Ημερομηνία20-02-2011
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 

                                                        Ε.Α.Κ.Π. 

      Της Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Ενώσεων Υπαλλήλων  του  Πυροσβεστικού   Σώματος

.                                                                                                                                          .                                                                 .

 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197, 6974499891, 6978520351,Web site WWW.eakp.gr , E mail: info@eakp.gr

 

  ΑΘΗΝΑ  21  Φεβρουαρίου 2011                                 

 

                                                                    Προς :  Κο Αρχηγό Π.Σ. Στυλιανό Στεφανίδη    

             

                                                                Κοιν/ση: 1o Κο  Διευθυντή Δ/νσης προσωπικού ΑΠΣ

                                                                                     Επιπυραγό Σωτήρχο Αναστάσιο

                                                                                2o Μέλη Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων  

                                                                                     Πυρ/μων – Αρχ/στων – Πυρ/στων.

 

                                                                                           

   ΘΕΜΑ : « Λειτουργία και αποφάσεις υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων Πυρ/μων -  Αρχ/στων - Πυρ/στων ». 

 

  Κύριε Αρχηγέ, με αφορμή την συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μεταθέσεων Πυρονόμων –Αρχ/στων – Πυροσβεστών στις 31 Ιανουαρίου και στην βάση των διαπιστώσεων που καταγράφηκαν τόσο επί των διαδικαστικών θεμάτων, όσο και του τρόπου που ελήφθησαν οι αποφάσεις για τις αποσπάσεις, καθιστούν κατά την εκτίμηση μας έτσι όπως καταγράφηκε και στο υπ. αρίθμ. 1/2011 πρακτικό του υπηρεσιακού συμβουλίου, άμεσης προτεραιότητας ζήτημα την συνάντηση του υπηρεσιακού συμβουλίου μαζί σας πριν την επόμενη συνεδρίαση του.

  Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη σας το παραπάνω αίτημα που υποβάλλεται με γνώμονα την εξυπηρέτηση της αξιοκρατίας, μέσω της αγαστής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων θεσμικών οργάνων και των σύννομων αποφάσεων που πρέπει να λαμβάνονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων και με πρωτοβουλία σας να προγραμματιστεί η συνάντηση αυτή.   

 

                                                             Με κάθε εκτίμηση                

     

                                    Για  την  Ενωτική  Αγωνιστική  Κίνηση  Πυροσβεστών 

                                 το αιρετό μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων  

 

 

                                                                     Πυρονόμος

                                                                 Μιχαήλ  Μιχαήλ 

  

 

 

 

 Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις