Ημερομηνία05-03-2008
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

 Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                       Ε.Α.Κ.Π. 
          Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                               .
 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@old.eakp.gr
 
    ΑΘΗΝΑ   5 Μαρτίου 2008
                                                
            ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
                                               ΠΟΥ ΟΔΕΥΟΥΝ ΠΡΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
 
    Συναδέφλισσες – Συνάδελφοι                    
    Τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν ένα μέρος από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας που δόθηκαν συγκεντρωτικά το 2006 και αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητάς του.
     Η Ε.Α.Κ.Π. από την στιγμή που ήρθαν στην κατοχή της αφού αρχικά θα τα επεξεργάζεται στην συνέχεια θα τα παραθέτει τμηματικά προκειμένου να βοηθήσει τους εργαζόμενους να κατανοήσουν τι γίνεται με τα ταμεία μας και τι κινδύνους εγκυμονεί για τα συμφέροντα μας η ενοποίηση που προωθεί η κυβέρνηση.
    Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα στοιχεία αυτά και κυρίως εκείνα που έχουν σχέση με τα αποτελέσματα των επενδύσεων των αποθεματικών ενώ είχαν ζητηθεί από την προηγούμενη Φυσική Ηγεσία επίσημα από την Ε.Α.Κ.Π μετά τον θόρυβο που ξέσπασε με τα ομόλογα για την τύχη της επένδυσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων Δήλος « Διεθνική » που εντόπισε η Ε.Α.Κ.Π. σε ισολογισμό του 2000 δεν δόθηκαν ποτέ.
   Επίσης να σημειώσουμε και την μέχρι τώρα απαράδεκτη στάση όλων των εκλεγμένων εκπροσώπων μας στα ταμεία είτε ήταν της Π.Α.Σ.Κ Π. είτε της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. που ουδέποτε έδωσαν στοιχεία όπως όφειλαν προς τους εργαζόμενους για το τι γίνεται με τα ίδια μας τα λεφτά αλλά ακόμη περισσότερο να καταγγείλουμε την επί μακρών στάση σιωπής του τωρινού εκπρόσωπου που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας .
   Η Ε.Α.Κ.Π. συνεχίζει την προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2006 όπως είχε δεσμευτεί μετά την επίσκεψη κλιμακίου της στα ταμεία μας. Τότε δημοσιοποίησε τα στοιχεία για τους ισολογισμούς των ταμείων που συγκέντρωσε, τώρα δημοσιοποιεί στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις ίδιες τις επενδύσεις των αποθεματικών και την πορεία τους προκειμένου να ρίξει άπλετο φως σε κάθε δραστηριότητα των ταμείων μας. 
 Περισσότερα στοιχεία θα βρίσκεται σταδιακά στην ιστοσελίδα της επειδή λόγω του όγκου τους δεν είναι εφικτή η αποστολή τους με fax.     
 
              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –Γ.Γ.Κ.Α.
                               ΚΙΝΗΤΗ & ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Φ.Κ.Α. ΕΤΟΥΣ 2006
 
1.1.4        ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ –ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
                 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &
                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( 30-12-2005 )
 
Α/Α
 Φ.Κ.Α.
           Ακίνητα 
(αντικειμενική αξία)
   Καταθέσεις
 Χρεόγραφα
   Σύνολο
45
Τ.Α.Υ.Α.Π.
            -
 49.680.498,24
    1.982.001,84
 51.662.500,08
48
Ε.Τ.Ε.Χ.
      9.038.355,87
 54.744.818,16
156.621.399,82
220.404.573,85
49
Τ.Α.Υ.Π.Σ.
             -
 62.379.693,53
    1.864.066,97
 64.243.760,50
61
Τ.Α.Α.Σ
     5.613.172,27
232.021.782,45  
 84.652.248,75
322.287.203,47
62
Ε.Τ.Υ.Α.Π.
        178.556,91
 42.846.389,65
    1.746.044,52
 44.770.991,08
63
Ε.Τ.Υ.Π.Σ.
            -
 53.079.529,27
    1.049.015,42
 54.128.544,69
74
Κ.Υ.Υ.Α.Π.
     1.254.726,82
 16.618.403,53
       803.253,72
 18.676.384,07
 
 
2.2.1.7    ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( 30-12-2005 )
 
Α/Α
   Φ.Κ.Α.
Μετοχές
Μερίδια
   Α/Κ
Μετοχές μη εισηγμένες
Ομολογίες
Έντοκα
Ομόλογα
Τίτλοι Προσόδων
Σύνολο
45
Τ.Α.Υ.Α.Π.
    1.982.001,84
      -
     - 
     -
  -
    -
    -
       1.982.001,84
48
Ε.Τ.Ε.Χ.
147.799.099,82
      -
     -
     -
   -
8.842.300,00
    -
156.621.399,82
49
Τ.Α.Υ.Π.Σ.
       -
1.864.066,97
     -
     -
   -
     -
    -
   1.864.066,97
61
Τ.Α.Α.Σ
 74.187.644,08
4.837.924,67             
 
     -
   -
5.626.680,00
    -
 84.652.248,75
62
Ε.Τ.Υ.Α.Π.
   1.746.044,52
      -
     -
     -
   -
     -
    -
 1.746.044,52
63
Ε.Τ.Υ.Π.Σ.
       -
1.049.015,42
     -
     -
   -
     -
    -
 1.049.015,42
74
Κ.Υ.Υ.Α.Π.
    803.253,72
     -   
     -
     -
   -
     -
    -
     803.253,72
 
4.1.4        ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
                 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( 31.10.97-98 ΚΑΙ 31.12.99-05 ) σε χιλιάδες ευρώ .
        
Α/Α
 Φ.Κ.Α.
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
51
Τ.Α.Υ.Α.Π.
 6.371,04
12.441,55
     -
       960,41
   1.101,76
      862,76
   1.009,76
    1.114,07
    1.982,00
54
Ε.Τ.Ε.Χ.
46.571,30
71.180,07
184.136,09
141.636,27
92.785,98
 57.880,02
 96.964,72
117.773,54
156.621,40
55
Τ.Α.Υ.Π.Σ.
19.740,01
17.117,44
 13.631,97
 13.953,11
 8.796,33
   1.742,80
   1.797,41
    1.841,55
    1.864,07
75
Τ.Α.Α.Σ
   -
      -
418.574,55
190.786,91
98.433,18
29.169,51
 43.234,22
55.074,32
 84.652,25
76
Ε.Τ.Υ.Α.Π.
19.858,84
24.949,67
     -
    9.657,88
 9.904,82
      931,62
   1.016,27
   1.248,60
    1.746,04
77
Ε.Τ.Υ.Π.Σ.
 8.844,16
 8.927,56
    9.265,46
 10.453,58
 4.470,17
     980,77
   1.011,50
1.036,35
    1.049,02
88
Κ.Υ.Υ.Α.Π.
 8.053,85
   7.143,46
    7.620,53
    8.579,99
 8.679,45
      875,58
     423,07
   493,06
       803,25
 
6.2.11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
 
           ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 
Α/Α
               ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ   ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
     ΑΞΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
1
 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
54.744.818,16
      24,84%
 
 
 
 
 
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΞΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
 
 
 
        71,06%
    
147.779.099,82
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 
156.621.399,82
2
 
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
    8.842.300,00
3
 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
    9.038.355,87
           4,10 %
 
 
            ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
 
 
220.404.573,85
 
    100,00%
 
6.2.16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
 
            ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 
Α/Α
               ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ   ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
     ΑΞΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
1
 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
62.379.693,53
   97,10%
 
 
 
 
 
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΞΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
 
 
 
 
 2,90%
 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
      1.864.066,97
 
1.864.066,97
2
 
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
3
 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
 
 
 
 
            ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
 
 
64.243.760,50
 
 100,00%
 
 
6.2.17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
 
            ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
 
Α/Α
               ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ   ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
     ΑΞΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
1
 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
49.680.498,24
   96,16%
 
 
 
 
 
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΞΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
 
 
 
 
 3,84%
 
     1.982.001,84
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 
 1.982.001,84
2
 
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
3
 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
 
 
 
 
            ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
 
 
51.662.500,08
 
100,00%
 
 
6.3.9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
 
          ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
 
Α/Α
               ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ   ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
     ΑΞΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
1
 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
16.618.403,53
   88,98%
 
 
 
 
 
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΞΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
 
 
 
 
4,30%
         803.253,72
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 
 
 803.253,72
2
 
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
3
 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
1.254.726,82
   6,72%
 
 
            ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
 
 
18.676.384,07
 
   100,00%
 
 
 
 
6.4.3   ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
 
            ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Α/Α
               ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ   ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
     ΑΞΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
1
 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
232.021.782,45  
   71,99%
 
 
 
 
 
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΞΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
 
 
 
26,27%
 
74.187.644,08
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 4.837.924,67
 84.652.248,75
2
 
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 5.626.680,00
 
3
 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
    5.613.172,27
   1,74%
 
 
            ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
 
 
322.287.203,47
 
 100,00%
 
 
6.4.9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
 
          ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 
Α/Α
               ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ   ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
     ΑΞΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
1
 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
53.079.529,27
 98,06%
 
 
 
 
 
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΞΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
 
 
 
 1,94%
 
 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.049.015,42
 1.049.015,42
2
 
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
3
 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
 
 
 
 
            ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
 
 
54.128.544,69
 
100,%
 
 
 
6.4.11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
 
           ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
 
Α/Α
               ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ   ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
     ΑΞΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
1
 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
 42.846.389,65
    95,70%
 
 
 
 
 
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΞΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
 
 
 
 
     3,90%
 
      1.746.044,52
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 
1.746.044,52
2
 
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
 
 
 
ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
3
 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
     178.556,91
     0,40%
 
 
            ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
 
 
44.770.991,08
 
     100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις