Ημερομηνία08-07-2015
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Διαβάστε εδώ τισ προτάσεις τις Ε.Α.Κ.Π.: www.old.eakp.gr/pdf/eakp_protaseis_katastatiko.pdfΔείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις