Ημερομηνία12-02-2011
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.

 

       Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν    
          Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος   
.                                                                                                                                                                  .                          .
 Τηλ .& fax :2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891- 6978520351, Website WWW.old.eakp.gr, Email: info@old.eakp.gr   
.                       
        Αθήνα 12  Φεβρουαρίου 2011 
 
                          Προς :  Ko Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή
 
                       Κοιν/ση : 1ον KοΥφυπουργόΠροστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ ‘Οθωνα             
                                       2ον Κο Αρχηγό Π.Σ. Στεφανίδη Στυλιανό
                                      3ον  Κο Υπαρχηγό Π.Σ. Μπονάτσο Παναγιώτη    
                                      4ον  Κους Περιφερειάρχες 13ων Περιφερειών και Δημάρχους της χώρας                                                                                              
                                      5ον Προϊστάμενο Β΄ κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης  
                                     6ον Επιτροπή του Α.Π.Σ. για την Αναδιοργάνωση του Π.Σ.
                                     7ον Πολιτικούς Φορείς -Α.Δ.Ε.Δ.Υ.– Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.- Πρωτ/μιες Ενώσεις- Μ.Μ.Ε.     
                        
    ΘΕΜΑ : Αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος
 
    Κύριε Υπουργέ, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών ως υπεύθυνος συνδικαλιστικός φορέας του κλάδου εκφράζοντας την αγωνία των χιλιάδων εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι υποχρεωμένη να σας μεταφέρει την έντονη ανησυχία της για την επιχειρούμενη περαιτέρω υποβάθμιση του δικτύου πυρασφάλειας της χώρας, που προωθείτε με:   
 • Την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Π.Σ. η οποία διενεργείται εν κρυπτώ χωρίς κανέναν διάλογο με τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου και με βασικότερο κριτήριο το λειτουργικό τους κόστος. Αδιάψευστος μάρτυρας η σημαντική μείωση των απαραίτητων πιστώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις λειτουργικές ανάγκες του πυροσβεστικού Σώματος που έχουν μειωθεί σε σχέση με το 2009 κατά 45% ( από 121.008.569 ευρώ σε 65.200.000 ευρώ ). Η επιχειρούμενη ψευδεπίγραφη αναδιοργάνωση του Π.Σ. παρά τα όσα γενικά και αόριστα δηλώνονται κατά διαστήματα σε σχέση με αυτή, θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση ορισμένων πυροσβεστικών σταθμών, αλλά κυρίως πυροσβεστικών κλιμακίων καθώς και τη μετατροπή μερικών εξ αυτών σε εποχικά, με συνέπεια  την πλασματική μείωση των 4.156 πραγματικών οργανικών κενών και αναγκών σε προσωπικό της υπηρεσίας και παράλληλα την αύξηση του κινδύνου που ελλοχεύει η εξέλιξη αυτή για την πυρασφάλεια των περιοχών που εδρεύουν.   
 • Την κάλυψη των υπολειπόμενων κενών που θα απομείνουν με μεταθέσεις σημαντικού αριθμού πυροσβεστών, που θα προκύψουν ως υπεράριθμοι έπειτα από την έκδοση του νέου αντιδραστικού κανονισμού μεταθέσεων που αναμένεται άμεσα και θα επιφέρει αφενός την αποδιοργάνωση της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής και αφετέρου την πλημμελή προστασία των περιοχών στις οποίες θα μετατίθενται, αφού εκ των πραγμάτων θα καθίσταται αδύνατο να γνωρίζουν τον τομέα ευθύνης και τις τοπικές ιδιαιτερότητες των εκάστοτε περιοχών, που θα καλούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα να υπηρετήσουν.       
 • Την διευθέτηση και ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού, με τους αντεργατικούς πειραματισμούς της κυβέρνησής σας στο ισχύον ωράριο εργασίας, που θα προκαλέσει την σωματική και ψυχική του εξόντωση με ότι σημαίνει αυτό για την ασφαλή, επαρκή και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • Τη θέσπιση του θεσμού των πυροσβεστών πενταετούς θητείας χωρίς πλήρη υπηρεσιακά και εργασιακά δικαιώματα, ως αποτέλεσμα της άρνησης της κυβέρνησής σας για άμεση πρόσληψη μονίμων πυροσβεστών με πλήρης και σταθερές σχέσεις εργασίας και για την πλήρη επαγγελματική αποκατάσταση και των 5.500 συμβασιούχων πυροσβεστών.  
 • Την κατανομή της υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού για το έτος 2011 με την οποία επέρχεται περεταίρω μείωση στην κατανομή των υπαλλήλων προς τις ήδη ελλειμματικές λειτουργούσες υπηρεσίες του Σώματος, σε σύγκριση με την αντίστοιχη κατανομή του 2010.
 • Την πεισματική σας εμμονή στην στρατιωτικού τύπου οργάνωση του πυροσβεστικού σώματος που έχει σαν συνέπεια τον παροπλισμό εκατοντάδων αξιόμαχων υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων στελεχών για την εξυπηρέτηση κυρίως διοικητικών αναγκών, ξεκομμένων πλήρως από την κύρια αποστολή του Π.Σ. και τον απαράδεκτο επί δέκα και πλέον έτη παροπλισμό δεκάδων επιστημόνων, κυρίως δασολόγων και δασοπόνων. 
    Κύριε Υπουργέ, όλες οι ενδείξεις φανερώνουν ότι και αυτή η κυβερνητική προσπάθεια που αδιαμφισβήτητα στοχεύει στη μείωση του «κόστους για την πυρασφάλεια», θα επιφέρει ακόμη ένα πλήγμα στον υπάρχον στοιχειώδη επιχειρησιακό σχεδιασμό που βασίζεται στη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων που βρίσκονται κυρίως σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες και καλύπτουν ευαίσθητες περιοχές από πλευράς συμβάντων. Σας υπενθυμίζουμε ότι η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου σχεδιασμού είχε επέλθει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της τριετίας 1998-2000, που προέκυψαν μετά την επιλογή της τότε κυβέρνησης για ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Π.Σ. όπου με ευθύνη της πολιτείας και παρά τις προτάσεις των συνδικαλιστικών φορέων, δεν είχε ολοκληρωμένο χαρακτήρα με ίδρυση αυτόνομων πυροσβεστικών σταθμών σε αποκεντρωμένες περιοχές, αλλά επιλέχτηκε για καθαρά οικονομικούς λόγους η δομή των εξαρτημένων από τις κεντρικές υπηρεσίες πυροσβεστικών κλιμακίων.    
 Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών εκτιμά ότι οι δυσμενείς διεργασίες που είναι σε εξέλιξη θα επιφέρουν τη συρρίκνωση του Π.Σ. και θα συμβάλλουν καταλυτικά στην οριακή υποβάθμιση και απαξίωση του δικτύου πυρασφάλειας της χώρας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την προστασία της ζωής και της περιουσίας του Ελληνικού λαού.
 Η εκτίμηση μας αυτή κύριε Υπουργέ απορρέει από το γεγονός ότι οι λανθασμένες πολιτικές επιλογές που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν κρίθηκαν πλέον εκ του αποτελέσματος, δηλαδή από τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν στον Ελληνικό Λαό και στη χώρα μας, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες και τις θυσίες των εργαζομένων του Π.Σ. (μονίμων και συμβασιούχων), αφού και αυτές ως αρχή τους είχαν τον περιορισμό του κόστους για την πυρασφάλεια και συγκεκριμένα:
 •        Το 1998 με την μεταφορά της δασοπυρόσβεσης στο Π.Σ. χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις ( προσλήψεις, υποδομές, εξοπλισμό, επιστημονική γνώση), καθαρά και μόνο για λόγους δημοσιονομικούς όπως περιγράφονταν και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου και στην εισηγητική τοποθέτηση του τότε πρωθυπουργού της χώρας, έζησε ο λαός μας τον εφιάλτη των πυρκαγιών 1998 - 2002.  
 •        Το 2006 με την ψήφιση του Νόμου 3511 που ενώ είχε τον ψευδεπίγραφο τίτλο «περί Αναδιοργάνωσης του Π.Σ.», δεν επέφερε καμία απόπειρα αναδιοργάνωσης, δεν έγινε καμία προσπάθεια να εξαλειφθούν οι αδυναμίες που καταγράφηκαν από την μέχρι τότε 8ετή εμπειρία στον τομέα της δασοπυρόσβεσης, δεν ξοδεύτηκε ούτε ένα ευρώ προς την κατεύθυνση αυτή και το μόνο που επιτεύχθηκε αφού αποτελούσε και τη στρατηγική επιδίωξη του Νομοσχεδίου, ήταν να επέλθει η ακόμη μεγαλύτερη στρατικοποίηση του Π.Σ.. Το αποτέλεσμα λοιπόν και αυτής της λανθασμένης πολιτικής επιλογής, καταγράφηκε μέσα στον επόμενο χρόνο με τις πλέον καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και στην συνέχεια του 2009.      
   Με γνώμονα λοιπόν όλα τα παραπάνω η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών προειδοποιεί και την σημερινή κυβέρνησή πριν είναι πάλι πολύ αργά, όπως είχε πράξει ανάλογα και κατά το παρελθόν προς την προηγούμενη κυβέρνηση πριν από τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν οι δασικές πυρκαγιές του 2007 και του 2009, αλλά δυστυχώς δεν εισακούστηκε και σας ζητά να προβείτε:  
 •         Στην άμεση ανάκληση της προωθούμενης αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Π.Σ.
 •         Στην αναθεώρηση του προωθούμενου πλαισίου στο οποίο θα κινηθεί η αναδιάρθρωση του Π.Σ.
 •        Στην άμεση έναρξη διαλόγου με τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου για την πραγματική αναδιοργάνωση - αναβάθμιση της υπηρεσίας μας στη βάση των σύγχρονων πραγματικών και υπαρκτών αναγκών, με επαρκή στελέχωση των πυροσβεστικών σταθμών και τη μετατροπή των κλιμακίων σε αυτοδύναμες υπηρεσίες, όπως αναφέρεται και στην ολοκληρωμένη πρόταση μας για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. που έχουμε υποβάλει από τον Δεκέμβριο του 2009 τόσο προς το Υπουργείο σας όσο και προς όλους τους συναρμόδιους φορείς.  
 •        Στην σύσταση και δημιουργία του ενιαίου φορέα δασοπροστασίας σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. 
   Κύριε Υπουργέ, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα εξακολουθήσει να καλεί παράλληλα όλους τους κοινωνικούς, πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ότι αφορά τις περιοχές ευθύνης τους, να τοποθετηθούν επίσημα για τις δυσμενείς διεργασίες που είναι σε εξέλιξη, ευελπιστώντας ότι οι αντιδράσεις που εκδηλώνονται ήδη από συνδικάτα και τοπικούς, αυτοδιοικητικούς, παράγοντες και ως ένα βαθμό έχουν επιφέρει μία σχετική αναδίπλωση σε σχέση με τους αρχικούς σχεδιασμούς και τις εξαγγελίες του προκατόχου σας ότι «θα κλείσουν σχεδόν όλα τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια», θα επεκταθούν ευρύτερα εκφράζοντας την έντονη απαίτηση για την δημιουργία ενός αξιόπιστου, σύγχρονου και αποτελεσματικού δικτύου πυρασφάλειας στην χώρας μας.
                                                                      .
                                                                   Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                                       Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  
                                   Βλάχος Δημήτριος - Καραγκούνης Δημήτριος – Μιχαήλ Μιχαήλ        
.

κατεβάστε εδώ το έγγραφο στην κανονική του μορφή: www.old.eakp.gr/pdf/anadiarthrosi.pdfΔείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις