Ημερομηνία21-11-2007
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Σ.

       Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                         Ε.Α.Κ.Π. 
    Της Πανελλήνιας   Ομοσπονδίας   Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος
.                                                                                                 .
           Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@old.eakp.gr
 
    ΑΘΗΝΑ   21 Νοεμβρίου 2007     
 
                                                                           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
   Η Ε.Α.Κ.Π. μετά την έκδοση της υπ. αρίθμ. 63365 οικ. Φ. 109.1 από 9/11/2007 διαταγής του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος με Θέμα « Διάθεση προσωπικού και μέσων » έχει να επισημάνει τα εξής:
  •                      Η πρωτοβουλία έκδοσης από την Φυσική Ηγεσία της διαταγής αυτής επιβεβαιώνει και ισχυροποιεί τον θεσμικό της ρόλο στην προστασία της φυσιογνωμίας του σώματος και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
  •                      Είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται παρόμοια διαταγή από την Φυσική Ηγεσία παρ ότι είχε ανακύψει αλλεπάλληλες φορές κυρίως μετά το 2001 με συστηματικό τρόπο, ζήτημα παραβίασης αρμοδιοτήτων και καθηκόντων. 
  •                      Η πιστή εφαρμογή της που απαιτεί την συνεχή επαγρύπνηση των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργάνων είναι σίγουρο ότι θα συμβάλει θετικά στην αποκατάσταση του κύρους του Π.Σ. και των πυροσβεστών στην κοινή γνώμη που είχε συνηθίσει πλέον το τελευταία χρόνια να βλέπει την επαγγελματική υπόσταση του πυροσβέστη να ευτελίζεται μέσα από την εμπλοκή σε ξένα προς την αποστολή του σώματος καθήκοντα.  
 
   Η ενέργεια αυτή χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση για υποβάθμιση της σημαντικής πρωτοβουλίας του Αρχηγού του Π.Σ. ως προς το ζήτημα που αναδεικνύει, είναι αποτέλεσμα του μακρόχρονου αγώνα που έδωσαν με πείσμα και συντονισμένα τόσο η Ε.Α.Κ.Π. όσο και οι ελάχιστες δυστυχώς Πρωτοβάθμιες Ενώσεις όπως οι Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας ( προηγούμενη διοίκηση ) - Δωδεκανήσου και Ρόδου - Βορείου Αιγαίου.
  Ουδέποτε αντιμετωπίστηκε το ζήτημα αυτό ουσιαστικά είτε σε επίπεδο καταγγελίας είτε σε επίπεδο παρεμβάσεων τόσο από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. όσο και από την Ε.Α.Π.Σ. προκειμένου να μπει φρένο στην ασύδοτη χρήση προσωπικού και μέσων από παράνομες διαταγές που εξυπηρετούσαν διαπροσωπικές ή μικροπολιτικές σκοπιμότητες αυτών που τις έδιναν και όσων τις κάλυπταν και τις ανεχόταν. 
  Το πόση σημασία έχει το συγκεκριμένο ζήτημα για την πορεία του Π.Σ. και ποια πολιτική εξυπηρετούσε η ανοχή και η σιωπή μέχρι σήμερα της πολιτικής, φυσικής και συνδικαλιστικής ηγεσίας απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα αποδεικνύεται και από την ουσία της πρότασης που έγινε από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
  Συνάδελφοι η ύπαρξη και μόνο της διαταγής αυτής δεν θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα από μόνη της γιατί:
 Τα γεγονότα που προκάλεσαν την έκδοση της και που είναι βέβαιο ότι σχετίζονται με την τελευταία καταγγελία της Ε.Υ.Π.Σ. Ρόδου και Δωδεκανήσου, που με αφορμή αυτήν η Ε.Α.Κ.Π έφερε εκ νέου το θέμα των καθηκόντων στην πρόσφατη συνάντηση με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, όταν θα ξεχαστούν πολύ γρήγορα θα παραμείνει κενό γράμμα εάν εμείς οι ίδιοι δεν της δώσουμε την σημασία που πρέπει και δεν είμαστε διατεθειμένοι να προασπίσουμε με κάθε τρόπο την επαγγελματική μας υπόσταση.
 ΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν τους πυροσβέστες με βάση αυτή την διαταγή που δεν κάνει τίποτε άλλο από το να επισημαίνει το αυτονόητο να μην αποσοβήσουν καμία παραβίαση των καθηκόντων τους και να απαιτήσουν την πιστή εφαρμογή της.
 
 Κοινοποιούμε μαζί με την ανακοίνωση και το περιεχόμενο της διαταγής γιατί σύμφωνα με διαμαρτυρίες συναδέλφων από αρκετές υπηρεσίες και κλιμάκια της χώρας δεν τους έχει κοινοποιηθεί.
 
                         ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
 

.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ακολουθεί  η διαταγή 

        .
                                                                                                                                            ΠΡΌΣ:   Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 Β' ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 3°
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ, Δ/νση Μουρούζη 4    Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-7416233 -Fax.210- 7257 820 Ηλ. Δ/νοη: aps_iv2@psnet.gr
Αριθ.Πρωτ, 63365 οικ. Φ. 1.09,1
 
ΘΕΜΑ:         «Διάθεση προσωπικού και μέσων»
ΣΧΕΤ:         Υττ' αριθ. 1 και 2 άρθρα του Ν, 3511/06 (Α' 258}
 
1.            Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρου σχετικού όπου καθορίζονται ρητά, η αποστολή και οι αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος, υπενθυμίζεται στους κ. Διοικητές των Υπηρεσιών και Προϊστάμενους των Κλιμακίων ότι τόοο το προσωπικό, όσο και ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα Λοιπά μέσα των Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων, διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του υπηρεσιακού έργου και σκοπού
2.             Για την πιστή εφαρμογή των προαναφερομένων, καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι   οι   κ.   Διοικητές   των   Πυροσβεστικών   Υπηρεσιών   και   οι Προϊστάμενοι των Κλιμακίων οι οποίοι και θα ελεγχθούν πειθαρχικά, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω(4) οριζόμενα.
3.            Το παρόν να μεταδοθεί σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 54 εγκύκλιο Δ/γη_Α.Π.Σ.
 
                                                                                                                                        Ο Αρχηγός
                                                                                                                                   Ανδρέας Στυλ. Κόης
                                                                                                                                   Αντιστράτηγος ΠΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις