Ημερομηνία02-05-2007
ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΑΥΠΣ - ΕΤΥΠΣ

ΑΘΗΝΑ 2 ΜΑΪΟΥ 2007

.
                ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Κόη Ανδρέα .


                  Κοιν/ση:1ον Κο Υπουργό Δημόσιας Τάξης.
                                 2ον Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                                 3ον Διευθυντή ΤΑ.Υ.Π.Σ.
                                 4ον Διευθυντή Ε.Τ.Υ.Π.Σ.
                                 5ον Διοικητικά Συμβούλια Τ.Α.Υ.Π.Σ.– Ε.Τ.Υ.Π.Σ.
                                 6ον Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                 7ον Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.ΘΕΜΑ : « Κοινοποίηση στοιχείων σχετικά με τις επενδύσεις των αποθεματικών των ταμείων
                 Τ.Α.Υ.Π.Σ.– Ε.Τ.Υ.Π.Σ. »


  Κύριε Αρχηγέ
  Το τελευταίο διάστημα ένα από το βασικά θέματα της επικαιρότητας που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στo σύνολο των εργαζομένων της χώρας είναι ο τρόπος διαχείρισης των αποθεματικών των ασφαλιστικών τους ταμείων.
Η ανησυχία των εργαζομένων είναι απόλυτα δικαιολογημένη γιατί η κατάσταση των αποθεματικών των ταμείων τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξασφάλιση του βιοτικού τους επιπέδου στον συνταξιοδοτικό τους βίο.
  Την ανησυχία όμως των εργαζόμενων του Π.Σ. εντείνει ακόμη περισσότερο όπως σας είχαμε αναφέρει και στο από 13/7/2006 έγγραφο μας με το οποίο σας ζητούσαμε να μας κοινοποιήσετε τις αναλογιστικές μελέτες των ταμείων μας, η χρόνια έλλειψη σχετικής ενημέρωσης για την οικονομική τους κατάσταση .
   Η Ε.Α.Κ.Π. προσπάθησε να συμβάλει στο θέμα της ενημέρωσης των εργαζομένων και με την παρέμβαση της στα ταμεία τον Ιούνιο του 2006 έδωσε προς τους εργαζόμενους του Π.Σ. μία πρώτη εικόνα σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκομίσαμε από αυτά για την πορεία των αποθεματικών τους.
   Στην διαρκή προσπάθεια αναζήτησης και αξιοποίησης στοιχείων προς την κατεύθυνση αυτή εντοπίσαμε στο περιοδικό Πυροσβεστική επιθεώρηση στο τεύχος 86, Μάρτιος – Απρίλιος 2001 στην σελίδα 42 τον Γενικό Ισολογισμό του Τ.Α.Υ.Π.Σ. για το έτος 2000 ( επισυνάπτεται με το παρόν).
   Όπως αλώστε επισημαίνεται και στο κείμενο που τον συνοδεύει είναι ο πρώτος ισολογισμός που κοινοποιείται προς τους εργαζόμενους, έκτοτε και ο μοναδικός φυσικά γιατί δεν ξανά επαναλήφθηκε.
   Πέραν του γεγονότος ότι δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά όπως :
• Γιατί άραγε να είναι ο μοναδικός ισολογισμός που γίνεται γνωστός στους εργαζόμενους στην μακρόχρονη πορεία του Ταμείου;
• Ή τι είναι αυτό που εμποδίζει να κοινοποιούνται τα στοιχεία των ισολογισμών των ταμείων στους μερισματούχους; Αρκεί μία απλή ανάγνωση του ισολογισμού για να προστεθούν και κάποια άλλα ερωτήματα για τους εξής λόγους:

Στο Β΄ σκέλος του ισολογισμού του 2000 όπου αναγράφονται οι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ αναφέρονται συνολικά 5.496.044.153 δραχμές που επενδύθηκαν ως εξής :

4.200.000.000 δρχ. σε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.
735.922.148 δρχ. σε προσωπικά δάνεια και
560.122.005 δρχ. στην ΔΙΕΘΝΙΚΗ ( χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις ).

Από τα στοιχεία που συλλέξαμε προκύπτει ότι η ΔΙΕΘΝΙΚΗ είναι Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων Δήλος με έδρα την Αθήνα στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας 12.
Από αυτό το στοιχείο φαίνεται ότι τουλάχιστον για το 2000 επενδύθηκε μέρος των αποθεματικών του ταμείου ( 560 εκατομμύρια δρχ. ) που είναι χρήματα των εργαζομένων του Π.Σ. σε μη εγγυημένης απόδοσης επένδυση όπως είναι τα έντοκα γραμμάτια ή η κατάθεση με εγγυημένο επιτόκιο Π.Χ. στην Τράπεζα Ελλάδος κ.λ.π, με ότι σημαίνει αυτό για την τύχη των αποθεματικών.
Το γεγονός αυτό κάθε αυτό της επένδυσης δεν αμφισβητείται για την νομιμότητα του, γιατί κινείται στα πλαίσια των αντι ασφαλιστικών διατάξεων των Νόμων 1902/90, 2676/99 και 3029/02 μέσω των οποίων μερίμνησαν οι κυβερνήσεις από το 1990 και μετά να μεταφέρουν ζεστό χρήμα από τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων μέσω των χρηματιστηριακών εταιρειών στα ταμεία των τραπε-ζών και των μεγάλων εταιρειών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

Μέσω αυτού του ισολογισμού λοιπόν διαπιστώνουμε ότι μέρος των αποθεματικών επενδύθηκαν κατ΄ αυτόν τον νόμιμο μεν αλλά επισφαλή για τα συμφέροντα των εργαζομένων τρόπο.

Στην συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της ΕΑ.Κ.Π. τον Ιούνιο του 2006 με τους διευθυντές των ταμείων μας πληροφορηθήκαμε από τον διευθυντή του Τ.Α.Υ.Π.Σ. πως παρ’ ότι υπάρχουν μεγάλες πιέσεις και προσφορές από τέτοιου είδους εταιρίες δεν επενδύονται χρήματα μέσω αυτών παρά μόνο τοποθετούνται σε εγγυημένης απόδοσης τίτλους του δημοσίου ή καταθέσεις .

   Αρχηγέ
  Έχοντας ως κίνητρο την αγωνία για την τύχη των ταμείων μας των χιλιάδων εργαζομένων του Π.Σ. που ήδη υπάρχει σε μεγάλο βαθμό εξ αιτίας της συνεχούς μείωσης του προσωπικού, ασχέτως εάν μέχρι στιγμής οι ισολογισμοί είναι πλεονασματικοί αλλά με σταθερή φθίνουσα πορεία όμως για τα τρία τελευταία έτη μέχρι και το 2005 όπως κατέδειξαν και τα στοιχεία που αποκομίσαμε, σας ζητάμε:
   Ως πρόεδρος των ταμείων να κοινοποιήσετε τόσο σε εμάς όσο και σε όλους τους εργαζόμενους του Π.Σ. με όποιο τρόπο εσείς κρίνεται προσφορότερο στοιχεία σχετικά με :
• Το πώς επενδύθηκαν τα αποθεματικά των ταμείων μας από την ισχύ των διατάξεων του Νόμου 1902/90 και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτού καθώς και του 3029/02 μέχρι και σήμερα .
• Τι ποσά επενδύθηκαν μέσω χρηματιστηριακών εταιρειών πότε και τι είδους επένδυση έγινε .
• Ποια ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου και της προαναφερόμενης επένδυσης μέσω της ΔΙΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.
• Εάν συνεχίζονται τέτοιου είδους επενδύσεις.
• Την τελευταία αναλογιστική μελέτη για τα ταμεία μας που βάση της παρ. 2 του άρθρου 71 του Νόμου 2084/92 υποχρεούνται τα ταμεία να εκδίδουν κάθε πενταετία αρχής γινομένης από το 1993.
• Τον ισολογισμό των ταμείων για το έτος 2006 .
Τέλος σας ζητάμε να μην γίνεται από εδώ και στο εξής καμία επισφαλή επένδυση των αποθεματικών των ταμείων, παρά μόνο σε εγγυημένων αποδόσεων τοποθετήσεις .

Ευελπιστώντας στην θετική σας ανταπόκριση σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Μιχαήλ Μιχαήλ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε δημοσιεύσει τον ισολογισμό κάποιου από τα ταμεία του Πυροσβεστικού Σώματος. Όμως, όλοι μας, ως μερισματουχοι, είναι φυσικό και μάλιστα σήμερα με την κρίση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, να ενδιαφερόμαστε και να θέλουμε να γνωρίζουμε ποια είναι πάνω λ κάτω η κατάσταση των ταμείων μας. Έτσι, σ' αυτό το τεύχος, δημοσιεύουμε το γενικό ισολογισμό του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Α.Υ.Π.Σ), ευελπιστώντας σε επόμενα τεύχη να παρουσιάσουμε τον ισολογισμό και των άλλων ταμείων. Για την ιστορία, το Τ.Α.Υ.Π.Σ ιδρύθηκε με το Β.Α. 483/11-6,1966, με σκοπό την παροχή μερίσματος στους υπαλλήλους του Π.Σ. που αποχωρούν από την Υπηρεσία και σε περίπτωση θανάτου μερισματούχου, στα μέλη της οικογενειάς του. Το Ταμείο βρίσκεται, σήμερα, τηρουμένων των αναλογιών, σε αρκετά καλή κατάσταση και παρουσιάζει ενεργητικό, όπως διαπιστώνετε. Και για να γράφουμε και τα καλά της ανάληψης της δασοπυρόσβεσης, αυτά το θετικό αποτέλεσμα, προέκυψε από το διπλασιασμό των υπαλλήλων μέσα σε τρία χρόνια.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2000 ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α' ΠΑΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.117.440.199-
Έπιπλα και Μηχανές (Ολική αξία 2.147.355. (Μείον απόσβεση 644.376.) 2.791.731.-
Β' ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Έντοκα Γραμμάτια Ελλ. Δημοσίου 4.200.000,000
Δάνεια Προσωπικά 735.922.148
ΔΙΕΘΝΙΚΗ 560.122.005


Γ' ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τράπεζα Ελλάδος 7.304.091.655.-
Εμπορική Τράπεζα 327.353.733.-
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ                 12.841.323.-


5.496.044.153.-


7.631.445.638.-


13,130.281.522.- 13.130,281.522.•
EURO 38.533.474,75 ΕURO 38.533.474,75


ΑΘΗΝΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΛΟΥΚΑΣ
ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις