Ημερομηνία13-02-2015
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΜΠΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Διαβάστε εδώ την καταγγελία της Ε.Α.Κ.Π.: www.old.eakp.gr/pdf/kataggelia.pdf

Δείτε τις Υπ. Απ. που αφορούν τη χορήγηση υπερωριών για το προσωπικό του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.:

Δείτε τις Υπ. Απ. χορήγησης υπερωριών σε αστυνομικούς υπαλλήλους:

Δείτε σχετικό υλικό από τις παρεμβάσεις της Ε.Α.Κ.Π.:

Δείτε τον Ν.4024/2011 όπου στο άρθρο 20 ορίζεται το ισχύον καθεστώς αμοιβής υπερωριακής εργασίας, για τους μόνιμους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους: www.old.eakp.gr/pdf/nomos1.pdf

Δείτε τον Ν.4058/2012 όπου με το άρθρο 16 χορηγείται αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ καθώς και σε στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: www.old.eakp.gr/pdf/nomos2.pdf

Δείτε τις απαντήσεις του Γ.Λ.Κ. σε παρεμβάσεις της Ε.Α.Κ.Π.:

Δείτε σχετική ερωτήση πολιτικού φορέα στην Βουλή, η οποία δεν απαντήθηκε ποτέ:Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις