Ημερομηνία31-05-2011
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2011Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις