Ημερομηνία03-12-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 17ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση: www.old.eakp.gr/pdf/apotesmata sinedrio.pdf

Διαβάστε την πρόταση που κατέθεσε η Ε.Α.Κ.Π.: www.old.eakp.gr/pdf/prosyn.pdfΔείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις