Ημερομηνία30-04-2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

   Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η       Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η         Κ Ι Ν Η Σ Η         Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                                 Ε.Α.Κ.Π. 
     Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                           .
      Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Web site WWW.old.eakp.gr , E mail
 
    ΑΘΗΝΑ   1  ΜΑΪΟΥ 2008   
                                                          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
                       Για τις τοποθετήσεις των νέων Αρχιπυροσβεστών
 
   Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
   Για μια ακόμη φορά συνεχίζεται η απαξίωση και η «κατρακύλα» των θεσμικών μας ζητημάτων, για μια ακόμη φορά ο κανονισμός μεταθέσεων χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση ρουσφετολογικών σκοπιμοτήτων σε βάρος της αξιοκρατίας με αφορμή τις τοποθετήσεις από την Σχολή Αρχιπυροσβεστών.
   Για μία ακόμη φορά η κατάφωρη καταστρατήγηση του κανονισμού μεταθέσεων είχε και την έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μεταθέσεων, του συμβουλίου εκείνου που συμμετέχουν και οι δύο αιρετοί « εκπρόσωποι των εργαζομένων »  της ΔΑΚΥΠΣ και της ΠΑΣΚ-Π.  
   Οι αιρετοί εκπρόσωποι των δύο παρατάξεων που σε πλήρη σύμπνοια εγκρίνουν και συναποφασίζουν τις καταστρατηγήσεις και τις καταπατήσεις του κανονισμού μεταθέσεων και που είναι απολύτως βέβαιο ότι χωρίς την δική τους θέληση καμία παραβίαση δεν θα μπορούσε να γίνει στον κανονισμό μεταθέσεων.    
   Από ενάρξεως ισχύος του κανονισμού μεταθέσεων αποτελούν από κοινού το άλλοθι του εκάστοτε κυβερνητικού και υπηρεσιακού ρουσφετολογικού μηχανισμού σε όλες τις μέχρι τώρα αυθαιρεσίες, με επιστέγασμα τις τωρινές τοποθετήσεις των Αρχιπυροσβεστών που η καταπάτηση του κανονισμού αδικεί κατάφωρα μεγάλο αριθμό συναδέλφων προς όφελος  συγκεκριμένων.  
  
   Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
   Παρ’ ότι  ο κανονισμός μεταθέσεων είναι σαφής για τις τοποθετήσεις των αποφοιτούντων από την  σχολή Αρχιπυροσβεστών, οι οποίοι επιστρέφουν στις Υπηρεσίες από τις οποίες προήλθαν και μόνο οι τυχόν υπεράριθμοι καλύπτουν κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών (Π.Δ 170/96 Άρθρο 17 παρ.2 & Π.Δ 86/05 Άρθρο 5 παρ 2). το Α.Π.Σ με την υπ΄ αρίθμ. 20725Φ.201.33/10-04-2008 απόφασή επιχείρησε υπέρβαση του κανονισμού και συγκεκριμένα:
  •       Στην παράγραφο 1 της υπ΄ αρίθμ. 20725Φ.201.33/10-04-2008 κοινοποιεί πίνακα κενών θέσεων Υπαξιωματικών παραγωγικής σχολής, γεγονός που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό μεταθέσεων.
  •       Στην ίδια παράγραφο επικαλείται το άρθρο 11 παρ.1 του 170/96 το οποίο δεν έχει ισχύ για τους εξερχόμενους από την σχολή Αρχιπυροσβέστες και ούτε για τους μετά το 1996 υπηρετούντες Συνάδελφους. 
  •       Το ανήκουστο συμβαίνει με την παράγραφο 3 της παραπάνω απόφασης με την οποία  το Α.Π.Σ  ζητά αιτήσεις επιθυμίας επιλεκτικά από τις τρεις (3) τελευταίες εκπαιδευτικές σειρές πυροσβεστών, δηλαδή από το 2001 και μετά, χωρίς αυτό να προβλέπεται από καμία διάταξη. 
 
   Βάσει λοιπόν των σχετικών διατάξεων που είναι σε ισχύ, αν έπρεπε κάποιοι από τους εξερχόμενους Αρχιπυροσβέστες να τοποθετηθούν εκτός των Υπηρεσιών από τις οποίες προήλθαν, είναι μόνο οι τυχόν υπεράριθμοί που προβλέπει ο κανονισμός μεταθέσεων. Το ποιοι είναι αυτοί και εάν φυσικά υπάρχουν δεν έγινε  γνωστό καθώς δεν υπήρξε σχετικός πίνακας των τυχόν υπεράριθμων που έπρεπε να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις Υπηρεσιών.  
   Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης η συνέχεια ήταν πλέον αναμενόμενη. Εκδόθηκε η υπ. αρίθμ 22583 Φ. 202.5 18/4/05 απόφαση Α.Π.Σ  με τρεις ξεχωριστούς πίνακες τοποθετήσεων των Αρχιπυροσβεστών.
   Είναι τόσες πολλές οι παραβιάσεις που δεν χωράνε στο παρόν έγγραφο, αλλά προκαλούν την δικαιολογημένη αγανάκτηση σε όλους τους συναδέλφους πυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστες που περιμένουν καρτερικά κυρίως σε απομακρυσμένες νησιωτικές υπηρεσίες και κλιμάκια χρόνια τώρα την μετάθεση τους στον τόπο συμφερόντων τους.
 Για την εξυπηρέτηση των παράνομων και ρουσφετολογικών μεταθέσεων δημιούργησαν επιπλέον δύο πίνακες τον Β και τον Γ οι οποίοι δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ 170/96 και τις τροποποιήσεις του . Οι τοποθετήσεις των πινάκων αυτών είναι στην πλειοψηφία τους ρουσφετολογικές .
   Ενδεικτικά θα αναφέρουμε περιπτώσεις που βγάζουν μάτι όπως για παράδειγμα το κλιμάκιο Αργυροχωρίου στο οποίο τοποθετήθηκαν 4 επιπλέον Αρχιπυροσβέστες εκτός των δύο που προέρχονταν από αυτό.
   Με ποιο σκεπτικό αλήθεια και βάση ποιών διατάξεων έγιναν οι 4 τοποθετήσεις του πίνακα Β, αφού το συγκεκριμένο κλιμάκιο ούτε στον πίνακα της υπ΄ αρίθμ. 20725Φ.201.33/10-04-2008 απόφασης του Α.Π.Σ. υπήρχε αλλά και η πρόβλεψη για την κάλυψη από το 1/5 των οργανικών του θέσεων με παραγωγικής σχολής που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 11 είχε υπερκαλυφθεί, ασχέτως φυσικά ότι ακόμη και αυτά να ίσχυαν η κάλυψη των κενών θέσεων προβλέπεται μόνο μέσα από τις τακτικές μεταθέσεις και με τις προϋποθέσεις φυσικά που υπάρχουν κυρίως για τους μετά το 1996 καταταγέντες . 
 Στην Έδεσσα τοποθετήθηκαν με βάση τον πίνακα Β πέντε ( 5 ) Αρχιπυροσβέστες την στιγμή που έδινε δύο θέσεις κενές βάση του σχετικού πίνακα της υπ. αρίθμ. 20725Φ.201.33/10-04-2008 απόφασης Α.Π.Σ.
  Εκτός των παραπάνω παραδειγμάτων τοποθετήθηκαν και σε άλλες υπηρεσίες Αρχιπυροσβέστες που δεν υπήρχαν στον συγκεκριμένο πίνακα ή που ήταν νεότεροι από άλλους και κάλυψαν θέσεις για τις οποίες τις έχουν δηλώσει ως τόπο συμφερόντων τους  αρχαιότεροι συνάδελφοι  Αρχιπυροσβέστες ή πυροσβέστες.
 
 Συναδέλφισσσες – Συνάδελφοι
 Όπως έχει καταγγείλει τα τελευταία χρόνια η Ε.Α.Κ.Π. τυπικά ισχύει πλέον ο κανονισμός μεταθέσεων γιατί ουσιαστικά έχει καταργηθεί από τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις που υφίσταται.
 Οι παραβιάσεις στον κανονισμό γίνονταν από ενάρξεως του, αρχής γινομένης όμως από τις μεταθέσεις προς τις Π.Υ. Λιμένα Ηγουμενίτσας και Ε.Μ.Α.Κ. Κομοτηνής , τις μεταθέσεις των τελευταίων σειρών και τις τοποθετήσεις των Αρχιπυροσβεστών έχουν πάρει πλέον χαρακτηριστικά απόλυτης και κατάφωρης παραβίασης σε αντίθεση με ότι τα σχετικά Π.Δ. προβλέπουν.
   Η κατάσταση αυτή δεν είναι τυχαία, γίνεται εδώ και χρόνια βήμα -βήμα μία συντονισμένη προσπάθεια ανατροπής του κανονισμού μεταθέσεων και προσλήψεων και από στήριγμα της αξιοκρατίας να γίνει εργαλείο πλήρους εξάρτησης στους ρουσφετολογικούς μηχανισμούς αλλά και τρομοκράτησης όλων όσων αντιστέκονται και δεν υποτάσσονται στους μηχανισμούς αυτούς.
    Η αρχή έγινε με το Π.Δ. 145/02 , που καταργήθηκε μετά από τον επίμονο αγώνα δύο χρόνων της Ε.Α.Κ.Π. και στην συνέχεια με τα Π.Δ. 17/05, 19/06, 236/07 και τώρα με τις επόμενες τροποποιήσεις. που προωθούνται και με την σύμφωνη γνώμη του προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και που έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την ένταξη στον κανονισμό όλων των σειρών που είχαν το αμετάθετο και των συναδέλφων που προέρχονται από μετάταξη.  
   Όλες αυτές οι αλλαγές που προωθήθηκαν και οι παραβιάσεις που έγιναν βρήκαν αντίσταση μόνο από την Ε.Α.Κ.Π.. Οι άλλες δύο παρατάξεις όχι μόνο δεν αντιστάθηκαν αλλά αξιοποιούν τις αλλαγές αυτές προς εξυπηρέτηση ρουσφετολογικών αναγκών αφού είναι το μόνο ατού που έχουν σε αντιστάθμισμα της συνδικαλιστικής τους αδράνειας  για να εκμαιεύουν την στήριξη των συναδέλφων .
    Συνάδελφοι η στάση των δύο παρατάξεων Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και Π.ΑΣ.Κ. Π. στο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το ποιο χειροπιαστό παράδειγμα της πλήρους συνεργασίας και σύμπνοιας που επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα παρά τα όσα φραστικά ανούσια σύνδρομα προσπαθούν να καλλιεργήσουν για να επιβάλουν την πόλωση που τους βοηθά να συσπειρώνουν δυνάμεις.
   Η από κοινού στήριξη του Νόμου 3511/06.- Η πλήρη αδράνεια τους απέναντι σε όλες τις καταστρατηγήσεις που βιώνουν οι περισσότεροι πυροσβέστες όπως στο ωράριο και στον κανονισμό μεταθέσεων - Η απροθυμία τους να παρθούν αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις στα Συνέδρια και τα Δ.Σ. της Ομοσπονδίας παρ΄ ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. - Η απουσία αντίδρασης σε όλες τις αντιασφαλιστικές αλλαγές που έγιναν μέχρι τώρα και στην πρόσφατη ενοποίηση των ταμείων μας, απαντούν με τον ποιο αποκαλυπτικό τρόπο στις προβοκάτσιες και την έρπουσα λασπολογία « ποιος συνεργάζεται και στηρίζει ποιόν» που κυρίως αυτό το διάστημα διοχετεύεται από στόμα σε στόμα στα Κ.Ψ. σε βάρος της Ε.Α.Κ.Π. προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ολοένα αυξανόμενη επιρροή της .  
 Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι η Ε.Α.Κ.Π. ενόψει τω εκλογών στα περισσότερα πρωτοβάθμια σωματεία και ενόψει του Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σας καλεί να τους καταδικάσετε με την ψήφο σας στηρίζοντας μαζικά τα ΕΝΩΤΙΚΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ  της ψηφοδέλτια για να αποκτήσουν επιτέλους οι εργαζόμενοι ένα συνδικαλιστικό όργανο πραγματικό συμπαραστάτη και μπροστάρη στην επίλυση των προβλημάτων τους .
 
                                         ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ   
                   
Σημείωση : Όσοι από τους συναδέλφους εκτιμούν ότι έχουν αδικηθεί από τον τρόπο που έγιναν οι πρόσφατες τοποθετήσεις των Αρχ/στων και θέλουν να καταθέσουν ενστάσεις η Ε.Α.Κ.Π. έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της πληρέστατο σχέδιο ένστασης . 
.
Ακολουθεί  το σχέδιο  ένστασης 
.
.
    Δ.Υ                                                                                                                      -------------  ---/----/-2008
                                                                               -Ο-
                             Αρχ/στης /Πυρ/στης (……..) ………. ……………. του ……
                                                                                 
                                                                                   ΠΡΟΣ:
Το Συμβούλιο μεταθέσεων Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Μουρούζη 4
101 72 ΑΘΗΝΑ
 
ΘΕΜΑ: «Ένσταση κατά του Πίνακα τοποθετήσεων Αρχιπυροσβεστών )»
ΣΧΕΤ: 1) Π/Δ 170/1996 και τροποποιήσεις αυτού
              2) Π/Δ 170/1996 Άρθρο 17 
              3) Π/Δ 86/2005 Άρθρο 5
           4) Η υπ’ αρίθμ. 20725 Φ.201.33 Απόφαση Α.Π.Σ
           5) Η υπ’ αριθμ.22583 Φ.202.5/18-04-08 αποφ. Α.Π.Σ  
 
 Σύμφωνα με την παραπάνω (5) σχετική πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις Αρχιπυροσβεστών στην Π.Υ ………….., την οποία έχω δηλώσει ως τόπο συμφερόντων μου σύμφωνα με το Άρθρο 10Α παρ.1 του Π.Δ 86/2005, με τις οποίες τοποθετήσεις καλύπτεται οργανική θέση με διαδικασίες οι οποίες δεν προβλέπονται από το Π.Δ 170/96 και τις τροποποιήσεις αυτού, γεγονός που προκαλεί αδικία και βλάβη σε βάρος μου και όφελος σε συγκεκριμένους Συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης την οποία εγώ δικαιούμαι να καλύψω. Συγκεκριμένα:
1.  Η διαδικασία τοποθετήσεων από την σχολή Αρχιπυροσβεστών δεν έχει σχέση με την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στην Π.Υ…………..διότι οι εξερχόμενοι της οικείας Σχολής Αρχιπυροσβέστες επιστρέφουν στις υπηρεσίες από τις οποίες προήλθαν και οι τυχόν υπεράριθμοι, εφ όσον υπάρχουν, τοποθετούνται σε κενές θέσεις άλλων Υπηρεσιών, (Άρθρο 5 παρ.2 εδαφ.2 Π.Δ 86/05). Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε κοινοποίηση των ονομάτων των υπεράριθμων και δεν επελέγησαν ως υπεράριθμοι οι συγκεκριμένοι Αρχιπυροσβέστες που κάλυψαν τις κενές οργανικές θέσεις στην Π.Υ………………
2.       Οι κενές οργανικές θέσεις στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες καλύπτονται κατά τις τακτικές μεταθέσεις με την διαδικασία του Άρθρου 11 του Π.Δ 170/96 και των τροποποιήσεων αυτού. Η αποφοίτηση από την σχολή Αρχιπυροσβεστών δεν έχει σχέση με τις διατάξεις του συγκεκριμένου Άρθρου αλλά με το Άρθρο 17 του Π.Δ 170/96 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (Άρθρο 5. Π.Δ 86/05).
3.       Κοινοποιήθηκε «πίνακας κενών θέσεων Υπαξιωματικών» με την παρ.1 της παραπάνω (4) σχετικής η οποία αναφέρεται στην παρ.1 του Άρθρου 11 του Π.Δ 170/96 που έχει εφαρμογή στις τακτικές μεταθέσεις και όχι στις τοποθετήσεις των εξερχομένων από την Σχολή Αρχιπυροσβεστών και ούτε προβλέπεται από τον κανονισμό μεταθέσεων κάλυψη κενών θέσεων Αρχιπυροσβεστών και έκδοση πίνακα με κενές θέσεις Αρχιπυροσβεστών σε υπηρεσίες.  
4.       Σύμφωνα με την παραπάνω (5) σχετική κοινοποιήθηκαν οι πίνακες Β΄ και Γ΄ τοποθετήσεων Αρχιπυροσβεστών, όπου ο μεν πίνακας Β΄ εκδόθηκε με την επίκληση της παραγράφου 1 του Άρθρου 11 του Π.Δ 170/96 η οποία δεν ισχύει για τις τοποθετήσεις των εξερχομένων από την Σχολή Αρχιπυροσβεστών και ο πίνακας Γ΄ ο οποίος δεν προβλέπεται από καμία διάταξη της παραπάνω (1) σχετικής και δεν αναφέρονται ρητά οι εγγεγραμμένοι ως υπεράριθμοι  
5.       Με την παραπάνω (4) σχετική παρ. 3 ζητήθηκαν δηλώσεις επιθυμίας από τους αποφοιτούντες Αρχιπυροσβέστες ενώ δεν προβλέπεται από την παραπάνω (1) σχετική και επίσης στην ίδια παράγραφο της παραπάνω (4) σχετικής επελέγησαν τρεις (3) εκπαιδευτικές σειρές για υποβολή δηλώσεων κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ των Υπαλλήλων γεγονός που δεν προβλέπεται από την παραπάνω (1) σχετική.
6.       Δεν τηρήθηκε η απαιτούμενη αρχαιότητα όπως προβλέπεται από το άρθρο 17 παρ.2 του Π.Δ 170/96 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Μετά τα όσα παραθέτω παραπάνω προκύπτει ότι δεν εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τις τοποθετήσεις των Αρχιπυροσβεστών με αποτέλεσμα να προκύψει αδικία σε βάρος μου και βλάβη των συμφερόντων μου σε όφελος άλλων οι οποίοι ωφελήθηκαν με τις συγκεκριμένες διαβλητές διαδικασίες.
Για τους λόγους αυτούς ενίσταμαικατά της παραπάνω (5) σχετικής «Τοποθέτηση εξερχομένων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας» και ζητώ όπως ακυρωθεί.
Για την κάλυψη της κενής οργανικής θέσης την οποία δικαιούμαι ζητώ την ακριβή εφαρμογή του κανονισμού μεταθέσεων (Π.Δ 170/96 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε εγγράφως εντός του προβλεπόμενου Συνταγματικά χρόνου δια να υπερασπίσω τα νόμιμα συμφέροντά μου. 
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
 
 
                                      ----------------------------   -----------------------------                                                                            
                                            (Αρχιπυροσβέστης ή Πυροσβέστης)
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις