Ημερομηνία27-11-2014
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π.

Διαβάστε εδώ την απάντηση: www.old.eakp.gr/pdf/apantisi nea.pdfΔείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις