Ημερομηνία04-06-2008
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΕΑΚΠ ΣΤΟ 10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΕΝΩΤΙΚΗ      ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ      ΚΙΝΗΣΗ     ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
                                                          Ε. Α. Κ. Π.
της   Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
.
ΠΑΤΡΑ  3 Ιουνίου 200
 
               ΠΡΟΣ: Το   10ο   Συνέδριο της   Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                                
                                                                     Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
 
   Εμείς οι αντιπρόσωποι του 10ου Συνεδρίου εργαζόμενοι του Πυροσβεστικού Σώματος έχοντας πλέον εξαντλήσει κάθε όριο ανοχής και βλέποντας ότι οι εργασιακές μας συνθήκες χειροτερεύουν μέρα με την μέρα εκφράζουμε την αγανάκτηση μας για την αδιαφορία που αντιμετωπίζουμε στα προβλήματα μας χρόνια τώρα.
 •                     Καρπωνόμαστε τις συνέπειες των πολιτικών που μας αφαιρούν συνεχώς δικαιώματα και υποβαθμίζουν τις εργασιακές μας σχέσεις. 
 •                     Εργαζόμαστε πλέον υπό καθεστώς ανασφάλειας εξ αιτίας των μεγάλων ελλείψεων που έχουμε σε προσωπικό με το 31% της δύναμης να είναι κενές οργανικές θέσεις.
 •                     H τεράστια έλλειψη προσωπικού σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, αποσάρθρωσε και τις στοιχειώδεις δομές πυρασφάλειας που υπήρχαν, με τα τραγικά αποτελέσματα της περυσινής αντιπυρικής περιόδου.   
 •                     Εξαιτίας αυτών των ελλείψεων το ωράριο μας έχει γίνει λάστιχο και επιβάλλεται σε μόνιμη βάση υπερεργασία μέσω παράνομων επιφυλακών.
 •                     Η ήδη επιβαρημένη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο εξ αιτίας του νέου αναχρονιστικού Νόμου 3511/06 περί « Αναδιοργάνωσης του Π.Σ. αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις » αφού αντί να αναβαθμίζει την αποστολή του Π.Σ. την στρατικοποιεί πλήρως και θέτει σε νέα πιο αντιδραστική βάση το σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων .
 •                     Η οικονομική μας θέση συνεχώς επιβαρύνετε με την στασιμότητα που έχει επιβληθεί στις αποδοχές μας ενώ συγχρόνως υπάρχει αύξηση του κόστους ζωής μέσω των ανατιμήσεων στα είδη πρώτης ανάγκης και στις δαπάνες που έχουν σχέση με την υγεία και την εκπαίδευση.
 •                     Οι περικοπές στα δεδουλευμένα μας νυχτερινά, η απλήρωτη υπερεργασία μας για τις Κυριακές, αργίες, υπερωρίες κ.λ.π. έρχεται να επιβαρύνει την ήδη δεινή οικονομική μας κατάσταση. 
 •                     Όλα τα αντιασφαλιστικά νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί από το 1992 και μετά μας έχουν επηρεάσει και έρχονται να ανατρέψουν τους όρους ζωής που επιβάλετε να υπάρχουν εξ αιτίας των συνθηκών της εργασίας μας.
 •                     Η πρόσφατη ενοποίηση των ταμείων μας με τα ταμεία της ΕΛΑΣ θα επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια στα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα.  
 Για όλους τους παραπάνω λόγους εγκρίνουμε ομόφωνα το παρόν ψήφισμα και ζητάμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της και την ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων μας.
 
                             ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ   ΠΛΑΙΣΙΟ   ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
 
 
1ον ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ επιπλέον 4.000 δοκίμων πυροσβεστών με χρονοδιάγραμμα διετίας για την κάλυψη των αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων που αγγίζουν το 31% της Οργανικής δύναμης. 
 
2ον ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ:
ü           Νέο μισθολόγιο που θα καλύπτει όλες τις παραμέτρους : Έτη υπηρεσίας - Θέση ευθύνης – Υπερεργασία (υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες –Κυριακές) – Οικογενειακή κατάσταση – Επικινδυνότητα – Μάχιμο Υπηρεσία - Σπουδές . Ο μεγαλύτερος όγκος των αποδοχών να συμπεριλαμβάνεται στον βασικό μισθό με ενσωμάτωση σε αυτόν των επιδομάτων εξομάλυνσης, ειδικής απασχόλησης . Κατώτατες αποδοχές στα 1.400 ευρώ.
 •         Αναμόρφωση των συντελεστών με σκοπό την μείωση του ανοίγματος της ψαλίδας. Χορήγηση επιδόματος μαχίμου υπηρεσίας .
Θέσπιση επιδομάτων στην βάση των προαναφερόμενων παραμέτρων όπως :
 •         Χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου περιοχών .
 •         Χορήγησή επιδόματος σπουδών.
 •         Άμεση θεσμοθέτηση αποζημίωσης στην βάση του εργατικού δικαίου για την υπερεργασία τις υπερωρίες τα νυχτερινά κ.λ.π.
     Για τα μέχρι τώρα χρωστούμενα ρεπό με τη σύμφωνη γνώμη των υπαλλήλων να καταβληθεί εφάπαξ αποζημίωση ως λύση του αδιεξόδου που έχει δημιουργήσει το υπάρχον αντεργατικό καθεστώς προσμέτρησης της υπερεργασίας .
 •         Άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων νυχτερινών με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο του 2003.  
 •       ΑΜΕΣΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ του επιδόματος αντιπυρικής περιόδου με χορήγηση σε μηνιαία βάση στο ύψος των 200  εύρω .
 
3ον   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΩΣ ΒΑΡΕΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ .
         Ζητάμε άμεση ένταξη του επαγγέλματος στα βαρέα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με:
 25 - 27 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας με πλήρη αποδοχές , με ποσοστό 80% στον τελευταίο μισθό και καταληκτικό χρονοεπίδομα 60%
 •       Χορήγηση επιδόματος επικινδυνότητας 20% επί του Β.Μ.του Αντιπυράρχου που θα προσμετρά στις συντάξιμες αποδοχές.
 •       Μειωμένο ωράριο - αυξημένη άδεια απουσίας για μεγαλύτερη αποχή από τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.
 •       Πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου περί υγιεινής και ασφάλειας.
 •     Κατάργηση όλων των αντι ασφαλιστικών Νόμων από το 1990 και μετά .
 
4ον ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ.
 •       Πενθήμερη βδομάδα εργασίας 35 ωρών.
 •       Μη εφαρμογή και κατάργηση όλων των σχετικών διαταγών και εγκυκλίων περί επιφυλακών που εφαρμόζονται για να καλυφθούν τα οργανικά κενά και οι πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας.
 •       Άμεση ενεργοποίηση των αποφάσεων του 2ου Συνεδρίου για την προστασία του ωραρίου με διοικητικές ενέργειες κατά όσων το παραβιάζουν και με προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. 
 •       Άμεση παρέμβαση της Ομοσπονδίας για την αντιμετώπιση όλων των καταγγελλόμενων παραβιάσεων του ωραρίου κατά την νέα αντιπυρική περίοδο.
 •       Άμεση παρέμβαση της Ομοσπονδίας προς την Φυσική Ηγεσία και την πολιτική ηγεσία με σκοπό να γίνουν γνωστές οι θέσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και οι προθέσεις για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε περικοπή αδειών, ρεπό και καταστρατήγηση ωραρίου.
 
5ΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
 
6ΟΝ   Άμεση αλλαγή και καθιέρωση νέου θεσμικού πλαισίου κρίσεων και προαγωγών που να εξασφαλίζει
        διαφάνεια αξιοκρατία ομαλή εξέλιξη της ιεραρχίας.  
 
7ον   Ίδρυση, ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
     Εμπλεκόμενοι φορείς: Δασική Υπηρεσία - Πυροσβεστικό Σώμα και οι συνεργαζόμενοι φορείς ( τοπική αυτοδιοίκηση, φίλοι του δάσους, ΓΕΩΤΕ, επιστημονικοί φορείς, εθελοντικές ομάδες).
    Ο φορέας αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο το τμήμα της ανάπτυξης και προστασίας του δασικού - περιβαλλοντικού οικοσυστήματος ( Δασική Υπηρεσία κ.λ.π) όσο και το τμήμα καταστολής των πυρκαγιών δασών ( Πυροσβεστικό Σώμα ) .
   
 
8ον   ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΑΦΗ
       ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
 •       Κατάργηση του Νόμου 3511/06 « Αναδιοργάνωση του Π.Σ. αναβάθμιση της αποστολής και άλλες διατάξεις » .
 •       ΟΧΙ στην επιχειρούμενη συρρίκνωση του Π.Σ. μέσα από τη μεταφορά των κλιμακίων στην δικαιοδοσία των δήμων ως εθελοντικά, που θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της πυρασφάλειας της χώρας και το κτύπημα των εργασιακών μας σχέσεων.
 •       ΟΧΙ στην οποιαδήποτε μορφής ιδιωτικοποίηση τομέων του Π.Σ. μέσω των προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Άμεση χρηματοδότηση των προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των υποδομών του Π.Σ. από τον κρατικό προϋπολογισμό .
 
9ον ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΠΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ.
 •       ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΘΕΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 62η ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
 •       ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ. 17/ 2006.
      Με πρόβλεψη η μετακίνηση από τα κλιμάκια προς τις υπηρεσίες, όταν γίνει με ευθύνη της υπηρεσίας λόγω αναστολής τους, να λογίζεται ως απόσπαση και να αποζημιώνεται ο μετακινούμενος.
 •       ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ άμεσα η μαζική προσπάθεια εκμαυλισμού συνειδήσεων μέσω των ρουσφετολογικών   πρακτικών με τις μακρόχρονες αποσπάσεις , τις παράνομες μεταθέσεις και τις επιλεκτικές μετακινήσεις ημετέρων προς τα πεζοπόρα κ.λ.π. 
 •       Τα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων να ελέγχονται ως προς την νομιμότητα των αποφάσεων τους με αντίστοιχες κυρώσεις για οποιαδήποτε μορφής καταστρατήγηση του κανονισμού . 
 •       ΑΚΥΡΩΣΗ και επανεξέταση όλων των μεταθέσεων προς τις Υπηρεσίες Π.Υ. Λιμένα Ηγουμενίτσας την 4η ΕΜΑΚ, των μεταθέσεων τις τελευταίας σειράς πυροσβεστών και των πινάκων Β και Γ τις τελευταίας σειράς Αρχιπυροσβεστών.  Δικαίωση και αποκατάσταση όλων των θιγόμενων από τις παράνομες αποφάσεις με επανεξέταση όλων των σχετικών ενστάσεων.     
     
10ον    ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3655/08 ( ΠΕΤΡΑΛΙΑ ) ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ . Επαναφορά των ταμείων μας στην αρχική τους κατάσταση με παράλληλες αλλαγές σε οργανωτικό και διαχειριστικό επίπεδο.    
     
11ον ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια των πιστοποιημένων γνώσεων , των γενικών και ειδικών προσόντων και την φυσική κατάσταση.
 •                 Άμεση κατάργηση των αναξιοκρατικών διατάξεων των Π.Δ. 19/06 και 236/07
 
12ον  ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 •                     Με έκδοση όλων των σχετικών διαταγμάτων και άμεση εφαρμογή τους .
 •                     Άμεση μέριμνα σε όλες τις Πυρ/κες Υπηρεσίες και τα Πυρ/κα κλιμάκια για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε μόνιμη και καθημερινή βάση.
 •                     Μεταστέγαση υπηρεσιών από ακατάλληλα κτήρια. Προγραμματισμός με χρονοδιάγραμμα 5ετιας για την δημιουργία κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων όπου οι υπάρχουσες δεν καλύπτουν λειτουργικότητα υπηρεσιών και υγιεινή διαβίωση υπαλλήλων. 
 
13ον ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ όλων των εποχικών υπαλλήλων για την κάλυψη των πάγιων αναγκών πλαίσια της Πολιτικής προστασίας (Φύλαξη και συντήρηση δασών - Καταστολή δασικών πυρκαγιών - Αντιπλημμυρική προστασία εκχιονισμούς κ.λ.π.).
 
                                                 Επίσης    ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΑΙ   :
 
Ø      Την προστασία του Οικογενειακού μας εισοδήματος με :
 
 •       Δικαιότερη Φορολογική πολιτική.
 •       Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία και την Υγεία .
 •       Πάγωμα των ανατιμήσεων και πάταξη της κερδοσκοπίας . 
 
Ø      Την προστασία των σχέσεων εργασίας με :
 
 •       Πλήρη και σταθερή απασχόληση με σταθερό ωράριο για κάθε εργαζόμενο .
 •        Πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα .
 •       Κατάργηση όλων των μορφών μερικής απασχόλησης .
 
 
 
 
 
                                          ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ                                                            
          
                                                        
 
              ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 
                  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 
 
1ον ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Μ.Μ.Ε. αμέσως μετά την λήξη του 10ου Συνεδρίου για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα μας και την αποφασιστικότητα μας για αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Κάλεσμα προς όλους τους μαζικούς συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας για συμπαράσταση και συμμετοχή στον αγώνα μας.
 
 
2ον    Ανάρτηση πανώ σε όλες τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια με τα αιτήματα μας.
 
 
3ον   Το 1ο Δεκαήμερο του Ιουνίου στήσιμο ειδικών χώρων για ένα 4τραήμερο στα προπύλαια στην Αθήνα και στον Λευκό Πύργο στην Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση της κοινής γνώμης με προπαγανδιστικό υλικό και την συλλογή υπογραφών συμπαράστασης. Μοίρασμα φέιγκ βολάν σε όλα τα διόδια της χώρας. 
 
  
4ον  Το 2ο Δεκαήμερο του Ιουνίου Πανελλαδική Κινητοποίηση στην Αθήνα με παράσταση διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους υπουργούς και τον Πρωθυπουργό. Συμβολικός αποκλεισμός του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
 
5ον     Το 1Ο Δεκαήμεροτου Ιουλίου. Ένστολες Κινητοποιήσεις στις έδρες των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων.
 
 
6ον    Το 2ο Δεκαήμερο του Ιουλίου - Κήρυξη Λευκής απεργίας στις υπηρεσίες πυρασφάλειας, ανακριτικού, γραμματείας κ.λ.π. 
 
 
7ον   Το 1ο Δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου προετοιμασία για μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση στα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο .
 
 
8ον    Το 2ο Δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου σύγκληση πανελλαδικής Συνδιάσκεψης όλων των πρωτοβάθ-
         μιων ενώσεων για εκτίμηση των αποτελεσμάτων και παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα.
          Κάλεσμα σε συνεργασία και συμπαράσταση συνδικαλιστικών οργανώσεων του δημόσιου και
          ιδιωτικού τομέα με σκοπό την κήρυξη ΑΠΕΡΓΙΑΣ στα πλαίσια αξιοποίησης του συνταγματικού μας δικαιώ 
         ματος .
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις