Ημερομηνία06-03-2017
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 13/2017

Δείτε εδώ τον τροποποιημένο Κανονισμό Μεταθέσεων: www.old.eakp.gr/pdf/k.m_tropopoiimenos.pdfΔείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις