Ημερομηνία02-03-2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                           Ε.Α.Κ.Π. 
    Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                   .
 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@old.eakp.gr
 
 ΑΘΗΝΑ   1 Μαρτίου 2008
 
                                    Προσχέδιο Νόμου για την σύσταση
 Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολούμένων στα Σώματα Ασφάλειας
                                                                            ( Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α )
 
   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
   Καθώς φαίνεται ήρθε και η δική μας η ώρα! Σύμφωνα λοιπόν με ένα προσχέδιο Νόμου που έπεσε και στα χέρια της Ε.Α.Κ.Π. η απαρχή του κτυπήματος της επικουρικής μας ασφάλισης έρχεται μέσα από την ενοποίηση των ταμείων μας Τ.Α.Υ.Π.Σ. & Ε.Τ.Υ.Π.Σ. με τα ταμεία της Ε.Λ.Α.Σ.
   Το υπό σύσταση Ταμείο θα ονομάζεται Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολούμένων στα Σώματα Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).
    
  Σύμφωνα με το άρθρο 95 του προσχεδίου θα αποτελείται από τρεις κλάδους :
   α) Κλάδος επικουρικής ασφάλισης    β) Κλάδος πρόνοιας  γ) Κλάδος υγείας.
 Στους τρεις κλάδους θα ενταχθούν τα αντίστοιχα Ταμεία  των δύο Σωμάτων ως Τομείς πλέον. 
1.      Στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης θα ενταχθούν τα κάτωθι ταμεία:
 α)Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων ( ΤΑΥΑΠ ) ως Τομέας Ασφάλισης…..ΤΑΥΑΠ.
 β)Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής (ΕΤΕΧ) ως Τομέας Επικ/κής Ασφάλισης…ΤΕΑΕΧ.
 γ)Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυρ/κου Σώματος ( ΤΑΥΠΣ ) ως Τομέας Ασφάλισης…….   ΤΑΥΠΣ.
2.      Στον κλάδο Πρόνοιας θα ενταχθούν τα κάτωθι ταμεία :
 α) Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΤΑΑΣ) ως Τομέας Αρωγής Αστυνομικών    ΤΑΑΣ
 β) Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων(ΕΤΥΑΠ) ως Τομέας Πρόνοιας…   ΤΠΥΑΠ.
 γ) Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυρ/κου Σώματος( ΕΤΥΠΣ)ως Τομέας Πρόνοιας…..    ΤΠΥΠΣ.
3.      Στον κλάδο Υγείας εντάσσεται ο κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων ΚΥΥΑΠ
     ως κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων ΚΥΥΑΠ . 
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 99 το Ταμείο θα διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείτε από:
 •         Τον Πρόεδρο που θα είναι ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας με αναπληρωτή αντίστοιχο !!! 
 •         Έναν ( 1 ) Εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης. του Υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος θα είναι ανώτερος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας !!!
 •         Πέντε ( 5 ) Εκπροσώπους των ασφαλισμένων που θα προέρχονται, ΠΡΟΣΕΞΤΕ κατανομή!!
      Τέσσερις (4) από τις οικείες οργανώσεις των τέως ΤΑΑΣ, ΕΤΕΧ, ΤΑΥΑΠ και ΕΤΥΑΠ .δηλαδή ένας για κάθε ταμείο της ΕΛΑΣ και μόνος Ένας ( 1 ) και για τις δύο οικείες οργανώσεις των τέως ΤΑΥΠΣ και ΕΤΥΠΣ δηλαδή των δικών μας ταμείων.
 •         Έναν ( 1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που θα προτείνεται λέει από τις οικείες οργανώσεις των τέως ΕΤΕΧ, ΤΑΥΑΠ, ΚΥΥΑΠ καθώς και του ΑΠΣ που λόγω της αναλογίας (1 προς 3) θα επιλέγεται φυσικά εκπρόσωπος από τις τάξεις της ΕΛΑΣ . 
 •         Έναν ( 1 ) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
 
 Αυτό λοιπόν που βγαίνει σαν αρχικό συμπέρασμα από την σύνθεση του Δ.Σ. που με τις αποφάσεις του όπως προβλέπει εκτός των άλλων στο άρθρο 100 θα:
 •       Καθορίζει την πολιτική δράσης του και θα αποφασίζει για όλα τα ζητήματα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης του Ταμείου (παρ. 1) .  
 •       Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας κ.λ.π ( παρ. 6 ).
 •       Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο νομοθετικά μέτρα απαραίτητα για την βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου καθώς και για τη βελτίωση ή τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου και των επιμέρους Τομέων και του κλάδου!! ( παρ. 2 ), είναι ότι, τα μέλη στο Δ.Σ. που προέρχονται από την ΕΛΑΣ θα είναι επτά ( 7 ) από το Π.Σ. ένα ( 1 ) και ένα ( 1 ) από το Υπουργείο.
    Άρα ότι θα αποφασίζεται, θα επενδύεται ή θα τροποποιείται κ.λπ. θαγίνεται πάντα με γνώμονα το συμφέρον την πλειοψηφίας και ο νοών νοείτω τι σημαίνει αυτό για τα αποθεματικά και το μέλλον γενικότερα των ταμείων μας.      
   Στηνουσία λοιπόν δεν γίνεται ενοποίηση αλλά απορρόφηση άνευ όρων των ταμείων μας!!!
  
   Συνάδελφοι οι προτεινόμενες αλλαγές εντάσσονται μέσα στην γενικότερη αντιασφαλιστική πολιτική που απορρέει από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθείται και στην χώρα μας από την Ελληνική κυβέρνηση . 
 Στόχο αυτής της πολιτικής είναι:
 •         Να αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος των επικουρικών ταμείων των εργαζομένων και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι σήμερα μέσα από την συνεχή αφαίμαξη των αποθεματικών τους να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για να προωθηθεί ακόμη περισσότερο ο δεύτερος πυλώνας (επαγγελματικά ταμεία)και στην συνέχεια ο τρίτος πυλώνας της κοινωνικής ασφάλισης που είναι τα ιδιωτικά συμβόλαια ασφάλισης μέσω των ασφαλιστικών εταιριών
 •         Να μπει ακόμη περισσότερο χέρι στα αποθεματικά των ταμείων των εργαζομένων και να μεταφερθούν μέσα από τις επισφαλείς επενδύσεις στα ταμεία του μεγάλου κεφαλαίου.
 •         Να καλυφθούν τα ελλείμματα των προβληματικών ταμείων από τα υγιή γεγονός που δεν θα έχει άλλο αποτέλεσμα από το να οδηγηθούν όλα μαζί στην κατάρρευση.
 Το γεγονός ότι ορισμένα εκ των ταμείων της ΕΛΑΣ σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Απασχόλησης του 2006 έχουν επενδύσει το μεγαλύτερο μέρος από το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε μετοχές και ομόλογα όπως :
              Σε σύνολο            Μετοχές         +   Ομόλογα          + Αμοιβ. Κεφ     =     Σύνολο χρεογράφων  
ΕΤΕΧ :  223.976.326,32    147.779.099,82        8.842.300,00             0                          156.621.399,82
 
ΤΑΑΣ : 325.438.524,75      74.187.644,52       5.626.680,00        4.837.924,67                  84.652.248,75 
 
 Η επενδυτική κατάσταση λοιπόν των αποθεματικών των συγκεκριμένων ταμείων δεν αφήνει πολλά περιθώρια ενθουσιασμού, γιατί σε ένα ενδεχόμενο απώλειας της αγοραστικής αξίας κυρίως των μετοχών που αποτελεί μεγάλο μέρος των αποθεματικών τους, σημαίνει ότι στα πλαίσια του υπό σύσταση Ταμείου το πρόβλημα θα επηρεάσει αρνητικά και όλους τους άλλους φορείς.
 
 Η Ε.Α.Κ.Π. μετά από αυτή την εξέλιξη καλεί όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς του Π.Σ. των εν ενεργεία και των αποστράτων και κυρίως την Ομοσπονδία να αντιδράσουν άμεσα πριν γίνει πράξη η σύσταση του εν λόγω ταμείου που είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σημάνει την απαρχή του τέλους των ταμείων μας.   
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΌ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ    
 •         Να συγκληθεί άμεσα Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την εξέταση του θέματος .
 •         Στην συνέχεια να συγκληθεί πανελλαδική συνδιάσκεψη όλων των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων . 
 •        Να πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στα Υπουργείο Εσωτερικών & Υπουργείου Απασχόλησης .
 •         Να δοθεί συνέντευξη τύπου στα Μ.Μ.Ε..
 •         Να εξαγγελθεί πανελλαδική ένστολη κινητοποίηση.
 Καλεί επίσης την φυσική ηγεσία του σώματος να τοποθετηθεί με σαφήνεια στο ζήτημα υπερασπιζόμενη πρώτα από όλα τα θεμελιακά δικαιώματα των εργαζομένων του κλάδου.
 
Σημείωση : Στην Ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. θα βρείτε το προσχέδιο για την σύσταση του Ταμείου.  
                        Επίσης άμεσα θα παρουσιαστούν μέσα από την ιστοσελίδα μας περισσότερα στοιχεία  
                        σχετικά με την κατάσταση όλων των ταμείων και των δύο σωμάτων .     
 
                                              Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών      
                                  Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Μιχαήλ Μιχαήλ         
         
κάντε κλίκ εδώ για να διβάσετε το προσχέδιο Νόμου : www.old.eakp.gr/news.php
          


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις