Ημερομηνία08-07-2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Διαβάστε εδώ την Διακήρυξη της Ε.Α.Κ.Π.: www.old.eakp.gr/pdf/eakp_diakirixi_sinedtrio.pdfΔείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις