Ημερομηνία12-09-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση: www.old.eakp.gr/pdf/anakoinosi_egkiklios_map.pdf

Δείτε εδώ την Εγκύκλιο Διαταγή του Α.Π.Σ.: www.old.eakp.gr/pdf/img001.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img002.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img003.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img004.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img005.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img006.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img007.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img008.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img009.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img010.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img011.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img012.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img013.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img014.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img015.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img016.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img017.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img018.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img019.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img020.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img021.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img022.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/img023.pdfΔείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις