Ημερομηνία04-12-2010
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

  Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν    
                                                    Ε.Α.Κ.Π.
  Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος   
.                                                                                                                                                                  .                        .
  Τηλ .& fax :2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891- 6978520351, Web site WWW.old.eakp.gr, E mail: info@old.eakp.gr                          
   
         Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2010  
                                                                                                    
                             ΠΡΟΣ : Kο Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα                                                                                                 
 
                        Κοιν/ση: 1ον  Κο  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή
                                        2ον Κο  Υφυπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη    
                                        3ον Κο Αρχηγό Π.Σ. Στεφανίδη Στυλιανό
                                        4ον Κο Γκιόκα Ιωάννη Βουλευτή Κ.Κ.Ε
                                        5ον Κο Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. 
                                        6ον Κο  Διευθυντή Διαχείρισης Χρηματικού                                                                                    
                                        7ον Κο  Προϊστάμενο Β΄ κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης 
                                        8ον Πολιτικούς Φορείς - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. - Νομικό Σύμβουλο – Μέλη                             
                                              
      ΘΕΜΑ:  « Χορήγηση των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης»
 
      Σχετ.  α) Η από 29/11/2010 απάντηση σας στην με αριθμό 237/23-11-2010 επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κυρίου Ιωάννη Γκιόκα σχετικά με την πρόσθετη περικοπή αμοιβών στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος .
                  β) Η υπ αριθμ. 26915 20/10/2010 απάντηση του κου Διευθυντή της Διαχείρισης Χρηματικού με θέμα «Οδοιπορικά έξοδα μεταθέσεων».
                  γ) Η υπ. αριθμ. 28398 Φ. 202.3 15/6/2010 απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. « Κοινοποίηση μεταθέσεων Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών έτους 2010 ».
.
 
   Κύριε Υφυπουργέ, με αφορμή την από 29/11/2010 απάντηση που δώσατε στο κοινοβούλιο, σε επίκαιρη ερώτηση συναδέλφου σας βουλευτή και η οποία αφορούσε εκτός των άλλων και την χορήγηση των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης στους δικαιούχους πυροσβέστες και συγκεκριμένα όπως αυτή διατυπώνεται στο παρακάτω απόσπασμα από τα πρακτικά της βουλής:  
 « Επίσης πρέπει να σας πω ότι το θέμα σχετικά με τα οδοιπορικά έξοδα λόγω μετάθεσης που αφορούν ένα άλλο σημείο της ερώτησής σας, δηλαδή τα οδοιπορικά έξοδα του πυροσβεστικού προσωπικού για την αλλαγή τόπου υπηρεσίας μέσα από τη θεσμοθετημένη διαδικασία η οποία προβλέπεται και η οποία προφανώς απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την εκκαθάριση των συγκεκριμένων οδοιπορικών, την «ενταλματοποίηση» και την καταβολή τους, έχει και αυτό πλήρως ικανοποιηθεί. Θέλω δηλαδή να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε προφανώς αυτό δεν ίσχυε όταν καταθέσατε την επίκαιρη ερώτησή σας δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα δικαιολογητικά που αφορούν καταβολή οδοιπορικών λόγω μεταθέσεων στο πυροσβεστικό προσωπικό της χώρας » .
 
    Με δεδομένο όμως κύριε Υφυπουργέ ότι:
  •            Όσοι συνάδελφοι τουλάχιστον από τον βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που μετατέθηκαν με την γ σχετική απόφαση του Α.Π.Σ., δηλαδή με τις τακτικές μεταθέσεις του 2010 και έχουν απευθυνθεί στις υπηρεσίες τους για την χορήγηση των οδοιπορικών εξόδων της μετάθεσης τους, δεν τους έχουν χορηγηθεί για τον λόγο ότι, είτε έχουν πάρει αρνητική έγγραφη απάντηση, είτε δεν τους επιτρέπεται να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα κατόπιν διαβεβαίωσης υπηρεσιακών παραγόντων ότι δεν δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης.
  •            Το γεγονός ότι βάση της  β σχετικής απάντησης του Διευθυντή Διαχείρισης Χρηματικού σε αντίστοιχα  αιτήματα υπαλλήλων και πρωτοβάθμιας ένωσης προκύπτει ότι δεν έχει αποζημιωθεί κανείς από όσους μετατέθηκαν με την γ σχετική απόφαση του Α.Π.Σ. αφού αναφέρει ρητά ότι: « η υπ. αριθμ. 28398 Φ. 202.3 15/6/2010 απόφαση του Α.Π.Σ. δεν αναφέρει τη χορήγηση εξόδων μετάθεσης στους υπαλλήλους προκειμένου η διαχείριση χρηματικού να προβεί στην καταβολή τους ».
 
Προκύπτουν οι κάτωθι προβληματισμοί:    
  •            Με δεδομένη την επίσημη αρνητική και απαγορευτική απάντηση της Διαχείρισης Χρηματικού πως είναι δυνατόν να υπάρχουν σε εκκρεμότητα δικαιολογητικά και σε ποιους υπαλλήλους αλήθεια αναφέρεστε ότι έχουν ικανοποιηθεί πλήρως;;  
  •            Αν αναφέρεστε στην επιλεκτική καταβολή οδοιπορικών εξόδων μόνο σε μία μερίδα συναδέλφων Αξιωματικών, γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός των εργαζομένων και γιατί αγνοείτε την μεγάλη μερίδα των χαμηλόβαθμων εργαζομένων του ΠΣ. που αδικούνται κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων;  
  •           Η ρητή επίσημη διαβεβαίωση σας ως προς την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης, σε αντίθεση με αυτό που υφίσταται, στην πραγματικότητα πηγάζει από δική σας αντίληψη των δεδομένων ή κατ αυτόν τον τρόπο έχετε ενημερωθεί από τις αντίστοιχες διευθύνσεις του Α.Π.Σ.; 
 
   Αφού λοιπόν εκ των γεγονότων κύριε Υφυπουργέ προκύπτει ότι υπάρχει πλήρη αναντιστοιχία μεταξύ των όσων διαβεβαιώσατε μέσω της απάντησης σας και όσων στην πραγματικότητα υφίστανται με την χορήγηση των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης, εκ των πραγμάτων μπαίνουν τα κάτωθι ερωτήματα:
  •   Θα υπάρξουν περαιτέρω διευκρινίσεις από την πλευράς σας σε ποιους αναφέρεστε ότι έχουν αποζημιωθεί;
  •    Θα αναζητηθούν οι ευθύνες όπου αυτές και αν εντοπίζονται:
1ον  Για την αυθαίρετη, καταχρηστική και κατά παράβαση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων μη καταβολή των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης σε όλους τους δικαιούχους;
2ον Για την εγκυρότητα των στοιχείων που σας παρατέθηκαν και επικαλεστήκατε μετά βεβαιότητας στο ελληνικό κοινοβούλιο στην απάντησή σας;
  •            Είναι στις προθέσεις σας να αποκαταστήσετε άμεσα την αδικία που υφίστανται οι συνάδελφοι μας που δικαιούνται τα οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, δίνοντας ρητές εντολές προς κάθε υπεύθυνο για τον σκοπό αυτό; 
 
     Κύριε Υφυπουργέ, τα ερωτήματα που παραθέτουμε αντικατοπτρίζουν την βούληση των αδικημένων συναδέλφων μας, οι απαντήσεις όμως που καλείστε μέσω συγκεκριμένων ενεργειών σας να δώσετε, αφορούν:
  •            Την αξιοπιστία της πολιτικής που εφαρμόζεται στον κλάδο μας.
  •            Την συνταγματική υποχρέωσης σας ως πολιτική μας ηγεσία να προστατεύσετε τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα και ισχύοντα δικαιώματα των εργαζομένων του Π.Σ.    
 
 
                                                       Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                        Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
 
                     Βλάχος Δημήτριος – Καραγκούνης Δημήτριος - Μιχάηλ Μιχαήλ  
.
ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ: www.old.eakp.gr/pdf/odiporika.doc
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις