Ημερομηνία19-02-2017
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π.

Διαβάστε εδώ την απάντηση της Ε.Α.Κ.Π.: www.old.eakp.gr/pdf/eakp_apantisi_aepp.pdfΔείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις