμάτων μας, να ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ το αγωνιστικό της ψηφοδέλτιο για το υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων με σκοπό την εκλογή εκπροσώπου της σε αυτό για να σταθεί εμπόδιο σε κάθε είδους υπονόμευση της αξιοκρατίας.   
 
                                   ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
.
Υπόδειγμα αναφοράς
.
Δ.Υ.                                                                                               ………………..     …./10/2008
 
 
 
                                                                    Ο
 
       …………. ( ……….) ……………… …………………. του ……………….
 
                                                                Προς
 
                                                      Την διοίκηση του 
                                                             Ενταύθα
 
   Θέμα «  Κοινοποίηση πινάκων κενών θέσεων πυροσβεστών »
   
   Σχετ.: Υπ .αριθμ. 52283 Φ. 201.33 - 22/9/08 Απόφαση του Α.Π.Σ. « Κοινοποίηση πινάκων κενών
               θέσεων πυροσβεστών ».
 
   Αφού έλαβα γνώση της παραπάνω σχετικής σας αναφέρω τα εξής :
   Με την σχετική απόφαση του Α.Π.Σ κοινοποιούνται κενές θέσεις της Π.Υ………. ή του Π.Κ. ……..που έχω δηλώσει ως τόπο συμφερόντων μου, καθώς και της Π.Υ. ………… ή του Π.Κ. ………. που υπηρετώ. ( για όσους συναδέλφους συντρέχουν και τα δύο)
   Οι κενές θέσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν θα καλυφθούν από τους εξερχόμενους συναδέλφους της σχολής πυροσβεστών.
    Για τον λόγο ότι:
   α) Θα μετατεθούν προς την Π.Υ…….. ή το Π.Κ. ………που έχω ως τόπο συμφερόντων μου συνάδελφοι μου νεώτεροι από εμένα προκειμένου να καλύψουν πραγματικά κενά .
   β) Υφίστανται πλέον οι προϋποθέσεις της παρ 1 του άρθρου 11Α  του Π.Δ. 170/96  για  την μετάθεση μου προς την Π.Υ. ……….. ή Π.Κ. ……………που είναι ο τόπος συμφερόντων μου, δηλαδή ή ύπαρξη πραγματικού κενού και η πρόσληψη στην υπηρεσία όπου υπηρετώ. ( για όσους συναδέλφους συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές ).
  Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε εγγράφως:
 α) Στην βάση ποιών κανονιστικών διατάξεων θα υλοποιηθούν οι μεταθέσεις νεωτέρων μου για κάλυψη πραγματικών κενών προς την υπηρεσία όπου έχω τόπο συμφερόντων μου και μέχρι στιγμής δεν έχω μετατεθεί. 
β) Η κάλυψη πραγματικών κενών της υπηρεσίας όπου έχω τόπο συμφερόντων από νεώτερους συναδέλφους μου αφορά και πραγματικό κενό του οποίου η ύπαρξη απαιτείται για την πραγματοποίηση της μετάθεσης μου προς αυτήν; 
 γ) Πότε θα υλοποιηθεί η μετάθεση μου προς τον τόπο συμφερόντων μου με δεδομένο ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 άρθρου 11Α  του Π.Δ. 170/96 σε συνάρτηση με το γεγονός ότι προς την υπηρεσία που έχω τόπο συμφερόντων θα προηγηθεί μετάθεση νεωτέρων συναδέλφων μου για την κάλυψη πραγματικών κενών της. ( για όσους συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές ).
   Αναφέροντας τα παραπάνω παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες ως προς την κοινοποίηση της παρούσας στο αρμόδιο τμήμα του Α.Π.Σ.  
  
 
                                             
                                                                                   …..……………..     ……………………
 
                                                                                                        ……../ στης


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις