Ημερομηνία12-07-2012
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ 2012

Διαβάστε το υπόδειγμα της ένστασης: www.old.eakp.gr/pdf/enstasimetath.pdfΔείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις