Ημερομηνία18-12-2007
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο. ΓΙΑ " ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ "

  Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                      Ε.Α.Κ.Π. 
    Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                      .
     Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@old.eakp.gr
 
 ΑΘΗΝΑ 18 Δεκεμβρίου 2007        Προς :  κ. Υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο.   
 
                                                Κοιν/ση :   1ον κ. Υφυπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Χηνοφώτη.       
                                                                 2ον  κ Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος Κοντοκώστα Αθανάσιο .                                   
                                                                 3ον κ. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
                                                                 4ον  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                                 5ον Πολιτικούς Φορείς.& Τοπική Αυτοδιοίκηση .                                             
                                                                 6ον   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ..
 
    ΘΕΜΑ : « Χιονοπτώσεις και επιχειρησιακός σχεδιασμός Πυροσβεστικού
                       Σώματος » 
 .
 Κύριε Υπουργέ 
 Αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να επεμβαίνει άμεσα ώστε να προστατεύει από κάθε κίνδυνο με αποτελεσματικό τρόπο τη ζωή και την περιουσία των Ελλήνων πολιτών όπως επίσης και να συνδράμει με ουσιαστικό τρόπο στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας άλλους συναρμόδιους φορείς στην αντιμετώπιση των συνεπειών που δημιουργούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι και η χιονόπτωση.
 Η συνδρομή όμως αυτή όπως πολύ σωστά αναφέρεται στο υπ. αριθμ. 9153 / 7-11-2007 έγγραφο της Δ/σης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π., γίνεται στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων του κάθε εμπλεκόμενου φορέα.
 Σύμφωνα λοιπόν με το Δεύτερο Μέρος αυτού του εγγράφου και την παρ. 3 « Αρμοδιότητες Φορέων ».
  •         Για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων από τον παγετό αρμόδιοι φορείς είναι σύμφωνα με τα εδαφ. 3.1.1. - 3.1.2 & 3.1.3. αντίστοιχα οι σχετικές διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δηλαδή οι ΔΚΕΣΟ& Ε.ΥΔΕ/ΣΑ, η Τοπική αυτοδιοίκηση ( Περιφέρειες - Νομαρχίες- Δήμοι και Κοινότητες) και οι αναφερόμενες στο έγγραφο ιδιωτικές εταιρείες εκμετάλλευσης των οδών.
  •         Για τον έλεγχο κυκλοφορίας, επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού όπως και για την ενημέρωση φορέων για την επικρατούσα κατάστασησε αυτό σύμφωνα με τα εδαφ. 3.2 & 3.3 αρμόδιες είναι οι κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.
  •         Για την απομάκρυνση ακινητοποιημένων οχημάτων εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού  είναι υποχρέωση του φορέα που έχει την αρμοδιότητα συντήρησης ενός οδικού άξονα στον οποίο διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία σύμφωνα με το εδαφ. 3.4. 
  •         Για το απεγκλωβισμό και διάσωση οδηγών και επιβατών εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού αρμοδιότητα είναι του Πυρ/κού Σώματος και η μεταφορά σε υγειονομικές μονάδες του Ε.Κ.Α.Β.
    Με δεδομένο όμως ότι, μετά την διήμερη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού (12&13/12 ) για την αντιμετώπιση των τυχόν συνεπειών από τις χιονοπτώσεις, την δεύτερη ημέρα και λόγω της υποχώρησης των φαινόμενων αποχώρησαν από τους σταθμούς βάσης τις πρωινές ώρες όλοι οι κύρια αρμόδιοι φορείς πλην των ανδρών και του Μηχανολογικού εξοπλισμού του Πυρ/κού Σώματος ( Γερανοφόρα & Πυρ/κα οχήματα με λεπίδα), παρακαλούμε όπως μας εξηγήσετε:  
.
 1ον Γιατί παρέμειναν μέχρι τις απογευματινές ώρες οι δυνάμεις του Π.Σ. κυρίως στον άξονα της Ε.Ο. που διασχίζει την Περ/ρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Νομό Αττικής αφού δεν αναμενόταν άλλη χιονόπτωση, υπήρχε καθολική ηλιοφάνεια και στο οδικό δίκτυο αλλά  και στην ευρύτερη περιοχή δεν υπήρχε ίχνος χιονιού;
.
2ον Προβλέπεται για το Π.Σ. πέραν των όσων οι σχετικές διατάξεις του εγγράφου της  Γ.Γ.Π.Π. ρυθμίζουν,  άλλη αρμοδιότητα την οποία αγνοεί το σύνολο των εργαζομένων του Π.Σ. αλλά είναι υπόψη μόνο όσων έχουν την επιτελική ευθύνη και για τον λόγο αυτόν διέταξαν να παραμείνουν τα οχήματα χωρίς να συντρέχουν λόγοι;
 Κύριε Υπουργέ το συγκεκριμένο ζήτημα δεν θα σας το θέταμε για κανέναν άλλον λόγο εάν:
  •   Δεν έβαζε σε δοκιμασία τη λογική σύνδεση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ      γεγονότων και ενεργειών. 
  •   Δεν προκαλούσε τα απορημένα έως ειρωνικά σχόλια των διερχόμενων πολιτών και φορέων.
  •  Δεν είχε συνέπειες σε δεκάδες υπαλλήλους του Π.Σ. Αξιωματικούς και χαμηλόβαθμους. που συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται και την χειμερινή περίοδο χωρίς λόγο με υπερεργασία μέσω των παράνομων επιφυλακών.
       ( Στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. υπάρχει σχετικό φωτογραφικό υλικό).                                     
                                              Για την Ε.Α.Κ.Π.
                     Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Μιχαήλ Μιχαήλ 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις