Ημερομηνία11-05-2012
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 2012Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις