Ημερομηνία05-11-2007
ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ Π.Σ. ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΆΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 50 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Α.Π.Σ.

 
   Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                   Ε.Α.Κ.Π. 
       Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                                           .
 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@old.eakp.gr
 
 ΑΘΗΝΑ 5 Νοεμβρίου 2007                    Προς : Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος 
                                                                                 Κόη Ανδρέα.
 
                                                                Κοιν/ση : 1ον κ.Υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο .   
                                                                                 2ον κ. Υφυπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Χηνοφώτη.       
                                                                                 3ον Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
                                                                                 4ον Προϊστάμενο Β΄κλάδου Διοικ/κής  Υποστήριξης                                                      
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                 5ονΠρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.         
 
   ΘΕΜΑ : Παρακράτηση εισφοράς 50 ευρώ - Λογαριασμός αλληλοβοηθείας .
 
 Σχετ.     α)  46Ι58 Φ.501.1/12-9-2007 Απόφαση Α.Π.Σ. «Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ εισφοράς»
               β) 49325/12-9-2007 Απόφαση Α.Π.Σ. « Παρακράτηση χρηματικών ποσών »
               γ) 49328/13-9-2007 Απόφαση Α.Π.Σ. « Παρακράτηση χρηματικών ποσών Έκτακτης Εφάπαξ 
                   Παροχής »
 
   Κύριε Αρχηγέ, με αφορμή τον τρόπο που έγινε η χορήγηση στους υπαλλήλους του Π.Σ. της έκτακτης εισφοράς των 2.500 ευρώ και η παρακράτηση του ποσού των 50 ευρώ η Ε.Α.Κ.Π. έχει να σας επισημάνει τα εξής:
 Με βάση την (α) σχετική καθορίσθηκε ο τρόπος χορήγησης της έκτακτης παροχής των 2.500 ευρώ.
 Στην συνέχεια εκδόθηκε η (β) σχετική, με την οποία ανακοινώνεται ότι:
 •       Θα γίνει παρακράτηση 50 ευρώ από κάθε υπάλληλο βάση κοινής απόφασης των Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και της Ε.Α.Π.Σ. χωρίς ωστόσο να αναφέρεται όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό ο λόγος για τον οποίο γίνεται η παρακράτηση του ποσού .
 •       Το Α.Π.Σ. εγκρίνει τις προτάσεις και εντέλλει τη διαχείριση χρηματικού για την παρακράτηση του ποσού αυτού και ότι για το ένστολο πυροσβεστικό προσωπικό με νεώτερη διαταγή θα ενημερώσει για τον λογαριασμό στον οποίο θα διατεθούν τα παρακρατηθέντα ποσά.
 •         Η εισφορά δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και όποιος υπάλληλος δεν συμφωνεί για την παρακράτηση θα του αποδίδεται ολόκληρο το ποσό.  
 Σε συνέχεια της (β) σχετικής εκδόθηκε η (γ) σχετική στην οποία αναφέρεται ότι το ποσό των 50 ευρώ θα διατεθεί για την δημιουργία αρχικού κεφαλαίου Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Νόμου 3511/2006 για τις οικογένειες των θανόντων εποχικών πυροσβεστών και για τις πυρόπληκτες περιοχές.
 
Κύριε Αρχηγέ, με δεδομένο ότι οι δύο αυτές σχετικές διαταγές εκδόθηκαν στα πλαίσια σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. της Ε.Α.Π.Σ και της ΠΟΣΠΥΔ,  έχουμε νασας επισημαίνουμετα εξής :
 •         Για την μεν απόφαση του συνδικαλιστικού οργάνου των Συμβασιούχων πυροσβεστών την ΠΟΣΠΥΔ  αναφέρεται ρητά και εξ αρχής στη (β) σχετική ο αριθμός απόφασης του Δ.Σ. και όσα αποφασίστηκαν σε σχέση με τον τρόπο παρακράτησης και τον προορισμό των παρακρατηθέντων χρημάτων.
 •         Για τα άλλα δύο συνδικαλιστικά όργανα δεν γίνεται καμία αναφορά βάση ποιών σχετικών αποφάσεων αποφασίστηκε ότι αποφασίστηκε. Για την απόφαση της Ε.Α.Π.Σ. δεν γνωρίζουμε και δεν μας αφορά. Για την απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. όμως μας αφορά άμεσα και για τον λόγο αυτό σας γνωρίζουμε ότι :
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. η οποία πάρθηκε κατά πλειοψηφία με την επιφύλαξη της Ε.Α.Κ.Π. ήταν να προταθεί προς τους συναδέλφους σε καθαρά προαιρετική βάση όποιος θα επιθυμούσε να διαθέσει από την έκτακτη παροχή των 2.500 ευρώ για τους πυρόπληκτους το πόσο των 50 ευρώ και για κανέναν άλλο σκοπό.  
    Ουδέποτε πάρθηκε απόφαση από το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ότι το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί για την δημιουργία αρχικού κεφαλαίου Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας όπως αυτός που προβλέπει η παρ. 5 του άρθρου 18 του Νόμου 3511/2006
Το γεγονός αυτό επαναβεβαιώθηκε και στο Δ.Σ. της 26/9/07 όπου έφερε το θέμα η Ε.Α.Κ.Π. όταν υπέπεσε στην αντίληψη της το περιεχόμενο της (γ) σχετικής προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και την αναζήτηση των ευθυνών.  
Επίσης κατά την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης της έκτακτης παροχής μετά από διαμαρτυρίες συναδέλφων διαπιστώσαμε ότι: 
 •         Στους υπαλλήλους χορηγήθηκε από τους διαχειριστές της κάθε υπηρεσίας ή τους διοικητές το ποσό των 2.450 ευρώ αντί των 2.500 ευρώ γιατί είχε ήδη παρακρατηθεί από την Διαχείριση Χρηματικού το ποσό των 50 ευρώ για κάθε υπάλληλο και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της διαχείρισης χρηματικού όποιος δεν επιθυμούσε την παρακράτηση έπρεπε να υποβάλει Δ.Υ. αναφορά για να του επιστραφούν τα 50 ευρώ σε αντίθεση με ότι η (β) σχετική προέβλεπε.
 
         Κύριε Αρχηγέ, είναι αυτονόητο ότι η επίκληση και η αξιοποίηση από την υπηρεσία απόφασης του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που ουδέποτε πάρθηκε όπως αυτή αναφέρεται στη (γ) σχετική και από τη στιγμή που εκτελέστηκαν στο όνομα αυτής υπηρεσιακές ενέργειες οικονομικού χαρακτήρα που έχουν άμεση σχέση με τα μέλη του συνδικαλιστικού μας οργάνου αποτελεί μέγιστης σημασίας ζήτημα που προϋποθέτει την απόδοση άμεσων εξηγήσεων από μέρους σας και τον καταλογισμό ευθυνών όπου υπάρχουν.  
 
Τα ερωτήματα που τίθενται εκ των πραγμάτων και πρέπει να απαντηθούν από εσάς είναι :   
 •       Η διαταγή που εκδόθηκε εκ των υστέρων ( γ σχετική ) βάση ποιας σχετικής απόφασης (της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) εκδόθηκε αφού ουδέποτε υπήρξε τέτοια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ;
 •       Μήπως για αυτό στην παρ. 1 της β σχετικής εξ αρχής δεν γίνεται αναφορά στα στοιχεία της απόφασης της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ( αριθμό απόφασης, ημερομηνία, σκεπτικό απόφασης ) όπως αντιθέτως γίνεται για την απόφαση της ΠΟΣΠΥΔ στην παρ. 2 και την παρ. 4.2 .
 •       Για ποιο λόγο ενώ γίνεται επίκληση αποφάσεων των τριών συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων του Π.Σ. για μεν τους συμβασιούχους πυροσβέστες ανακοινώνεται εξ αρχής μέσω της παρ. 4.2 της (β) σχετικής ότι σύμφωνα με την απόφαση του οργάνου τους το ποσό θα διατεθεί για τους καθορισμένους λόγους της απόφασης ενώ μέσω της παρ. 4.1 της ίδιας σχετικής για τους υπόλοιπους εργαζόμενους παραπέμπετε ότι θα ανακοινωθούν με νεότερη διαταγή σε ποιόν λογαριασμό θα κατατεθούν;
 •       Τελικά υπήρχαν ή δεν υπήρχαν αποφάσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και της Ε.Α.Π.Σ. με συγκεκριμένο σκεπτικό, αν ναι τότε γιατί έπρεπε να ακολουθήσει νεότερη διαταγή;
 Επίσης έχοντας υπόψη ότι για να συσταθεί ο λογαριασμός αλληλοβοηθείας βάση της παρ. 5 του άρθρου 18 του Νόμου 3511/2006 απαιτείται απόφαση του Υπουργού δημόσιας τάξης τα ερωτήματα που τίθενται είναι:
 •         Είχε εκδοθεί πριν τη συγκέντρωση των χρημάτων σχετική υπουργική απόφαση που να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την κίνηση και διάθεση των κεφαλαίων του λογαριασμού αλληλοβοηθείας ;
 •       Αν είχε εκδοθεί γιατί δεν στάλθηκε η απόφαση αυτή στα συνδικαλιστικά όργανα και τους εργαζόμενους;
 •       Αν όχι, τότε γιατί συγκεντρώθηκαν τα χρήματα και προαποφασίστηκε η κατανομή τους ( οικογένειες των θανόντων εποχικών συναδέλφων και πυρόπληκτους ) αφού για το σκοπό αυτό αρκούσε μόνο ένας τραπεζικός λογαριασμός και μέσω αυτού να γίνει η κατανομή τους, ενώ είναι γνωστό ότι οι λογαριασμοί αλληλοβοηθείας έχουν να κάνουν με τις ανάγκες των ίδιων των συμμετεχόντων σε αυτούς. 
 •       Γιατί μέχρι σήμερα ενάμισι και πλέον μήνα μετά την παρακράτηση δεν έχουν ενημερωθεί επίσημα οι εργαζόμενοι αλλά και τα συνδικαλιστικά τους όργανα αφού στα πλαίσια των αποφάσεων τους δόθηκαν τα 50 ευρώ για το ποσό που συγκεντρώθηκε και ποια είναι η τύχη του;
 •       Γιατί υποχρεώνονταν όσοι συνάδελφοι δεν επιθυμούσαν την παρακράτηση των 50 ευρώ να υποβάλουν Δ.Υ. αναφορά για την επιστροφή τους; Από πού προβλέπεται να ζητείται αυτό από τον υπάλληλο για χρήματα που του ανήκουν και δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση υπέρ τρίτων;    
 
Κύριε Αρχηγέ, ο αμφιλεγόμενος χειρισμός του θέματος της έκτακτης εισφοράς των 50 ευρώ δείχνει ξεκάθαρα ότι με αφορμή την συναισθηματική φόρτιση εκείνων των ημερών δόθηκε ακόμη μία ευκαιρία ώστε να προωθηθεί άρον- άρον ακόμη μία διάταξη του αναχρονιστικού Νόμου 3511/06.
Εκ των πραγμάτων βέβαια επιβεβαιώνεται η Ε.Α.Κ.Π. που είχε καταγγείλει πριν την ψήφιση του νόμου, πως ο λογαριασμός αλληλοβοηθείας θα συσταθεί με σκοπό να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενοι πόροι για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε αντίστοιχες περιπτώσεις από τις τσέπες των εργαζομένων και όχι για δικές τους ανάγκες.
Κύριε Αρχηγέ, αναμένουμε από εσάς τις απαιτούμενες απαντήσεις και τις σχετικές ενέργειες .
 
 
 
Για την Ε.Α.Κ.Π. το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                           Μιχαήλ Μιχαήλ


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις