Ημερομηνία10-09-2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της Ε.Α.Κ.Π.: www.old.eakp.gr/pdf/dtmetaptihiako.pdfΔείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις