Ημερομηνία02-03-2008
ΣΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΑΚΠ

   
 
Usage Statistics for www.old.eakp.gr
Summary Period: Last 12 MonthsGenerated 03-Mar-2008 05:00 EET

 
Summary by Month
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Month
Daily Avg
Monthly Totals
Hits
Files
Pages
Visits
Sites
KBytes
Visits
Pages
Files
Hits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
567
344
286
97
230
35303
293
859
1034
1703
728
472
342
119
1647
586021
3451
9933
13703
21132
593
381
260
95
1735
563782
2951
8071
11835
18391
625
375
282
78
1567
400536
2429
8751
11646
19375
444
280
212
70
1421
185909
2108
6377
8427
13333
356
235
175
75
1541
352665
2353
5430
7291
11061
382
274
194
84
1521
568899
2534
5840
8247
11463
419
284
214
76
1453
569765
2386
6648
8827
13017
474
299
215
83
1776
805841
2600
6678
9293
14697
398
240
185
70
1475
544130
2111
5564
7228
11947
336
220
172
68
1189
446331
2118
5361
6839
10435
448
276
227
65
923
614207
1962
6827
8282
13442
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totals
5673389
27296
76339
102652
159996
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟ ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΙΣ 21.132 
.
  Είναι η τέταρτη καλύτερη μηνιαία επίδοση μετά τις επιδόσεις των μήνων Νοεμβρίου ( 25.355) , Δεκεμβρίου ( 25.622 ) του 2006 και το ρεκόρ επισκέψεων του Ιανουαρίου ( 28.685 ) του 2007.
.
κάντε κλικ εδώ για να τις δείτε:  www.old.eakp.gr/news.php

 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις