Ημερομηνία26-03-2008
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ

                                      ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
                 ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΤΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
                                  ΟΡΙΑ ΗΛΙΚIΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
                                              ΜΕΧΡΙ 31/12/1992
Φορείς και κατηγορίες
     Με το ισχύον καθεστώς
     Με το νέο καθεστώς
            
                                                                                                    ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 
Άνδρες με 35 έτη ασφάλισης
                     58
                    60
Γυναίκες με 10.000 ημέρες ασφάλισης
                     57
                    60
Άνδρες με 35 έτη ασφάλισης
( εκ των οποίων τα 25 Β.Α.Ε. )
                  
                     55
 
                    57
Άνδρες με 35 έτη ασφάλισης
 (εκ των οποίων τα 25 Β.Α.Ε. )
       Μειωμένη σύνταξη
 
                     53
  
                   55
Γυναίκες με 35 έτη ασφάλισης
( εκ των οποίων 25 στα Β.Α.Ε. )
       Μειωμένη σύνταξη 
 
                     53
              
               Καταργείτε
              ( 55 πλήρη )
       Μητέρες Ανηλίκων
      ( Μειωμένη σύνταξη )  
                     50
 
               Καταργείτε
              ( 55 πλήρη )
 
                                                                 ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
     Άνδρες – Γυναίκες
    με 35 έτη ασφάλισης
                    58
                  60
 Γυναίκες   με 15 έτη ασφάλισης
                    60
                  60
    Άνδρες – Γυναίκες 
 με 35 έτη ασφάλισης
           Ασφαλισμένοι
   από 1/1/83 μέχρι 31/12/92
 
                    58
 
                  60
       Μητέρες Ανηλίκων
           Ασφαλισμένες
Από 1/1/83 μέχρι 31/12/92
 
                   50
 
                 55
Μητέρες τριών παιδιών με 20 έτη ασφάλισης
    
      Χωρίς όριο ηλικίας
 
                50
 
                                                    ΤΑΜΕΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
Γυναίκες με 35 έτη ασφάλισης
 ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Νομικών
         
                   58
 
                60
      Μητέρες Ανηλίκων
 ( Νομικών, ΤΑΝΠΥ κ.λ.π. )
 
                   50
              Καταργείτε
              ( 55 πλήρη )
  
                                                                  ΤΑΜΕΙΑ ΤΥΠΟΥ             
 Μητέρες Ανηλίκων
         Ασφάλιση
Από 1/1/83 – 31/12/1992   
 
                  50
 
                55
Άνδρες – Γυναίκες
με 35 έτη ασφάλισης
   
 
                 58
 
                60
     
 
                                                Ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993 σε όλα τα Ταμεία
        Άνδρες – Γυναίκες
         με 35 έτη ασφάλισης
        ( Μειωμένη Σύνταξη )
 
                 55
 
                60
       Μητέρες ανηλίκων
      ( μειωμένη σύνταξη )
               
                 50
  
                55
Μητέρες με :
     3 παιδιά
 
                 56
 
                59
     4 παιδιά 
                 53
                57
     5 παιδιά 
                 50
                55
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις