Ημερομηνία13-02-2012
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Λόγω ότι μέχρι στιγμής το πλέον αρμόδιο Υπουργείο Υγείας δεν έχει απαντήσει τόσο στην παρέμβαση της ΕΑΚΠ αλλά και σε δύο ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί από πολιτικό φορέα για το ζήτημα των αποσπάσεων νοσηλευτών συζύγων πυροσβεστών, ( ενώ έχουν απάντήσει το Α.Π.Σ. και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χωρίς φυσικά να είναι αρμοδιότητα τους ) παρακαλούμε τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν σχετικό πρόβλημα να επικοινωνήσουν μαζί μας ( e - mail ή τηλεφωνικά ) και  να μας κάνουν γνωστό εάν υφίσταται ακόμη το πρόβλημα τους ή έχει διευθετηθεί  προκειμένου να γίνει εκ νέου παρέμβαση.

Το ιστορικό των παρεμβάσεων έχει ώς εξής :Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις