Ημερομηνία15-12-2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.

  Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
             Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                                                         .
   Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Web site WWW.old.eakp.gr , E mail: info@old.eakp.gr
.
 ΑΘΗΝΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
 
                                                                     Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 
 
«Η Ιστορική αλλαγή συσχετισμών στο υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων με την είσοδο της Ε.Α.Κ.Π σε αυτό και μάλιστα ως 1ης δύναμης με σημαντική διαφορά αποτελεί την μοναδική ελπίδα για την ουσιαστικότερη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων & της αξιοκρατίας στο Πυροσβεστικό Σώμα»
                                                                                                       
    H Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστων με αφορμή την αναδειξή της ως πρώτης δύναμης με τις 2.276 ψήφους και με το ποσοστό 41,13% που απέσπασε στις εκλογές για το υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων, με αποτέλεσμα την κατάκτηση της μίας από τις δύο θέσεις σε αυτό, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς όλους τους συναδέλφους που στήριξαν με την ψήφο τους το ψηφοδέλτιο της, δείχνοντας την έμπρακτη αναγνωριση τους στους πολύχρονους αγώνες της για τα δικαιώματα των εργαζομένων  του Π.Σ. και την υπέυθυνη στάση που έχει δείξει για την ουσιαστική αναδιοργάνωση του Π.Σ. και την γενικότερη αναβάθμιση της πυρασφάλειας της χώρας. Ευχαριστεί ιδιαίτερα τους ακούραστους συναδέλφους - συναγωνιστές που στελέχωσαν το ψηφοδέλτιο της και με τον διαρκή αγώνα τους συνέβαλλαν καταλυτικά στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου ελπιδοφόρου αποτελέσματος. Παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών σε σύγκριση με τα αντίστοιχα εκλογικά αποτελέσματα του 2008.
 
 Εκλογές  2010                                                                      Εκλογές 2008     
.                                                                                                     
 Ψήφισαν : 6.327                                                                     6.281                                         Διαφορά από το 2008
.
 Άκυρα :          96    Ε.Α.Κ.Π. :        2.276   41,13%                 135     1.623        29,37%       + 653          + 11,76%  

 Λευκά :       698     Π.Α.Σ.Κ. Π. :   1.551   28,03%                 620     1.640       29,67%            -89           -   1,64%       

 Έγκυρα :   5.533  Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ:   1.706   30,83%              5.526     2.263        40,95%          -557          - 10,12%
.
  • Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι σε μία εποχή που διεξάγεται μια ανελέητη επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα η Ε.Α.Κ.Π. για πρώτη φορά έπειτα από την 14ετή περίοδο συνεχόμενου εκφυλισμού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων, πέτυχε την εκλογή εκπροσώπου της στο συγκεκριμένο όργανο, αποτελώντας παράλληλα τη μοναδική παράταξη που παρουσίασε σημαντική άνοδο, σε αντίθεση με τις δύο άλλες παρατάξεις ως αποτέλεσμα της συμβιβαστικής στάσης και της αδράνειας που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια.
  • Δεσμεύεται ανοιχτά προς όλους τους συναδέλφους ότι θα αξιοποιήσει τη δύναμη που της έδωσαν όσοι την εμπιστεύτηκαν, βάζοντας φραγμό στην αναξιοκρατία και τη ρουσφετολογία που κυριαρχούσε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις αποφάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  • Καλεί τους συναδέλφους που πιστεύουν στον αγώνα της και στην αναγκαιότητα ανατροπής των συσχετισμών στην Ομοσπονδία υπέρ του αγωνιστικού συνδικαλισμού, να πάρουν πρωτοβουλίες και να ιδρύσουν άμεσα σε κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο όπου ακόμη δεν έχει συσταθεί παράταξη της Ε.Α.Κ.Π. ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους συναδέλφους στήριξαν την παράταξη σε αυτές τις εκλογές να τη στηρίξουν και στα πρωτοβάθμια σωματεία τους. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η ανατροπή των αρνητικών πλασματικών συσχετισμών των παρατάξεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού στην Ομοσπονδία και στις περισσότερες Πρωτοβάθμιες Ενώσεις προς όφελος του συνεπούς, ταξικού, αγωνιστικού, συνδικαλισμού.
                                                               
                     Συγκριτικός πίνακας εκλογικών αποτελεσμάτων  δεκαετίας 2000 - 2010     
 Εκλογές
           2010
         2008
2006
         2004
2002
2000
Ψηφίσαντες
           6.327
          6.281
6.160
 6.861
7.236
7.020
Ακυρα – Λευκά
             794
   755
   393
1.060
   277
   451
Έγκυρα
          5.533
          5.526
5.767
5.801
6.959
6.569
Ε.Α.Κ.Π.
2.276    41,13%
1.623 29,37%
1.206 20,91%
 1.128 19,44%
------
  606 9,23%
Αγωνιστική Συνερ/σία
        -------
        ------
        ------
          -----
1.448  20,8%
-----
Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 
1.706   30,83% 
2.263 40,95%
2.246  38,9%
 2.405  41,46%
2.234 32,10%
2.008 30,5%
Π.Α.Σ.Κ. Π.
1.551    28,03% 
1.640 29,67%
2.123  36,8%
 2.268  39,10%
2.949 42,38%
2.683 40,8%
Ε.Π.Α.Π.A    
       --------
        ------
   192   3,33%
-----
-----
1.272 19,36%
Χαραλαμπόπουλος
       --------
        ------
-----
-----
   328    4,71%
----
 
                                                       ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
.
.


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις