Ημερομηνία17-05-2013
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟ 15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Κ.Π. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε τα ψηφίσματα της Ε.Α.Κ.Π. για το βασικό πλαίσιο θεσμικών - οικονομικών αιτημάτων: www.old.eakp.gr/pdf/plesiosynedrio.pdfΔείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις