Ημερομηνία06-02-2008
ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ

 
          ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ  - ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ
 
  Το τελευταίο διάστημα υπάρχει σε εξέλιξη μία επίμονη προσπάθεια για σύσταση «Ταμείου Επαγγελματικής ασφάλισης » όπως προβλέπει ο αντιασφαλιστικός Νόμος 3029/02 .
 Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης αποτελούν το λεγόμενο δεύτερο πυλώνα του γνωστού τριαξονικού συστήματος, ο οποίος θα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ο πρώτος πυλώνας είναι η Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση (κύρια ασφάλιση) των χαμηλών συντάξεων που επιδιώκουν να αποτελέσει ένα «δίκτυο προστασίας» από τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Ο τρίτος πυλώνας θα περιλαμβάνει τα ατομικά συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλισης.
  Η προσπάθεια αυτή έρχεται ως συνέχεια ενεργειών πρωτοβάθμιας Ένωσης που αναζητούσε παρόμοιες λύσεις και επιχειρείτε να παρουσιαστεί ως ατομική υπόθεση ενός συναδέλφου από την Έδεσσα, ο οποίος επικοινωνεί με όλους τους προέδρους των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων με σκοπό να πείσει τις Ενώσεις και τα μέλη τους να δεχτούν να συμμετέχουν στην δημιουργία του ταμείου.
 Προς επίτευξη του σκοπού διακινείτε και αντίστοιχο υλικό που εμπεριέχει και σχετική κατά παραγγελία έκθεση Αναλογιστή – Οικονομολόγου .
 Εκεί φθάσαμε λοιπόν οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές μας ανάγκες να γίνονται υπόθεση ατομικών επιδιώξεων και επενδυτικές ευκαιρίες ειδικών.
 Η ίδρυση επαγγελματικού ταμείου αποτέλεσε μάλιστα στόχο και διακαή πόθο του πρώην προέδρου της ΕΑ.Π.Σ. αφού σε κάθε ευκαιρία προπαγάνδιζε την σύσταση τους με τοποθετήσεις του σε συνέδρια αλλά και μέσω του περιοδικού της ΕΑΠΣ ( τεύχος 27 Δεκέμβριος –Ιανουάριος 2007 ). 
 Αν και με το θέμα θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα και με την δέουσα προσοχή που του αξίζει, το τι σημαίνει όμως Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για ποιο σκοπό δημιουργήθηκαν και σε τι αποσκοπούν το ομολογεί με το ποιο αποκαλυπτικό τρόπο η ίδια η έκθεση του αναλογιστή – οικονομολόγου στην δεύτερη σελίδα όπου αναφέρει:
 « Θα πρέπει επιπλέον να επισημανθεί ότι η κρατική αρχή έχει κάθε λόγο να μεριμνά για την επιτυχία του θεσμού, καθώς η ανάπτυξη του 2ου πυλώνα ασφάλισης ισοδυναμεί με ουσιαστική ελάφρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και απελευθέρωση κονδυλίων με στόχο παραγωγικές επενδύσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα συγκριτικά καλύτερο και ποιοτικότερο επίπεδο υγειονομικών και συνταξιοδοτικών παροχών.
 Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος όλων των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων από τους Νόμους του Σιούφα και Ρέππα . Η σταδιακή μετατόπιση του βάρους της κοινωνικής ασφάλισης από το κράτος και τους εργοδότες στις πλάτες των ίδιων των εργαζομένων και την δυνατότητα να παρακαμφτούν τα οποιαδήποτε εμπόδια μπαίνουν στην αξιοποίηση των αποθεματικών των ταμείων με σκοπό να μπορούν να τοποθετούνται στο σύνολο τους σε επισφαλείς επενδύσεις προς όφελος πάντα των επενδυτικών οικονομικών συμφερόντων .
 Σκεφτείτε πόσα δις χάθηκαν από τα αποθεματικά των ταμείων που βάση των αντιασφαλιστικών νόμων επενδύθηκαν στο χρηματιστήριο και τα ομόλογα μέσα και από αυτό ακόμα το καθεστώς της κοινωνικής ασφάλισης για να φανταστείτε σε τι περιπέτεια θα μπουν οι εργαζόμενοι όταν τα ταμεία τους θα μετατρέπονται σιγά σιγά σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και το σύνολο των αποθεματικών θα μπορούν να επενδύονται σε τέτοιου είδους επενδύσεις.
 Μέσα στη έκθεση του αναλογιστή – οικονομολόγου αναφέρονται χώρες που εφαρμόστηκε η πολιτική των επαγγελματικών ταμείων όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία , η Αυστραλία, Ολλανδία κ.λ.π αλλά όμως δεν αναφέρονται και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής όπως ότι :
  • Στη Χιλή, την πρώτη χώρα που εφάρμοσε το «τριαξονικό σύστημα», χρεοκόπησε το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης1  
  • Σε παγκόσμιο επίπεδο μόνο για το 2002 χάθηκαν από τα επαγγελματικά ταμεία 1,4 τρισ. δολάρια.2
  • Στις ΗΠΑ χιλιάδες επαγγελματικά ταμεία είναι ελλειμματικά και βρίσκονται στα πρόθυρα κατάρρευσης. Το παράδειγμα της «ENRON» είναι χαρακτηριστικό. Μαζί με τη χρεοκοπία της εταιρίας χάθηκε και το σύνολο των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών εισφορών των εργαζομένων της. 3   
  • Μόνο στη Μ. Βρετανία τα τελευταία χρόνια (μέχρι το Φλεβάρη του 2003) είχαν χαθεί από τα επαγγελματικά ταμεία 64 δισ. λίρες. Δεν είναι τυχαίο ότι μελετάται η περικοπή των παροχών και η μετατροπή τους από ασφαλιστικά σχήματα καθορισμένης παροχής (για να μην κληθούν οι εταιρίες να καλύψουν τα τεράστια ελλείμματα) σε σχήματα καθορισμένης εισφοράς.4
  • Στην Ολλανδία προωθείται η μείωση των παροχών και η αύξηση των εισφορών.
  • Στη χώρα μας το 2001 τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν τοποθετηθεί στο Χρηματιστήριο είχαν απώλειες 906,62 εκατ. ευρώ, έχασαν δηλαδή το 23,18% της αξίας τους.5
 Αυτά για την ώρα με μία παρότρυνση και προς τους αποστολείς και προς τους αποδέκτες των σχετικών φυλλαδίων. Στόχος των συνδικαλιστικών οργάνων και των εργαζομένων πρέπει να είναι η ισχυροποίηση του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης με καλυτέρευση των παροχών υπέρ των εργαζομένων και η διασφάλιση των πόρων των ταμείων και όχι το ξεθεμελίωμα της με ότι σημαίνει αυτό για την ίδια μας την ζωή.
.
1. Ριζοσπάστης 13/7/2003
2.  Ημερησία, 16.05.2003
3.  Ριζοσπάστης 13/7/2003
4.  Ο κόσμος του Επενδυτή , 5 και 6.04.2003.
5. ΤΟ ΒΗΜΑ, 13.10.2002.
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις