Ημερομηνία04-07-2011
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΓΗΚΗΣ 2012-2015Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις